Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V lednu 2018 odstartovala již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, která poběží do prosince 2019, a jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu také katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířené informace o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Domažlice.
 

Setkání "u kulatého stolu"

V pondělí 29. dubna 2019 se uskutečnilo další ze série setkání "u kulatého stolu", které bylo rozděleno na dva bloky. Od 10:00 byla řešena témata týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením, od 13:00 témata týkající se ostatních osob ohrožených sociálním vyloučením, dětí a rodin s dětmi. Zápisy z obou setkání naleznete v záložce "3. etapa KPSS."

V prvním bloku setkání byly prezentovány výstupy z šetření potřeb osob se sluchovým postižením na Domažlicku, bližší informace a závěrečnou zprávu naleznete v záložce "Průzkumy potřeb."

 

Služby pro neslyšící osoby na Domažlicku

Ve středu 19. června 2019 proběhne v Domažlicích od 10.00 hodin veřejné setkání navazující na průzkum potřeb osob se sluchovým postižením. Na setkání budou projednávány možná řešení a další postupy v oblasti služeb pro nesylyšící osoby na Domažlicku. Setkání je určeno zejména pro subjekty, kterých se problematika neslyšících osob (potažmo osob se sluchovým postižením) přímo týká, ale vítáni jsou všichni, koho daná problematika zajímá. Více informací naleznete v pozvánce níže.

Pozvánka