Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Právní stav po změně č.1 územního plánu Babylon

Právní stav (PS) byl vydán po změně č.1 územního plánu (ÚP) Babylon, která nabyla účinnosti dne 27.3. 2017. 

Textová část 

- Právní stav po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

a)  Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

c)  Výkres koncepce veřejné infrastruktury
d)  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

e)  Kordinační výkres

f)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Změna č.1 územního plánu (ÚP) Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 6.3. 2017 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 27. 3. 2017.

Textová část 

- Textová část změny č.1 (vč. Odůvodnění, srovnávacího textu)

Grafická část

A. Výroková část

A1.  Výkres základního členění - část a)

A1.  Výkres základního členění - část b)

A1.  Výkres základního členění - část c)

A2.  Hlavní výkres - část a)

A2.  Hlavní výkres - část b)

A2.  Hlavní výkres - část c)

B. Odůvodnění

B1.  Koordinační výkres - část a)

B1.  Koordinační výkres - část b)

B1.  Koordinační výkres - část c)
B2.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část a)

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Babylon obsahuje i projednání zadání změny č. 1 ÚP Babylon

1. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Babylon - DOPLNĚNÍ ZÁMĚRŮ Z2, Z3, Z4 a Z5

2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP (DOPLNĚNÍ ZÁMĚRŮ Z2, Z3, Z4 a Z5 pro zpracování změny č.1 ÚP Babylon)