Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V současné době startuje již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, která poběží od ledna 2018 do prosince 2019, a jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu také katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířené informace o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Domažlice.

Aktuálně (od ledna do června 2018) probíhá mapování sociální situace na Domažlicku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se daná problematika týká (formou dotazníků a rozhovorů).

Výstupy budou prezentovány na společném setkání, které se uskuteční 25. 6. 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Prokopa Velikého 689 v Domažlicích. Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o ni zajímají, chtějí se o komunitním plánování dozvědět více, nebo se do něj přímo zapojit. V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Raffela, koordinátora projektu z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel.: 775 764 418, mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz.

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ - zde ke stažení

 

ÚVODNÍ SETKÁNÍ  3. etapy komunitního plánování sociálních služeb

se uskutečnilo ve středu 7. března 2018 v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. Na setkání byl představen projekt 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb a některé sociální služby, které na Domažlicku působí. Jednotlivé prezentace sociálních služeb a zápis ze setkání jsou ke stažení pod záložkou „3. etapa KPSS“

Zápis ze setkání - zde ke stažení

 

1. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 12. února 2018 od 13.00 hod.

Zápis ze setkání - zde ke stažení

 

2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 27. dubna 2018 od  9.30 hod.

Zápis ze setkání - zde ke stažení