Obsah

Právní stav po změně č.1 územního plánu Babylon

Právní stav (PS) byl vydán po změně č.1 územního plánu (ÚP) Babylon, která nabyla účinnosti dne 27.3. 2017. 

Textová část 

- Právní stav po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

a)  Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

c)  Výkres koncepce veřejné infrastruktury
d)  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

e)  Kordinační výkres

f)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Změna č.1 územního plánu (ÚP) Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 6.3. 2017 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 27. 3. 2017.

Textová část 

- Textová část změny č.1 (vč. Odůvodnění, srovnávacího textu)

Grafická část

A. Výroková část

A1.  Výkres základního členění - část a)

A1.  Výkres základního členění - část b)

A1.  Výkres základního členění - část c)

A2.  Hlavní výkres - část a)

A2.  Hlavní výkres - část b)

A2.  Hlavní výkres - část c)

B. Odůvodnění

B1.  Koordinační výkres - část a)

B1.  Koordinační výkres - část b)

B1.  Koordinační výkres - část c)
B2.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část a)

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Babylon obsahuje i projednání zadání změny č. 1 ÚP Babylon

1. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Babylon - DOPLNĚNÍ ZÁMĚRŮ Z2, Z3, Z4 a Z5

2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP (DOPLNĚNÍ ZÁMĚRŮ Z2, Z3, Z4 a Z5 pro zpracování změny č.1 ÚP Babylon)