Obsah

Stránka

Zvýšené nebezpeční vzniku požáru na území Plzeňského kraje a zákaz některých činností


Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro Plzeňský kraj, od 6. 8. 2018 - 11:00 hodin.  Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Bližší informace zde.


7. 8. 2018

Nebezpečí požárů v Plzeňském kraji - zrušení


VÝSTRAHA ČHMÚ č. PVI_2017/56 vydaná v pátek 23.06.2017 v 10:06 ZRUŠUJE předchozí výstrahu, která byla důvodem pro opatření související s nebezpečím požárů na území Plzeňského kraje.


23. 6. 2017

Nebezpečí požárů v Plzeňském kraji


Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro Plzeňský kraj od 22. 6. 2017 - 12:00 hodin do odvolání.

Zveřejněním této výstrahy v rámci systému integrované výstražné služby nastává automaticky na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016,  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou,

vymezena místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Na výše uvedených místech jsou až do odvolání zakázány tyto činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

 

Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.


23. 6. 2017

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs odvolává období nepříznivých klimatických podmínek vyhlášené pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Období zvýšeného nebezpečí vzniků požáru na území Plzeňského kraje bylo vyhlášeno dne 6. 8. 2015. Na základě odvolání končí dnem 17. 8. 2015. Odvolávají se tímto veškerá stanovená preventivní opatření.


18. 8. 2015

Digitální povodňový plán města Domažlice


Digitální povodňový plán města Domažlice
Digitální povodňový plán města Domažlice

Město Domažlice v roce 2012 pořídilo digitální povodňový plán v rámci projektu "Varovný monitorovací systém před povodněmi ve městě Domažlice CZ./1.02/1.3.00/10.09283. Tento projekt byl spolufinancování z operačního programu životní prostředí.

odkaz na digitální povodňový plán

15. 7. 2013

Povodeň - červen 2013


CELKOVÝ PŘEHLED ŠKOD NA ORP DOMAŽLICE

červen 2013 – NOUZOVÝ STAV

 

p.č.

obec

škoda na

Prvotní náklady škod v Kč. Zaslány na KÚ PK

Schválený fin. příspěvek ZPK

Druhotné náklady (vláda) program " OBNOVA"

Příspěvek

1

Domažlice

poškozené komunikace, protipovodňové pytle+písek, čištění komun., práce SDHO

55 000

47 000

 

 

 

DML

 

-

-

1 250 000

 

 

CHVAK a.s.

ČOV

--

-

1 846 304

 

 

Povodí

Zubřina, Radbuza

-

-

1 280 000

 

2.

Hostouň

obecní byty, pečovatelské středisko, kanalizace, školka, komunikace, inženýrské sítě

27 000

43 000

875 000

 

3.

Zahořany

vymletá komunikace, stržený svah – Oprechtice

66 000

40 000

 

 

4.

Luženičky

zanešená kanalizace

120 000

-

 

 

5.

Tlumačov

ucpaná kanalizace

60 000

-

 

 

6.

Chocomyšl

oprava kanalizační roury

20 000

-

 

 

7.

Němčice

komunikace k vodojemu

200 000

-

 

 

8.

Nová Ves

uvolnění vodního toku

2 000

-

 

 

 

 

CELKEM

 

 

550 000

130 000

5 251 304

 




Povodeň - červen 2013 
 


26. 6. 2013

Ukončení stavu nouze


Rozhodnutím vlády České republiky ze dne 19. června 2013, uveřejněného ve sbírce zákonů pod č. 171/2013 (částka 72) byl pro území Plzeňského kraje zrušen od 24:00 hodin dne 19. června 2013 nouzový stav.
 


20. 6. 2013

Manuál povodně 2013


Stáhněte si Manuál povodně 2013 ve formátu pdf.


7. 6. 2013

Popovodňový rádce


Co dělat po povodni.
BEZPEČNOST A HYGIENA

Velké riziko infekcí

Popovodňová kalamita s sebou přináší mimo jiné nebezpečí infekcí. Například dysenterie je způsobená kontaminací záplavové vody lidskými výkaly z množství žump a také čističek odpadních vod. Další zdravotní ohrožení představuje leptospiróza, a to kvůli kontaminaci vody výkaly zvířat. V oblasti domů a bytů bývají přenašeči hlavně hlodavci. Bahno, kal a záplavová voda by proto měly s lidskou pokožkou přijít do styku co nejméně, nejlépe vůbec. Nákaza se může do těla dostat i skrze nepatrné poranění kůže.

