Obsah

Osobní údaje

 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Přestupky

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, soudy, Policie ČR

 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města, členové volebních komisí

 • Kategorie příjemců údajů: Město Domažlice, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař

 • Doba uchování: 5 , 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území města Domažlice

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Vydávání loveckých a rybářských lístků

 • Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Cestovní doklady

 • Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Ministerstvo vnitra ČR

 • Doba uchování: 15 let

Hlášení pobytu obyvatel:

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Domažlice

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

 • Doba uchování: 75 let

Vydávání občanských průkazů:

 • Účel zpracování: vydávání občanských průkazů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Ministerstvo vnitra ČR

 • Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 15 let

Volební seznamy:

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: občané města Domažlice starší 18 let

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise:

 • Účel zpracování: zajištění voleb

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

 • Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 1 rok

Přísedící soudu

 • Účel zpracování: volba přísedících soudu

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Okresní soud Domažlice

 • Doba uchování: po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího

Dávky státní sociální podpory

 • Účel zpracování: zpracování dávek státní sociální podpory

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávku státní sociální podpory a osoby společně posuzované

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra ČR

 • Doba uchování: 15 let

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list, podnikatel, odpovědný zástupce

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ

 • Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu

Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám

 • Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 5 let

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)

 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, soudy

 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice,

 • Doba uchování: 20 let

Státní občanství

 • Účel zpracování: evidence státního občanství

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství,

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Ministerstvo vnitra ČR

 • Doba uchování: 15 let / 100 let

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby,

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské vojenské velitelství, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ

 • Doba uchování: 100 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 10 let

Sociální péče

 • Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů MČ

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky a služby sociální péče

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, úřad práce, OSSP, PSSZ

 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

 • Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice, soudy, orgány činné v trestním řízení, OSSP, Veřejný ochránce práv

 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Stavební řízení

 • Účel zpracování: vedení stavebního řízení

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: stavebník

 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Domažlice

 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu


Za stránku odpovídá: OICT, MěÚ Domažlice,
Poslední aktualizace: 3.4.2007