Obsah

Registr řidičů

žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (vzor Vídeň a Ženeva) Staženo: 727x

žádost o výpis bodového hodnocení řidiče Staženo: 285x

žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 359x

Pozemní komunikace

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace Staženo: 403x

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 387x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu Staženo: 424x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu (formát doc) Staženo: 373x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 404x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 395x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace Staženo: 683x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 589x

TAXISLUŽBA

řidič taxislužby (oprávnění řidiče, průkaz řidiče) Staženo: 499x

vozidlo taxislužby (zápis, změna, vyřazení, výpis z CRD) Staženo: 583x

Registr vozidel

oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 459x

žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 439x

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 527x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 442x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 499x

žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku silničního vozidla a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla Staženo: 822x

žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 818x

Stránka