Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V lednu 2018 odstartoval projekt 3. etapy komunitního plánování na Domažlicku, který byl dokončen v prosinci 2019. Hlavními výstupy projektu jsou:
-  komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020-2024
-  realizační plán na rok 2020

 

 
 
 
 
Leták s informacemi o příspěvku na péči
 
V rámci projektu byl vytvořen leták s informacemi o příspěvku na péči a jednotlivých sociálních službách. Leták je ke stažení v elektronické podobě níže.
 

Leták ke stažení