Obsah

3. etapa komunitního plánování sociálních služeb

 

Harmonogram:

3. etapa komunitního plánování odstartovala v lednu roku 2018 a skončí v prosinci následujícího roku. Během této doby bude probíhat několik návazných či souběžných aktivit:

Leden – červen 2018: analytická část - proběhlo mapování sociální situace na Domažlicku skrze dotazníky a rozhovory s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Výstupy z analytické části byly prezentovány v červnu 2018 na společném setkání. Více informací - viz. záložka Aktuálně.

12. února 2018 ve 13.00 hod.: úvodní setkání řídícího výboru

7. března 2018 v 15.00 hod.: úvodní veřejné společné setkání v zasedací místnosti Městského centra soc. rehabilitačních služeb Domažlice, kde bude celý projekt představen a kam jsou všichni srdečně zváni.

Červenec 2018 – prosinec 2019: Od podzimu 2018 odstartuje setkávání pracovních skupin otevřených pro veřejnost, které budou diskutovat o rozvoji sociálních služeb a stanovovat cíle, aktivity a opatření komunitního plánu. První ze série těchto setkání se uskuteční 26. září 2018 v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (Prokopa Velikého 689, Domažlice). Na toto jednání srdečně zveme naprostio všechny, kdo se o sociální problěmatiku zajímají, pohybují se v oblasti sociálních služeb, či se chtějí jen dozvědět více. Více informací viz. záložka Aktuálně.

V návaznosti na analytickou část bude probíhat průzkum potřeb (potencionálních) uživatelů služeb.

Bude aktualizován katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířeny informace o soc. službách a komunitním plánování na webových stránkách města Domažlice a zpracován návrh komunitního plánu, který bude veřejně připomínkován a poté finálně dopracován.

Možnosti zapojení do komunitního plánování:

Podstatou komunitního plánování je zapojení všech, kterých se problematika týká, a mají zájem se procesu účastnit. Možností je hned několik:

Při mapování potřeb: možnost poukázat na sociální problémy, se kterým se potýkáte, a je třeba je řešit (například chybějící služby, nedostatečná kapacita služeb apod.) – zástupci obcí, pracovníci sociálních odborů obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, organizace poskytující související služby, uživatelé, veřejnost prostřednictvím kontaktování koordinátora projektu Mgr. Ondřeje Rafella, tel.: 775 764 418, mail: ondrej.raffel@cpkp.cz

Účast v pracovních skupinách, ve kterých se bude diskutovat o rozvoji sociálních služeb a které stanoví cíle, aktivity a opatření komunitního plánu a jsou otevřené pro kohokoliv. Účast je zcela dobrovolná, nikdo se nemusí registrovat ani vázat k účasti na více setkáních. Pracovní skupiny jsou dvě – jedna zaměřená na problematiku seniorů a osob se zdravotním postižením a druhá se zaměřením na rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Připomínkování návrhu komunitního plánu: předběžně proběhne v polovině roku 2019.

 

Základní listina KPSS - 3. etapa

Zde ke stažení

Statut a jednací řád řídícího výboru - 3. etapa

Zde ke stažení

 

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb