Obsah

Pozemní komunikace

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 512x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu Staženo: 540x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu (formát doc) Staženo: 486x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 517x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 508x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace Staženo: 887x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 742x

TAXISLUŽBA

řidič taxislužby (oprávnění řidiče, průkaz řidiče) Staženo: 614x

vozidlo taxislužby (zápis, změna, vyřazení, evidenční nálepka, výpis z CRD) Staženo: 726x

Registr vozidel

oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 592x

žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 560x

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 654x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 598x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 653x

žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku silničního vozidla a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla Staženo: 1071x

žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 1196x

žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 912x

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1403x

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 236x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 219x

Stránka