Obsah

Změna č.2 územního plánu Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 5.6. 2020 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2020.

 

VÝROK

0. Textová část (výrok a odůvodnění změny č.2, srovnávací text)

1a. Výkres základního členění

1b. Hlavní výkres

ODŮVODNĚNÍ:

2a. Koordinační výkres