Obsah

Registr řidičů

žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 490x

Pozemní komunikace

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace Staženo: 529x

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 538x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu Staženo: 570x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu (formát doc) Staženo: 507x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 548x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 534x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace Staženo: 925x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 774x

TAXISLUŽBA

řidič taxislužby (oprávnění řidiče, průkaz řidiče) Staženo: 647x

vozidlo taxislužby (zápis, změna, vyřazení, evidenční nálepka, výpis z CRD) Staženo: 753x

Registr vozidel

oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 647x

žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 589x

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 693x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 640x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 689x

žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku silničního vozidla a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla Staženo: 1132x

žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 1378x

žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 990x

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1516x

Stránka