Obsah

3. etapa komunitního plánování sociálních služeb

3. etapa odstartovala v lednu roku 2018 a skončí v prosinci následujícího roku. Během této doby bude probíhat několik návazných či souběžných aktivit:

Leden – červen 2018: Analytická část - proběhlo mapování sociální situace na Domažlicku skrze dotazníky a rozhovory s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Výstupy z analytické části byly prezentovány v červnu 2018 na společném setkání.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ  3. etapy komunitního plánování sociálních služeb

se uskutečnilo ve středu 7.března 2018 v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. Na setkání byl představen projekt 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb a některé sociální služby, které na Domažlicku působí. Jednotlivé prezentace sociálních služeb a zápis ze setkání jsou ke stažení níže.

Zápis z úvodního setkání

Network-East-West - Centrum Jana Domažlice

MCSRS - domov pro seniory Domažlice

Azylový dům sv. Alberta Domažlice

 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ - výstupy z mapování sociální situace

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 25. června 2018 od 15.00 hodin  v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích. Byly zde prezentovány výstupy mapování sociální situace na Domažlicku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se sociální problematika týká.

Zápis_ze společného setkání

Představení projektu plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

Prezentace_projektu plánování sociálních služeb Domažlice

Analýza poskytovaných sociálních služeb_KPSS_Domažlicko_2018

Analýza zdrojů systému soc. služeb_KPSS_Domažlicko_2018

Shrnutí výstupů z mapování_KPSS_Domažlicko_2018

Základní socio-demografický popis území_KPSS_Domažlicko_2018

 

Červenec 2018 – prosinec 2019: Od podzimu 2018 odstartuje setkávání pracovních skupin otevřených pro veřejnost, které budou diskutovat o rozvoji sociálních služeb a stanovovat cíle, aktivity a opatření komunitního plánu.

1. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU"

První ze série těchto setkání se uskutečnilo ve středu 26. září 2018, byly projednány SWOT analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení sociálního systému na Domažlicku, a dále byla formulována vize do budoucna, jak by si lidé přáli, aby se v regionu žilo za 10, 20, či 30 let. Jednotlivé dokumenty jsou ke stažení níže,  v případě jakýchkoliv připomínek se, prosím, obraťte na Mgr. Ondřeje Raffela, tel. : 775 764 418 či e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz.
 

SWOT_analýza - Rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením

SWOT analýza -_Senioři a OZP

Zápis_- Rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis - Senioři a OZP

 

V návaznosti na analytickou část bude probíhat průzkum potřeb (potencionálních) uživatelů služeb.

Bude aktualizován katalog poskytovatelů sociálních služeb a rozšířeny informace o soc. službách a komunitním plánování na webových stránkách města Domažlice a zpracován návrh komunitního plánu, který bude veřejně připomínkován a poté finálně dopracován.

Možnosti zapojení do komunitního plánování:

Podstatou komunitního plánování je zapojení všech, kterých se problematika týká, a mají zájem se procesu účastnit. Možností je hned několik:

Při mapování potřeb: možnost poukázat na sociální problémy, se kterým se potýkáte, a je třeba je řešit (například chybějící služby, nedostatečná kapacita služeb apod.) – zástupci obcí, pracovníci sociálních odborů obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, organizace poskytující související služby, uživatelé, veřejnost prostřednictvím kontaktování koordinátora projektu Mgr. Ondřeje Rafella, tel.: 775 764 418, mail: ondrej.raffel@cpkp.cz

Účast v pracovních skupinách, ve kterých se bude diskutovat o rozvoji sociálních služeb a které stanoví cíle, aktivity a opatření komunitního plánu a jsou otevřené pro kohokoliv. Účast je zcela dobrovolná, nikdo se nemusí registrovat ani vázat k účasti na více setkáních. Pracovní skupiny jsou dvě – jedna zaměřená na problematiku seniorů a osob se zdravotním postižením a druhá se zaměřením na rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Připomínkování návrhu komunitního plánu: předběžně proběhne v polovině roku 2019.