Obsah

Program regenerace MPR Domažlice - přihlášení do programu pro rok 2022 až 2026

Typ: ostatní
Dotační program Ministerstva kultury na obnovu objektů prohlášených za kulturní památku na území Městské památkové rezervace Domažlice.

Město Domažlice oznamuje vlastníkům  nemovitých  kulturních  památek, které  se  nacházejí  na území Městské památkové rezervace (MPR) Domažlice, že mají možnost přihlásit se do  dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2022 a výhledově na další 4 roky (tj. do roku 2026).

Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat  na zvýšené památkové  náklady  spojené  se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí  nemovité  kulturní  památky:  obnova fasády,  obnova střešní krytiny,  oprava krovů,  statické zajištění památkově hodnotných  konstrukcí objektu, restaurování, oprava – repase – repliky – oken a dveří. Dle zásad programu je možné přidělit dotaci jen na větší rozsah prací s celkovými uznatelnými náklady nad 100.000 Kč.

Příspěvek se  nevztahuje  na:   modernizace  bytového  fondu  a   zřizování   nových   bytových jednotek,  půdní   vestavby,   technické   zařízení   budov,  výměny   oken  a   dveří   (pokud nejsou replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů.

 Žádosti se přijímají  u  MěÚ Domažlice, odboru  kancelář  starosty  –  úsek  památkové  péče,  do 30.9. 2021 na   předepsaném  tiskopisu,  který  je  k  dispozici   na  tomto  odboru  (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří 104,  Ing. Weberová,  tel. 379 719 123) nebo na webových stránkách Města  Domažlice www.domazlice.eu.
 


Vytvořeno: 12. 8. 2019
Poslední aktualizace: 25. 8. 2021 07:39
Autor: