Obsah

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - stav podané žádosti

 

Městský úřad Domažlice, správní odbor Vám tímto sděluje, že Vaše žádost o vydání občanského průkazu byla Státní tiskárnou cenin Praha dle níže uvedených termínů podání žádosti vyřízena. Občanský průkaz je možno vyzvednout na Městském úřadu Domažlice, správním odboru, pracoviště U nemocnice 579. Týká se pouze občanů s trvalým pobytem v rámci obce s rozšířenou působností Domažlice a těch, kteří uvedli v žádosti místo převzetí na Městském úřadu Domažlice.


Úřední hodiny pro občany:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 17:00
12:00 - 14:00
12:30 - 17:00
12:00 - 14:00

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI STAV ŽÁDOSTI DOKLAD K VYZVEDNUTÍ OD
19.07.2021 VYŘÍZENA 02.08.2021
20.07.2021 VYŘÍZENA 02.08.2021
21.07.2021 VYŘÍZENA 02.08.2021
22.07.2021 VYŘÍZENA 02.08.2021
23.07.2021 NEVYŘÍZENA  
26.07.2021 NEVYŘÍZENA  
27.07.2021 NEVYŘÍZENA  
28.07.2021 NEVYŘÍZENA  
29.07.2021 NEVYŘÍZENA  
30.07.2021 NEVYŘÍZENA  

 

 

 

 

zmeny op od 1.1.2016