Obsah

Územní studie:

ČESKÁ KUBICE - DOLNÍ FOLMAVA, LOKALITA 23 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  07.04. 2021

Územní studie:

0. Textová část (4.23 MB)

1. Výkres širších vztahů (776.53 kB)

2. Výkres parclace území (102.51 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (110.87 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (117.34 kB)

5. Výkres regulačních prvků (100.17 kB)

6. Řešení lokality bytových domů č.12 (217.02 kB)