Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V lednu 2018 odstartovala již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, která poběží do prosince 2019, a jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu také katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířené informace o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Domažlice.
 

Setkání "u kulatého stolu"

V pondělí 29. dubna 2019 se uskutečnilo další ze série setkání "u kulatého stolu", které bylo rozděleno na dva bloky. Od 10:00 byla řešena témata týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením, od 13:00 témata týkající se ostatních osob ohrožených sociálním vyloučením, dětí a rodin s dětmi. Zápisy z obou setkání naleznete v záložce "3. etapa KPSS."

V prvním bloku setkání byly prezentovány výstupy z šetření potřeb osob se sluchovým postižením na Domažlicku, bližší informace a závěrečnou zprávu naleznete v záložce "Průzkumy potřeb."