Obsah

Městská památková rezervace Domažlice

Typ: ostatní
Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci bylo zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek, i jako urbanistickému útvaru.

Historické jádro města Domažlic bylo prohlášeno za památkovou rezervaci výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. října 1975, čj. 17 596/75-VI/1. Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury zvláště z období pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému útvaru, jehož půdorys dodnes dokládá vznik města při významné středověké obchodní cestě a jako městu, které sehrálo významnou úlohu v dějinách českého národa. Historické jádro města Domažlic zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě soubory monumentální architektury, městských domů i městského opevnění a svým významem i polohou je i nadále určeno k funkci společenského, kulturního a obchodního centra celé městské aglomerace. Rozsah památkové rezervace v Domažlicích je vymezen na severu ulicemi Poděbradovou a Komenského, na západě Příhodovými sady a ulicí Na kopečku, na jihu potokem Zubřinou a na východě ulicemi Břetislavovou a Poděbradovou.

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. října 1975, čj. 17 596/75-VI/1 (formát .ps).

 

Městská památková rezervace Domažlice

Náhled na velkou mapu je k dispozici zde


Vytvořeno: 5. 5. 2010
Poslední aktualizace: 5. 5. 2010 00:00
Autor: