Obsah

Návrh změny č.3 územního plánu Babylon  

Veřejné projednání návrhu se koná 1.11.2021 (pondělí) v 15:00 v kanceláři obecního úřadu na Babyloně (Babylon č.p. 27)

Změna č.3 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

VV: Veřejná vyhláška - oznámení (140.32 kB)

 

Návrh změny č.3 ÚP Babylon - Výroková část:

0. Z3 ÚP Babylon_textová část, srovnávací text (186.13 kB)

A2a. Z3 ÚP_výkres základního členění území (307.85 kB)

A2b. Z3 ÚP_hlavní výkres (350.4 kB)

Odůvodnění:

B2b. Z3 ÚP_koordinačí výkres (1014.14 kB)

 

 

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Babylon + zadání změny č.3 ÚP

Posuzované období 2017- 2021

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.3 ÚP Babylon, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Babylon.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Mnichov 2017-2021 + Zadání změny č.3 ÚP (179.67 kB)

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Babylon - celek (473.78 kB)

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Babylon - detail (275.91 kB)