Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V lednu 2018 odstartovala již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, která poběží do prosince 2019, a jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu také katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířené informace o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Domažlice.
 
 

SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU

"Nedostatky v sociální oblasti"

Ve čtvrtek 21. února 2019 se uskuteční setkání "u kulatého stolu", kde budeme diskutovat nad největšími nedostatky v sociální oblasti v regionu pro jednotlivé cílové skupiny - seniory a osoby se zdravotním postižením a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmi. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory v Domažlicích. Více informací naleznete v pozvánce, která je ke stažení níže.

Pozvánka