Nepodceňovat mytí rukou

Ministerstvo zdravotnictví připomíná v těchto dnech pravidla základní hygieny po záplavách. Víc než jindy je při úklidu po povodních důležité mytí rukou, a to před každým jídlem, pitím a dokonce i zapálením cigarety. Stejně tak by se lidé rukama, které přišly do kontaktu se záplavovou vodou, neměli dotýkat obličeje. Mýt by si je měli i před použitím toalety. Nejsnazší prevencí před nebezpečným znečištěním jsou gumové rukavice a holínky.

Po skončení úklidových prací si ruce dezinfikujte přípravkem s protivirovou účinností, následně ještě omyjte mýdlem a pitnou vodou. Osušte jednorázovým papírovým ubrouskem. Ten se doporučuje i ke smrkání místo látkového kapesníku.

Vyhodit pochybné potraviny

Zaplavené potraviny, vyjma těch hermeticky uzavřených ve sklenicích a konzervách, by měly putovat rovnou do odpadu. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje sklenice a konzervy s jídlem před otevřením pečlivě dezinfikovat. Prvním krokem je omytí v čisté vodě za použití saponátu, poté v roztoku s dezinfekčním prostředkem a nakonec opláchnutí pitnou vodou. Jestliže nese konzerva známky poškození nebo znečištění, přestává být vhodná ke konzumaci. Stejně tak nevhodné jsou i chlazené potraviny zanechané více než čtyři hodiny nad teplotou 6 °C nebo mražené, které byly déle než dvě hodiny rozmrzlé.

Čerpat a pít jen bezpečnou vodu

Jestliže není domácnost, kterou zasáhla povodeň, napojena na veřejný vodovod, neměla by z vlastního čerpat vodu do chvíle, kdy její nezávadnost potvrdí rozbor kvality. Správný postup krok za krokem při sanaci zatopené studny naleznete na těchto stránkách.

Dezinfekce prádla a oblečení

Prádlo znečištěné záplavovou vodou je nezbytné pečlivě dezinfikovat v procentním či tříprocentním roztoku Chloraminu T. Posléze je nutné oblečení ještě běžně vyprat. Šatstvo, které lze vyvařit, vyperte při teplotě 90 °C, případně vyvařte během 10 minut a až poté perte v pračce. Oblečení, které by tento způsob čištění poškodil, pečlivě vysušte, vykartáčujte a odneste do čistírny.

Kdy vyhledat lékaře

Pokud vás po odklízení povodňových škod nebo požití potravin, které se záplavovou vodou přišly jakkoli do styku, zachvátí teplota či dokonce horečka, bolest břicha nebo hlavy, zimnice, případně jiné zdravotní komplikace, bez váhání vyhledejte lékaře.

JAK VYKLÍZET A VYSOUŠET ZASAŽENÝ DŮM ČI SKLEP

Focení škody

Jestliže jste měli dům pojištěný, platí první a základní pravidlo - foťte. Než začnete cokoliv odčerpávat, vyklízet či vysoušet, snažte se nafotit co nejdetailněji každé místo ve vašem domě či sklepě. Pojišťovna po vás nemůže žádat, abyste dům nechali v původním stavu až do chvíle, kdy si na vás najde likvidátor dané pojišťovny čas. Naopak, jste povinni jednat tak, abyste minimalizovali další škody. Proto nejdříve vše důkladně zdokumentujte, ať se později nedostanete do potíží.

Postup likvidace škod

Z domů a sklepů vykliďte předměty zasažené povodní, které jsou na vyhození. Stejně tak zkuste dostat z obydlí veškerý případný pevný odpad, který vám tam voda přinesla. Dalším bodem by mělo být vytrhání nasáklých podlah či zničených podlahových krytin a otlučení omítek. Odčerpání vody ze sklepů by mělo přijít na řadu až ve chvíli, kdy podzemní vody dostatečně klesnou, aby vlivem tlaku nedošlo k narušení statiky domu. Až se zbavíte vody a co největšího množství vlhkých součástí zničených prostor, nastává další fáze likvidace škod.

