Obsah

SO - Správní odbor

Hlášení adresy pro doručování Staženo: 313x

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Staženo: 417x

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému EO Staženo: 294x

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů Staženo: 275x

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Staženo: 558x

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů Staženo: 560x

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji Staženo: 702x

Žádost o zprostředkování kontaktu Staženo: 260x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel fyzická osoba Staženo: 364x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel právnická osoba Staženo: 343x

Matrika

Dotazník k uzavření manželství Staženo: 346x

Prohlášení o volbě druhého jména Staženo: 374x

Prohlášení občana hlásícího se k národnostní menšině Staženo: 313x

Zadost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_manzelstvi_pred_organem_cirkve Staženo: 129x

zadost_o_vydani_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi_obcana_CR_v_cizine Staženo: 125x

Žádost o povolení změny jména, příjmení Staženo: 409x

Žádost o povolení změny jména, příjmení nezletilého dítěte Staženo: 341x

Žádost o povolení změny společného příjmení Staženo: 314x

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice Staženo: 338x

OVÚP - Odbor výstavby a územního plánování

Návrh va vydání kolaudačního rozhodnutí (pro povolení vydaná do 31.12.2006) Staženo: 397x

Stránka