Obsah

Vyhodnocení programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2008

Typ: ostatní
Závěrečné vyhodnocení průběhu prvního roku programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

Vyhodnocení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2008

Pro ORP Domažlice byla přidělena finanční kvóta ve výši 1.709.000,- Kč. MěÚ Domažlice, úřad obce s rozšířenou působností rozdělil přidělenou kvótu do dvou kol a stanovil výši kvóty pro 1. kolo na 1.300.000,- Kč a na 2. kolo 409.000,- Kč.

 

Do prvního kola byly podány celkem tři žádosti

 

 1. žadatel: Římskokatolická farnost Domažlice, náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice

 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – obnova fasády včetně nátěru

 

 1. žadatel: Římskokatolická farnost Domažlice, náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – výměna krytiny včetně klempířských prvků a oprava prvků krovu a bednění

 

 1. žadatel: KAPPEL a.s., Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4
 • zámek Ždánov, čp. 1, parc. č. 1 k.ú. Ždánov – zabezpečení objektu

 

Do druhého kola byly podány celkem dvě žádosti:

 1. Římskokatolická farnost Poběžovice, náměstí Míru 54, 345 22 Poběžovice

 • kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 39 k.ú. Mutěnín, Mutěnín – oprava výplní otvorů

 

 1. Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
 • pomník Svobody, parc. č. 4827/4 k.ú. Domažlice, Husova ulice – restaurování

 

Všem žádostem o poskytnutí finanční podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bylo MěÚ Domažlice, úřadem obce s rozšířenou působností, vyhověno. Komise státní památkové péče v Domažlicích doporučila následovnou výši jednotlivých příspěvků:

 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – obnova fasády včetně nátěru – 500.000,- Kč

 • kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – výměna krytiny včetně klempířských prvků a oprava prvků krovu a bednění – 500.000,- Kč

 • zámek Ždánov, čp. 1, parc. č. 1 k.ú. Ždánov – zabezpečení objektu – 300.000,- Kč

 • kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 39 k.ú. Mutěnín, Mutěnín – oprava výplní otvorů – 259.000,- Kč

 • pomník Svobody, parc. č. 4827/4 k.ú. Domažlice, Husova ulice – restaurování – 150.000,- Kč

MěÚ Domažlice – úsek památkové péče (ÚPP) prováděl na výše uvedených akcí pravidelné kontroly prováděných prací. U většiny prováděných kontrol byl přítomen zástupce odborné organizace státní památkové péče. 

Kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – obnova fasády včetně nátěru

Obnova vnějšího pláště proběhla dle závazného stanoviska ze dne 23.4.2008, čj. OKS–4205/08–14190/2008/Hin. Byly odstraněny nevhodné vrchní omítky provedené v plochách fasády přibližně v 60. letech 20. stol a nahrazeny novými, hladkými, které u kaple obnovily původně barokní vzhled.

Kaple sv. Vavřince, parc. č. 744 k.ú. Domažlice, na Veselé hoře v Domažlicích – výměna krytiny včetně klempířských prvků a oprava prvků krovu a bednění

Práce proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 26.10.2007, čj. OKS-8974/07-27674/2007/Hin. Dožilá eternitová krytina byla nahrazena novou vláknocementovou v červené barvě. Byly provedeny opravy poškozených prvků krovu, při dodržení historických řemeslných postupů. Odstraněny byly nevhodné úpravy úžlabí mezi presbytářem a hlavní lodí. Provedenými pracemi byla zajištěna životnost kaple, při zachování všech významných kulturně-historických kvalit památky.

Zámek Ždánov, čp. 1, parc. č. 1 k.ú. Ždánov – zabezpečení objektu

Zabezpečovací práce na zámečku Ždánov proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 19.8.2008, čj. OKS-8249/08-31602/2008/Hin a závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 9.9.2008, čj. OKS-8249/08-31602/2008/Hin. V průběhu prováděných prací na zámečku bylo zjištěno, že použití finančních prostředků na provizorní zastřešení jižní hospodářské budovy není zcela vhodné, jelikož zastřešení by nebylo z technických důvodů, vlivem téměř úplné destrukce korunního zdiva, možné provést. V jihozápadním nároží hlavní budovy zámku se naopak vyskytl závažný statický problém, který bylo nutné řešit. Se souhlasem MK ČR a MěÚ Domažlice byly finanční prostředky přesunuty na práce vedoucí ke statickému zajištění jihozápadního nároží hlavní budovy zámku. Provedené práce jsou prvním krokem, vedoucím k celkové rehabilitaci zámku a jeho opětovnému využívání.

Kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 39 k.ú. Mutěnín, Mutěnín – oprava výplní otvorů

Oprava okenních otvorů lodi kostela sv. Bartoloměje v Mutěníně proběhla dle závazného stanoviska ze dne 23.5.2008, čj. OKS-3371/08-10935/2008/Hin. Okna byla truhlářsky opravena a opatřena novým barevným nátěrem „Xyladekor“ ve středně hnědém odstínu.

Pomník Svobody, parc. č. 4827/4 k.ú. Domažlice, Husova ulice – restaurování

Restaurování bylo provedeno v souladu se závazným stanoviskem MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 11.12.2007, čj. OKS-11210/07-3458/2007/Web. U předání dokončených restaurátorských prací byli přítomni zástupci odborné organizace státní památkové péče NPÚ – ÚOP v Plzni. Provedené restaurátorské práce zajistili zvýšenou odolnost významné sochařské památky.


MěÚ Domažlice hodnotí průběh programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ zásadně kladně a to včetně přístupu pracovníků MK ČR, zejména v případě změny užití finančních prostředků na zabezpečovací práce na zámečku ve Ždánově. Poskytnuté finanční prostředky byly užity na zabezpečení kulturně-historických hodnot významných památek ve správním obvodu ORP Domažlice.

 

Vyhodnocení včetně informacích o investorech a prováděcích firmách je možné nalézt zde.


Vytvořeno: 30. 3. 2009
Poslední aktualizace: 30. 3. 2009 00:00
Autor: