Obsah

Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

Typ: ostatní
-

Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

 

Rada města Domažlice schvaluje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek organizačního řádu takto:

 

Příloha č. 2 – změna náplně odboru životního prostředí – doplnění o působnost orgánu I. stupně

 

Tento dodatek schválila rada města Domažlice dne 31. 05. 2016 usnesením č. 2641

 

V Domažlicích dne 20.6.2016

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v.r.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v.r.


Vytvořeno: 24. 8. 2017
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 09:43
Autor: