Obsah

Složky IZS (Integrovaný záchranný systém)

Typ: ostatní
Pro řízení opatření na ochranu životů, zdraví, majetku občanů města Domažlice a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech,působí na území města Domažlice Integrovaný záchranný systém (IZS).
IZS tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných,pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a samosprávy,právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území města Domažlice, jehož cílem je poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí.

Základní složky IZS:

  • Hasičský záchranný sbor ČR
  • Policie ČR
  • Zdravotnická záchranná služba
  • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí

Ostaní složky:

  • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • orgány ochrany veřejného zdraví
  • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
  • zařízení civilní ochrany
  • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a  likvidačním pracím

Vytvořeno: 26. 4. 2005
Poslední aktualizace: 26. 4. 2005 00:00
Autor: