Obsah

Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Domažlice

Typ: ostatní
Ochranné pásmo Městské památkové rezervace bylo vyhlášeno dle ust. § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, rozhodnutím Okresního úřadu Domažlice - referátu kultury, čj. kult/32/1992, ze dne 29.1.1992.

Zřízení OP MPR Domažlice má za cíl zajistit historickému jádru města, které je prvořadým dokladem historického urbanismu s vynikajícím souborem architektonických památek, ochranu před rušivými vlivy z vnějšího prostředí a zároveň umožnit ochranu památkově významných složek území souvisejícího z hlediska urbanistického a architektonického vývoje s rezervací a ochranu součástí vnějšího prostředí MPR, jejichž vzhled má podstatný vliv na uplatnění kvalit historického jádra v širších urbanistických a krajinářských kompozičních vazbách. Režim OP zároveň vytváří podmínky pro přiměřenou regulaci stavební činnosti a dalších zásahů do vnějšího prostředí rezervace, které by se mohli podstatně projevit na vzhledu a charakteru vymezeného území, s cílem umožnit optimalizaci způsobu a forem rozvoje a přestavby města při respektování hodnot MPR Domažlice a památkových kvalit jejího vnějšího prostředí.
 

ochranne pasmo

Velký náhled na mapu je k dispozici zde.


Vytvořeno: 5. 5. 2010
Poslední aktualizace: 5. 5. 2010 00:00
Autor: