Obsah

Územní plán Pocinovice - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Pocinovice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 5.11.2018 OD 15.00 hodin v budově OÚ Pocinovice

Textová část

 

 

 

Územní plán sídelního útvaru (ÚPN-SÚ) Pocinovice

 

Zastupitelstvo obce Pocinovice na svém zasedání dne 24. března 2011 schválilo a vydalo změnu č.8 ÚPN-SÚ Pocinovice. Změna č.8 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN-SÚ) Pocinovice nabyla účinnosti dne 9.dubna 2011.
 
Změna č.8 ÚPN-SÚ Pocinovice