Obsah

Stránka

  • 1

Bezpečnostní rada města, krizový štáb

V souladu se zněním zákona č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení, zřídil starosta města Domažlice "Bezpečností radu" jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace a "Krizový štáb města" jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

26. 11. 2018 Zobrazit více

HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

http://www.hzscr.cz/

6. 5. 2008

Složky IZS (Integrovaný záchranný systém)

Pro řízení opatření na ochranu životů, zdraví, majetku občanů města Domažlice a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech,působí na území města Domažlice Integrovaný záchranný systém (IZS).
IZS tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných,pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a samosprávy,právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území města Domažlice, jehož cílem je poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí.

26. 4. 2005 Zobrazit více

Krizové řízení – krizové situace (KS)

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů.
Krizová situace je stav, kde jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

26. 4. 2005 Zobrazit více

Stránka

  • 1