Obsah

Dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

Typ: ostatní
-
Dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Domažlice


Rada města Domažlice schvaluje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek organizačního řádu takto:

V části II – organizační členění – čl. 3 odst. 6 – aktualizace dle usnesení ZM
Město Domažlice je zřizovatelem těchto organizačních složek:

a) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Domažlice
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havlovice
c) Městská policie


(7) Město Domažlice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:
 

a) Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
b) Městské kulturní středisko v Domažlicích
c) Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
d) Základní umělecká škola Domažlice Jindřicha Jindřicha, příspěvková organizace
e) Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre.B. Staška 232, příspěvková organizace
f) Základní škola Domažlice, Komenského 17
g) Základní škola praktická Domažlice, Msgre B.Staška 232, příspěvková organizace
h) Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
ch) Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
i) Domažlické technické služby, příspěvková organizace
j) Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
k) Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace


Příloha č. 1 – organizační schéma – změna Jeselského zařízení na příspěvkovou organizaci Sluníčko, doplnění nové organizace Dům dětí a mládeže Domino, p.o., úpravy náplní odborů

Příloha č. 2 – změna náplní odborů
- Odbor kancelář starosty - úprava náplně – vypuštění integrovaného záchranného systému a krizového řízení
- Odbor životního prostředí - úprava náplně - integrovaný záchranný systém a krizové řízení


Ostatní ustanovení organizačního řádu zůstávají v platnosti.

Tento dodatek schválila rada města Domažlice dne 15. 07. 2014 usnesením č. 6010


V Domažlicích dne 17.7.2014
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.

Vytvořeno: 31. 7. 2014
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 09:43
Autor: