Obsah

Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

Typ: ostatní
Výroční zpráva o činnosti
Výroční zpráva o činnosti města Domažlice
v oblasti poskytování informací
 
podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za rok 2006
 
I.
Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dle § 18 odst.1:
a)V roce 2006 byly na Městský úřad v Domažlicích doručeny dvě žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.
b)Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Městský úřad v Domažlicích nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou tazatel žádal.
 
II.
Při obdržení jakékoli žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu s výše citovaným zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně – jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č.106/1999 Sb.
 
III.
Město Domažlice zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:
  1. Na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter a jsou často obměňovány.
  2. Na vývěskách v I. patře budovy radnice, Náměstí Míru 1 
  3. V Domažlickém Zpravodaji – výpisy z usnesení rady města a zastupitelstva města, termíny zasedání zastupitelstva města, setkání se starostou města a jiné aktuální informace.
  4. Na podatelně a sekretariátu městského úřadu. Jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky města, směrnice o poskytování informací a jiné. Informace o tom, kde jsou materiály uloženy, je vždy zveřejněna.
  5. Přímo na jednotlivých odborech Městského úřadu v Domažlicích.
  6. Na internetových stránkách . Zde jsou základní údaje o struktuře města Domažlice a městského úřadu.
  7. V informačním kiosku:
- povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.
- doplňující - tel. seznam MěÚ, orientační plán města, umístění odborů.
 
IV.
Tato zpráva byla zpracována za období roku 2006. 


V Domažlicích dne 19.2.2007

 
Ing. Milena Vlčková
tajemnice MěÚ
v.r.

 


Vytvořeno: 19. 2. 2007
Poslední aktualizace: 19. 2. 2007 00:00
Autor: Ing. Pavel Svatek