Obsah

Zprávy

#

Postup při obnově kulturních památek

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba. celý text

ostatní | 21. 7. 2011 | Autor:
#

Manuál energeticky úsporné architektury

Publikace sestavená předními českými odborníky shrnuje jako jedna z prvních problematiku zateplování budov a úspor energií jak při vzniku novostaveb, tak při změnách panelových domů, stávajících staveb i staveb s kulturně-historickou hodnotou. celý text

ostatní | 7. 2. 2011 | Autor:
#

Finanční pomoc na obnovu kulturní památky

Obce, kraje a stát mohou poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. celý text

ostatní | 18. 9. 2009 | Autor:
#

Ochrana kulturních památek

Základním právním předpisem ochrany kulturních památek a ostatních složek památkového fondu v České republice je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních úprav. Kulturní památky podle tohoto zákona tvoří nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositelem hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. celý text

ostatní | 16. 9. 2009 | Autor: