Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

V lednu 2018 odstartovala již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, která poběží do prosince 2019, a jejímž výstupem bude kromě komunitního plánu také katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířené informace o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Domažlice.
 
 

2. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU"

Na mapování sociální situace navazuje setkávání "u kulatého stolu", kde jsou projednávány nejpalčivější problémy v sociální oblasti v regionu a společně je hledáno jejich řešení. Další ze série setkání se uskuteční ve středu  21. listopadu 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (Prokopa Velikého 689, Domažlice). Více informaci naleznete v pozvánce, která je ke stažení níže.

Pozvánka