Obsah

Regulační plán REKREAČNÍ OBLAST SPÁLENEC

 

Po vydání ÚP Česká Kubice zůstává regulační plán RO Spálenec v platnosti. 

Podmínky prostorového uspořádání vyplývající z regulačního plánu byly před vydáním ÚP Česká Kubice prověřeny a lze je pro řešenou plochu využívat i po nabytí účinnosti ÚP
Česká Kubice.

Účinnost regulačního plánu:  12.07. 2006

Regulační plán:

1. Textová část - limity využití území (7.21 MB)

A. Hlavní výkres (4.61 MB)

a. Výkres dopravy (3.68 MB)

b. Výkres vodního hospodářství (5.23 MB)

c. Výkres energetiky (7.78 MB)

d. Regulační prvky (7.26 MB)

e. Výkres záborů ZPF (6.83 MB)