Obsah

Kartogramy

Kartogram je jednoduchá mapa, která graficky vyjadřuje intezitu sledovaného jevu vztaženého k určité prostorové jednotce, v našem případě ke správnímu území obce s rozšířenou působností Domažlice (ORP). V rámci úplné aktualizace ÚAP 2020 byly vytvořeny následující kartogramy.

Obce obsluhující a obsluhované - obce v ORP byly rozděleny na jednotlivé kategorie, podle významu v regionu. Způsob rozdělení je popsán zde na str. 13.

Geologické limity v území (5.06 MB) - kartogram obsahuje limity využití území spojené s využitím nerostných surovin v ORP Domažlice.

Zájmy Ministerstva obrany ČR (8.68 MB) - kartogram obsahuje území a druhy staveb, ke kterým uplatnilo svůj zájem Ministerstvo obrany ČR a ve kterých vyžaduje uplatnění § 175 stavebního zákona.