Obsah

Zprávy

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor:

Informační povinnost správce vůči subjektům údajů

V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpřístupňuje město Domažlice informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních ú celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: