Obsah

OŽP - vodní hospodářství

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 117x

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 138x

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 264x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav Staženo: 134x

ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 310x

Ohlašení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 114x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 196x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 150x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 181x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností nebo o jeho změnu Staženo: 182x

žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 335x

Žádost o povolení k vypouštění odpadíich vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace Staženo: 131x

žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace Staženo: 345x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 138x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho změnu Staženo: 153x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 176x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho změnu Staženo: 136x

Žádost o povolení k vypouštění odpadníchdo vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 140x

Žádost o povolení k vypouštění odpadníchdo vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 129x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 133x

Stránka