Obsah

Dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

Typ: ostatní
-

Dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

 

Rada města Domažlice schvaluje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek organizačního řádu takto:

 

Příloha č. 2 – změna náplní odborů – legislativní změny, hlavní změnou je zrušení zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích a s účinností 01.07.2017, platnost nového zákona č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízní o nich, formulační úpravy dle novel zákonů, vypuštění činností, které již přešly na kraj ( státní občanství)u správního odboru , finanční odbor – doplnění - Zajišťuje vedení agendy dle OZV č. 2/2017 o trvalém označování psů

 

Tento dodatek schválila rada města Domažlice dne 15. 08. 2017 usnesením č. 4356

 

V Domažlicích dne 21.08.2017

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města


Vytvořeno: 24. 8. 2017
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 09:43
Autor: