Obsah

 

Poskytovatelé sociálních služeb

                        

Centrum Ouško

  Poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s cílovou skupinou děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a s narušenou komunikační schopností, a to ve věku 1 - 15 let. Podporujeme rozvoj soběstačnosti, sebevědomí, komunikace a zdokonalení dovedností zábavnou a hravou formou, zakládáme si na individuálním přístupu, hájíme práva našich dětských uživatelů, snažíme se dětem umožnit jejich setrvání v přirozených sociálních skupinách, podporujeme jejich vzdělávací proces a začlenění do společnosti.

Kontakt: L. Ticháčková, tel.: 724 862 356, email: uchozs@seznam.cz, www.uchozs.cz

 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

  Organizace zřizovaná Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra poskytuje poradenství občanům třetích zemí, legálně pobývajících na území ČR. Kromě sociálního a právní poradenství, realizujeme kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace. V rámci terénního poradenství působíme po celém plzeňském kraji.

Poradenství a podpory mohou využít i firmy a instituce, kterých se cizinecká problematika dotýká .

Kontakt:
Hlavní kancelář: Americká 39, Plzeň
PO + ST 12:00 - 19:00
ČT 8:00 - 15:00
PÁ 8:00 - 12:00
Kontaktní místo Domažlice: Městské kulturní středisko, náměstí Míru 51 Domažlice
Sudá středa 16:00 - 18:00
Tel.: 725 874 976, 725 874 977, 377 223 157
 
 
 

Network East-West, z.s. - CENTRUM JANA

  Projekt, jehož zřizovatelem je na německé straně Vláda Horního Falcka v Regensburku, na české straně pak Network East - West, z. s., pracuje od roku 1997 v česko-bavorském pohraničí. Spolek je založený především za účelem zvýšení informovanosti o problematice AIDS a pohlavně přenosných chorob, zajišťování spolupráce v česko-bavorském pohraničí.

Network East - West, z. s. poskytuje podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální službu Terénní program (registrovanou od roku 2007). Nezbytnou součástí je testování na pohlavně přenosné choroby. Proto bylo v roce 2007 zřízeno nestátní zdravotnické zařízení - dermatovenerologická ambulance.

  Centrum Jana se zaměřuje na osoby poskytující sexuální služby a na uživatele návykových látek. Poskytuje sociální poradenství, asistenční služby, zprostředkovává následnou zdravotní a sociální pomoc. Provádí výměnný program pro uživatele drog (bezplatné inj. stříkačky, desinfekce apod.), zajišťuje bezplatné poskytování informačních materiálů. Informuje o bezpečném sexu (zásady safer-sex), o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích. Poskytuje před - a potestové poradenství a bezplatné testování na: HIV, syfilis, hepatitis B, C, kapavku, chlamydie a další pohlavně přenosné infekce.

Důraz je kladen především na

- anonymitu - klient není povinen sdělovat své jméno a další osobní údaje

- bezplatnost všech poskytovaných služeb

- mlčenlivost - veškeré informace o klientech jsou přísně důvěrné

- dodržování práv klientů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv, včetně možnosti podat stížnost

- nízkoprahovost - bezpečné prostředí pro klienty a spolupráce v jejich prostředí

CENTRUM JANA
Network East-West, z.s.
U Nemocnice 148
CZ-344 01 Domažlice
tel/fax.: +420 379 778 222
mob.1: +420 605 255 385
mob.2: +420 724 027 951
www.centrumjana.cz
centrum.jana@centrum.cz
konto: 827622369/0800
Otevřeno:
Testy:
Úterý 15.00 – 17 .00
Konzultace a výměnný program:
Úterý 12.00 – 17 .00
středa 12.00 – 16 00