Obsah

Společné

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska Staženo: 761x

OŽP - odpadové hospodářství

Upozornění k ohlašování přeprav nebezpečných odpadů Staženo: 113x

OŽP - vodní hospodářství

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 64x

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 86x

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 119x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav Staženo: 79x

ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 252x

Ohlašení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 69x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 114x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 86x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 92x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností nebo o jeho změnu Staženo: 104x

žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 263x

Žádost o povolení k vypouštění odpadíich vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 77x

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace Staženo: 281x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 84x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho změnu Staženo: 90x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 106x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho změnu Staženo: 76x

Žádost o povolení k vypouštění odpadníchdo vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 83x

Stránka