Vysoušení

Způsob vysoušení zasažených prostor je přímo závislý na aktuálním počasí. Pokud je venku teplo, větrno a neprší, je nejlepší prostory co nejvíce otevřít. U domů otevřít dveře a okna, u sklepů co nejvíce otevřít vstup a vytvořit v něm průvan uměle, tedy ideálně do sklepa prokopnout druhý otvor (ať už proti vstupu, či ve stropě, podle možností). V domě pokud možno topte a případně použijte i vysoušeče. Vysoušení by mělo probíhat pozvolna, nárazové silné teplo by mohlo poškodit zdivo. Nezapomeňte na dezinfekci zdí a podlah, abyste se vyhnuli nebezpečí plísní.

Další rady pro vyklízení a obnově domu čtěte ZDE.

Detailní příručku obnovy domů po povodních připravila Nadace ADRA. Stáhnout si ji můžete na této adrese (formát PDF).

Auto nestartujte

To, jak bude obtížné automobil zprovoznit, záleží především na výšce vody - čím výše sahala, tím hůře pro opětovné zprovoznění. Platí hlavní zásada - automobil nestartovat, dokud zcela nevyschne. Více se dočtete v tomto článku.

KDE HLEDAT RADU A POMOC

Asociace občanských poraden - www.obcanskeporadny.cz

Asociace občanských poraden poskytuje anonymní a bezplatné poradenství lidem, kteří jsou ve finanční tísni a nemohou si dovolit vlastního právníka či placeného poradce. Může lidem poradit, jak v této situaci požádat o speciální dávky na úřadu práce, jak jednat s pojišťovnami při žádosti o uhrazení škod či jak takovou žádost správně sepsat. Pokud člověka povodeň zasáhla v nájemním bytě, tak se může též poradit, jak jednat s majitelem bytu či jak shánět dočasné náhradní bydlení. Na internetu si můžete najít poradnu nejbližší vašemu bydlišti a s tou se zkontaktovat. Pokud máte problémy s vyhledáváním na internetu, mohou vám v naléhavých případech pomoci s nalezením nejbližší poradny na telefonním čísle 284 019 220.

TELEFONY NA POJIŠŤOVNY

Allianz pojišťovna - 841 170 000
AXA pojišťovna - 292 292 292
Česká podnikatelská pojišťovna - 841 444 555
Česká pojišťovna - 841 114 114
ČSOB pojišťovna - 800 100 777
ERGO pojišťovna - 221 585 205
Generali pojišťovna - 844 188 188
Hasičská vzájemná pojišťovna - 222 119 125
Slavia pojišťovna - 255 790 111
UNIQA pojišťovna - 800 120 020
Wüstenrot - 257 092 111

SPOJENÍ S CHARITAMI

ADRA:

Lidé zasažení povodní se mohou na nadaci obracet na těchto telefonních číslech:

Praha (9:00 - 18:00) - 739 105 080

Jižní Čechy (9:00 - 17:00) - 731 705 002

Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mail: povodne@adra.cz

Charita České republiky:

Postiženým záplavami je nepřetržitě k dispozici krizová linka - 737 234 078

Ti, kteří chtějí dobrovolně pomoci při povodních 2013, se mohou přihlásit na následujících telefonních linkách a e-mailech:

České Budějovice - 731 441 760, 731 604 163, 731 619 845, 386 322 611

Praha - 224 246 519, 224 246 573

Plzeň - 731 433 011, nebo e-mailová adresa - krize@dchp.cz

Hradec Králové - dobro@hk.caritas.cz, Brno - 736 779 441, nebo e-mailová adresa - veronika.kollarova@charita.cz

Člověk v tísni:

Lidé zasažení povodněmi mohou využít telefonní číslo - 226 200 470

Dobrovolníkům je k přihlašování určena e-mailová adresa - povodne@clovekvtisni.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické:

O vysoušeče nebo jinou materiální pomoc lze zažádat na telefonním čísle - 242 487 826, nebo e-mailu - povodne@diakonie.cz

Dobrovolníci se mohou přihlásit k pomoci prostřednictvím online formuláře nebo na e-mailové adresy - dobrovolnici.hrp@diakonie.cz.

