Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V lednu 2018 odstartovala již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, která poběží do prosince 2019, a jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu také katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířené informace o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Domažlice.

Od ledna do června 2018 proběhlo mapování sociální situace na Domažlicku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se daná problematika týká (formou dotazníků a rozhovorů).

K jednotlivým  výstupům z mapování sociální situace viz. níže.

SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU"

Na mapování sociální situace naváže setkávání "u kulatého stolu", kde budeme projednávat nejpalčivější problémy v sociální oblasti v regionu a společně hledat jejich řešení. První ze série těchto setkání se uskuteční ve středu 26. září 2018 v zasedací  místnoosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (Prokopa Velikého 689, Domažlice). Na setkání budeme společně  diskutovat nad chybějícími službami a nad tím, jaké služby bychom si pro občany Domažlicka v budoucnu přáli. Srdečně zveme naprosto všechny, kdo se o sociální problematiku zajímají, pohybují se v oblasti sociálních služeb, či se jen chtějí dozvědět více. Účast na setkání je dobrovolná a není žádným způsobem závazná. Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte a obraťte se na Mgr. Ondřeje Raffela, tel. : 775 764 418 či e-mail: ondrej.raffel@ckpk.cz. Více informací naleznete v pozvánce níže.

POZVÁNKA - zde ke stažení

 

ÚVODNÍ SETKÁNÍ  3. etapy komunitního plánování sociálních služeb

se uskutečnilo ve středu 7. března 2018 v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. Na setkání byl představen projekt 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb a některé sociální služby, které na Domažlicku působí. Jednotlivé prezentace sociálních služeb a zápis ze setkání jsou ke stažení pod záložkou „3. etapa KPSS“

Zápis ze setkání - zde ke stažení

1. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 12. 2. 2018 od 13.00 hod.

Zápis ze setkání - zde ke stažení

2. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 27. 4. 2018 od  9.30 hod.

Zápis ze setkání - zde ke stažení

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ - výstupy z mapování sociální situace

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 25. 6. 2018 od 15.00 hodin     v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích. Byly zde prezentovány výstupy mapování sociální situace na Domažlicku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se sociální problematika týká.

Zápis ze setkání - zde ke stažení

 

Analýza poskytovaných sociálních služeb na Domažlicku

Zde ke stažení

Analýza zdrojů systémů sociálních služeb na Domažlicku

Zde ke stažení

Shrnutí výstupů z mapování soc. služeb na Domažlicku pro potřeby KPSS

Zde ke stažení

Základní socio-demografický popis řešeného území SO ORP Domažlice

Zde ke stažení

 

 

Představení projektu plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

Prezentace - zde ke stažení

Komunitní plánování sociálních služeb

Prezentace - zde ke stažení