Obsah

Stránka

  • 1

Postup při obnově kulturních památek

Postup při obnově kulturních památekVýznamným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba.

21. 7. 2011 Zobrazit více

Manuál energeticky úsporné architektury

Manuál energeticky úsporné architekturyPublikace sestavená předními českými odborníky shrnuje jako jedna z prvních problematiku zateplování budov a úspor energií jak při vzniku novostaveb, tak při změnách panelových domů, stávajících staveb i staveb s kulturně-historickou hodnotou.

7. 2. 2011 Zobrazit více

Finanční pomoc na obnovu kulturní památky

Finanční pomoc na obnovu kulturní památkyObce, kraje a stát mohou poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

18. 9. 2009 Zobrazit více

Ochrana kulturních památek

Ochrana kulturních památekZákladním právním předpisem ochrany kulturních památek a ostatních složek památkového fondu v České republice je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních úprav. Kulturní památky podle tohoto zákona tvoří nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositelem hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

16. 9. 2009 Zobrazit více

Stránka

  • 1