Obsah

Registr řidičů

žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 341x

Pozemní komunikace

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace Staženo: 394x

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 379x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu Staženo: 408x

žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení sjezdu (formát doc) Staženo: 360x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 391x

žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 378x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace Staženo: 669x

žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (formát doc) Staženo: 572x

TAXISLUŽBA

řidič taxislužby (oprávnění řidiče, průkaz řidiče) Staženo: 482x

vozidlo taxislužby (zápis, změna, vyřazení, výpis z CRD) Staženo: 568x

Registr vozidel

oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 444x

žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 423x

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 512x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 423x

žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 482x

žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku silničního vozidla a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla Staženo: 789x

žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 806x

žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 664x

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1043x

Stránka