Obsah

Zpráva o ulatňování územního plánu Babylon + zadání změny č.3 ÚP

Posuzované období 2017- 2021

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.3 ÚP Babylon, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Babylon.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Mnichov 2017-2021 + Zadání změny č.3 ÚP (179.67 kB)

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Babylon - celek (473.78 kB)

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Babylon - detail (275.91 kB)