Obsah

Pozemní komunikace

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 445x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu Staženo: 477x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu (formát doc) Staženo: 431x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 462x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 459x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace Staženo: 806x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 669x

TAXISLUŽBA

řidič taxislužby (oprávnění řidiče, průkaz řidiče) Staženo: 553x

vozidlo taxislužby (zápis, změna, vyřazení, výpis z CRD) Staženo: 641x

Registr vozidel

oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 517x

žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 500x

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 591x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 527x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 575x

žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku silničního vozidla a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla Staženo: 963x

žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 955x

žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 804x

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1234x

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 215x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 197x

Stránka