Obsah

NOUZOVÝ STAV
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem SARS CoV-2

Prosíme všechny občany, chovejte se zodpovědně, opouštějte své bydliště jen pro cestu do zaměstnání a na nezbytně nutnou dobu, dodržujte rozestupy a neshlukujte se.

Používejte ochranné roušky, i vlastnoručně vyrobené, popřípadě k zakrývání nosu a úst na veřejných místech použijte šátek či šálu. Ochráníte tím sebe i druhé.

Situace je složitá pro všechny, ale doufejme, že pokud budeme dodržovat všechna vydaná bezpečnostní opatření, doba trvání těchto omezení bude kratší a nebude potřeba přistoupit k ještě přísnějším opatřením.

Informace o opatřeních v Plzeňském kraji:

viz web Krajského úřadu Plzeňského kraje
https://www.plzensky-kraj.cz/plzensky-kraj-narizuje-omezeni-v-doprave

Informace o celostátních opatřeních:

viz speciální web Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Celostátní informační linka ministerstva zdravotnictví: 1212

Dále též
Vláda České republiky - https://vlada.cz/
Ministerstvo vnitra - https://www.mvcr.cz/
Ministerstvo dopravy - https://www.mdcr.cz/