Obsah

Dodatek č. 6 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

Typ: ostatní
-

Dodatek č. 6 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

Rada města Domažlice schvaluje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek organizačního řádu takto:

Příloha č. 1 – organizační schéma – vypuštění úseku kontrolního a právního z náplně odboru kancelář starosty, vytvoření nové pozice právníka podřízeného přímo tajemnici

Příloha č. 2 – změna náplně odboru kancelář starosty – vypuštění úseku kontrolního a právního z náplně odboru, úprava náplně

- změna náplně odboru sociálních věcí a zdravotnictví – rozšíření o činnost zastupování města v roli procesního opatrovníka v soudních řízeních na základě pověření z rady města

 

Tento dodatek schválila rada města Domažlice dne 18.08.2020 usnesením č. 2350.

 

V Domažlicích dne 07.09.2020

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města

v.r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v.r.


Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 07:34
Autor: Ing. Pavel Svatek