Obsah

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2021

Typ: ostatní
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2021.

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“) funguje od roku 2008.

Program je administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. února (odevzdání žádostí na úřad ORP), respektive 31. března (odevzdání žádostí na MK),

Minimálního procentuální spolupodíl žadateleje 20 % celkových nákladů akce obnovy.

Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž možnost čerpat finanční pro-středky z rezervy nastřádané v průběhu roku zůstává nezměněna. Stále platí, že v rezervě nejsou žádné kvóty a že nelze předem zaručit kladné vyřízení podaných žádostí.

Kvóta pro ORP Domažlice byla stanovena ve výši 1.093 tis. Kč.

Tiskopis žádosti pro zařazení do výše uvedeného dotačního programu je ke stažení na stránkách Ministerstva kultury ČR.


Vytvořeno: 14. 1. 2019
Poslední aktualizace: 1. 6. 2021 14:46
Autor: Jakub Hinterholzinger