Obsah

OŽP - vodní hospodářství

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 201x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav Staženo: 108x

ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 275x

Ohlašení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 92x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 145x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 112x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 139x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností nebo o jeho změnu Staženo: 143x

žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 294x

Žádost o povolení k vypouštění odpadíich vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 100x

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace Staženo: 310x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 109x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho změnu Staženo: 118x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 137x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho změnu Staženo: 101x

Žádost o povolení k vypouštění odpadníchdo vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 108x

Žádost o povolení k vypouštění odpadníchdo vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 102x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 103x

žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 297x

žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 267x

Stránka