Český červený kříž:

V povodněmi zasažených oblastech pomáhají oblastní spolky Červeného kříže. Je možné se obrátit také na e-mail - info@cervenykriz.eu.

Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci při odklízení povodňových škod v oblasti Prahy a Středočeského kraje, se mohou závazně přihlásit v online formuláři.

Rychle a přehledně

Informace o tom, kolik je v různých lokalitách Česka potřeba dobrovolníků, naleznete na webových stránkách Povodňová pomoc. Prostřednictvím online formuláře se tu mohou zaregistrovat také ti, kteří pomoc nenabízejí, ale naopak potřebují.

SBAZAR.CZ POMÁHÁ

Chci nabídnout pomoc postiženým:

Našli jste uplavané věci? Chcete nabídnout ZDARMA svou výpomoc? Na  www.sbazar.cz v sekci Povodně přidávejte fotky nalezených předmětů nebo popis nabízené pomoci. Pomozte postiženým povodněmi udělat první kroky zpět do normálního života.

Pro postižené povodněmi:

Co voda vzala, lidé vrátí. Na  www.sbazar.cz v sekci Povodně prohlížejte nalezené uplavané věci a nabídky bezplatné pomoci. Kontaktujte ty, kteří vám mohou okamžitě pomoci.

KDY VYHLEDAT POMOC PSYCHOLOGA

Reakce lidí, do jejichž životů zasáhly povodně, jsou individuální, každého z nich se ale tragédie nějakým způsobem dotkne. „Nastávají jak okamžité reakce, jako je třeba akutní pláč, tak i odložené reakce. Ty nastupují po odeznění bezprostředního nebezpečí a jsou o to náročnější. Po skončení největšího ohrožení se může vyskytnout výraznější náladovost či přetrvávající smutek a úzkost, neschopnost se soustředit, ale také tělesné příznaky v podobě problémů se spánkem nebo zažíváním,“ řekla Novinkám Nina Schautová z psychologické ordinace v pražském Karlíně.

Jednoduchou radou pro ty, kteří potřebují pomoci, je vypovídat se příbuzným a přátelům. To ale někdy nestačí. „Když člověk trpí delší dobu nespavostí nebo depresemi, měl by vyhledat odbornou pomoc. Nejprve může zkusit třeba prášky na spaní, protože únava následně zapříčiňuje další problémy. V žádném případě ale není řešením alkohol a takzvané zapíjení žalu,“ uvedla pro Novinky Danuše Mládková, která se věnuje psychologickému poradenství.

Kdo chce v těžkém období naopak pomoci druhému, měl by umět trpělivě naslouchat. Účinnou pomocí je ale také odreagování, ke kterému může posloužit obyčejná horká koupel, sport nebo odpočinková masáž. Podle slov odborníků je také důležité pozitivně přemýšlet o budoucnosti a neuzavírat se do sebe. „Každý člověk má jiné styly zvládání stresu, obecně je lepší ho přiměřeně ventilovat, tedy mluvit o nastalé situaci a nezapomínat na prostor pro odpočinek a načerpání energie,“ radí Schautová.

Děti, stejně jako starší, handicapovaní nebo osamocení lidé, mohou nastalou situaci snášet velmi těžce. „Dětem je potřeba neštěstí, jako jsou povodně, vysvětlit na jejich úrovni chápání, takže třeba pomocí pohádek nebo zvířátek. Důležité je také dát jim naději na lepší budoucnost,“ vysvětluje Mládková. Doplňuje, že pokud dítě začne trpět poruchami spánku kvůli nočním můrám, nebo jestliže se začne například znovu pomočovat, je nutné vyhledat pomoc odborníka.

Psychologické poradenství je aktuálně k dispozici na bezplatné lince SOS centra Diakonie Českobratrské církve evangelické - 800 915 915, a to mezi 9:00 a 20:00.


6. 6. 2013

Hygiena po záplavách


PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH


ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce!!!

Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití. Při styku s infekčním materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!!!

Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv!!!


PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN!!!

Zaplavené potraviny:

Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Čištění konzerv:

Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou.

Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, silně znečištěný uzávěr!!

Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.

Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné!

Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.

Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

 

PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!!

 • Větrat objekt průvanem.

