Obsah

Zprávy

#

Program regenerace MPR Domažlice - přihlášení do programu pro rok 2022 až 2026

Dotační program Ministerstva kultury na obnovu objektů prohlášených za kulturní památku na území Městské památkové rezervace Domažlice. celý text

ostatní | 12. 8. 2019 | Autor:
#

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2021

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2021. celý text

ostatní | 14. 1. 2019 | Autor: Jakub Hinterholzinger
#

Vyhodnocení programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2017

Pro ORP Domažlice byla přidělena finanční kvóta ve výši 1.315 tis. Kč. Přidělenou celkovou kvótu 1.315 tis. Kč rozhodl Městský úřad Domažlice, na základě jednání komise Státní památkové péče, alokovat pouze do prvního kola. Do prvního kola bylo podáno šest žádostí do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017, z toho čtyři byly doporučeny komisí Státní památkové péče (SPP) k zařazení do programu. celý text

ostatní | 30. 1. 2018 | Autor: Jakub Hinterholzinger
#

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2013

Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2013 za ORP Domažlice. celý text

ostatní | 4. 2. 2014 | Autor:
#

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2012

Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2012 za ORP Domažlice. celý text

ostatní | 21. 1. 2013 | Autor:
#

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2011

Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2011 za ORP Domažlice. celý text

ostatní | 24. 1. 2012 | Autor:
#

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2010

Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2010 za ORP Domažlice. celý text

ostatní | 25. 1. 2011 | Autor:
#

Vyhodnocení programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2009

Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2009. celý text

ostatní | 15. 1. 2010 | Autor:
#

Vyhodnocení programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2008

Závěrečné vyhodnocení průběhu prvního roku programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". celý text

ostatní | 30. 3. 2009 | Autor:
#

Aktualizace Programu regenerace MPR Domažlice

Aktualizace doplňuje schválenou verzi Programu regenerace MPR Domažlice, vypracovanou STUDIEM KAPA - Ing. arch. Petrem Vávrou, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6, z října 2002. celý text

ostatní | 18. 2. 2009 | Autor: