Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

 

Loga projektu

 Komunitní plánování sociálních služeb je proces, v rámci kterého jsou mapovány potřeby občanů a problémy v sociální oblasti v daném území a naplánován rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a místním specifikům.

  Do komunitního plánování se zapojují všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o tuto oblast zajímají, zejm. zadavatelé (představitelé obcí a měst), poskytovatelé (zástupci organizací, které poskytují sociální služby občanům) a uživatelé služeb (osoby využívající sociální služby) a další zájemci z řad veřejnosti či zástupci dalších organizací a institucí.

  Na území Domažlicka (území obce s rozšířenou působností Domažlice vyjma Kdyňska) probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2007. Cílem procesu je zefektivnit poskytování sociálních služeb na Domažlicku tak, aby odpovídaly skutečným potřebám občanů. Výstupy z dosavadních etap komunitního plánování jsou k dispozici v archivu.

  Pro roky 2017 a 2018 byl v rámci komunitního plánování zpracován realizační plán obsahující aktivity v sociální oblasti určené k realizaci v daných dvou letech (odkaz na Realizační plán pro roky 2017, 2018).

  Od ledna 2018 do prosince 2019 bude realizována 3. etapa procesu plánování sociálních služeb, jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu mimo jiné také katalog poskytovatelů služeb.

 

 Projekt "Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji"

zde ke stažení

 

Řídící výbor KPSS Domažlice

  Je skupina, tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která je utvořena na počátku procesu KPSS. Řídící skupina je zodpovědná za průběh procesu KPSS, činí zásadní rozhodnutí a řídí proces KPSS. Dále pak připomínkuje a schvaluje výstupy z jednání pracovních skupin, komunikuje s Radou a Zastupitelstvem města Domažlice, informuje zástupce ostatních zúčastněných obcí o průběhu projektu." 

Členové řídícího výboru
Mgr. Anna Líkařová - Úřad práce Domažlice
Mgr. Lucie Černá - Network East-West
PhDr. Ivana Fröhlichová - Diecézní charita Plzeň
Jaroslava Hlaváčková - MCT CZ, Středisko rané péče
Bc. Michaela Blahutová - Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Mgr. Venuše Klimentová - MCSRS Domažlice>
Miroslava Lukášková - Domácí péče Domažlice
Mgr. Tereza Králová - Člověk v tísni, o.p.s.
Jana Řezníčková - uživatelka služeb
Mgr. Hynek Říha - starosta obce Poběžovice
Bc. Stanislav Antoš - místostarosta města Domažlice
Ing. Milana Vlčková - tajemnice MěÚ Domažlice
Bc. Ilona Jelínková, DiS. - vedoucí OSVZ MěÚ Domažlice
Iveta Burdová, DiS. - Obecní úřad Bělá nad Radbuzou
Vendula Zajacová - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Pavučinka
 
Pracovní skupiny

1. Senioři a osoby se zdravotním postižením

2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi

Zápisy ze setkání pracovních skupin

zde ke stažení

zde ke stažení