 • Odborně zkontrolovat statiku objektu a stanovit rozsah poškození a návrh postupu asanačních prací.

 • Zprovoznit inženýrské sítě: elektřinu, plyn, telefon, vodu (před zapojením kontrolu provedou odborníci).

 • Musí se odklidit všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení.

 • Vysoušet zdivo pomocí přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu.

 • Z místnosti vyklidit veškerý poškozený nábytek, koberce, předměty apod., postupovat od horních pater směrem dolů. Vždy při práci používat osobní ochranné pomůcky včetně gumových rukavic a nepromokavých bot.

 • Nepoškozený nábytek a předměty dezinfikovat, dopravní prostředky nechat asanovat v servisu.

 • Zabezpečit odvoz poškozených výrobků a jejich likvidaci.

 • V okolí objektů zajistit trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, dešťovodů, kontrola komínů).

 • Je nutno zlikvidovat všechny výrobky z nasákavých a porézních materiálů, které byly zasaženy záplavovou vodou nebo bahnem (papír, filtrační materiály, dřevo, folie z plastů).

 • Elektrická a strojní zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání povrchových vrstev, zrezivění apod.), nebo zapáchají, mění barvu a chuť, nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry.

 • Výrobky, které jsou nasákavé a odolávají působení dezinfekčních a čisticích prostředků se očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, opláchnou pitnou vodou a dezinfikují (např. chlorovými přípravky – Savo, Chloramin T v koncentracích a době působení doporučených výrobcem), opět se opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 º C po dobu 60 min., myčky nádobí s dezinfekčním roztokem atd.).

 

Pravidla při likvidaci plísní v budovách a bytech

 • Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky.

 • Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup – postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně.

 • Mechanicky odstranit po dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější způsob – škrábání, otlučení na omítku).

 • Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest.

 • Odstranit primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní.

 • Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku.

 • Neprovádět jiné práce, dokud stěny nezaschnou.

 • Zajistit vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání).

 

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM!!!

Postup při sanaci zatopených studní:

Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup:

 • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.

 • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.

 • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.

 • Důkladně mechanicky (např. kartáčem nebo tlakovou vodou) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.

 • Omýt vnitřní stěny studny 0,05% roztokem chlornanu sodného (pokud používáte přípravek Savo, získáte tento roztok nadávkováním 100 ml Sava do 10 litrů vody).

 • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.

 • Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.

 • Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.

 • Provést konečnou dezinfekci vody. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití daného výrobku. K tomu je vždy potřeba znát aspoň přibližně objem vody ve studni. V případě použití chlorového přípravku, použijete dávku odpovídající 1 mg aktivního chloru na litr vody (pokud používáte přípravek Savo, znamená to dávku 100 ml Sava na 1 m³ vody). Přípravek nalijte opatrně do studny a krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit alespoň 8 hodin, je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát dezinfikovanou vodou také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá do domu nebo na zahradu.

 • Teprve po provedené dezinfekci a obměně vody za čerstvou je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.

 • U vrtaných studní se doporučuje, aby vyčerpání a dezinfekci provedla odborná firma.

 • Do doby, než lze vodou použít jako pitnou je nutné k pití, výplachu úst či vaření pokrmů používat výhradně vodu balenou. Vodu lze použít jako užitkovou k mytí, výjimečně ji lze pít pouze po 5 minutovém převaření.

 

DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP

Provádět dezinfekci obsahu žump má smysl pouze před povodní, kdy se očekává její vyplavení (1 kg chlorového vápna na 1 m³ obsahu žumpy); k dezinfekci odpadních sifonů před povodní použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Savo.

 

NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO!!!

Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku Sava (připravíte nalitím 1 litru Sava do 9 litrů vody).

Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku. Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky!

Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90° C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky.

 

PÉČE O POKOŽKU OSOB PO SKONČENÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ
 

Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem. Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou a šamponem případně s dezinfekčním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem. Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem. V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty.


RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
 

Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. bacilární úplavice) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.
Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.


MUDr. Vladimír Valenta,              Ph.D. doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Hlavní hygienik České republiky   ministr zdravotnictví České republiky

Další informace – Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz
Hlavní hygienik ČR: tel.: 224 972 433, e-mail: nh@mzcr.cz


6. 6. 2013

Stránka