Obsah

OSM - Odbor správy majetku

Formulář žádosti o přidělní stánkového místa v době konání Chodských slavností Staženo: 690x

Ohlášení záboru veřejného prostranství Staženo: 736x

SO - Správní odbor

Hlášení adresy pro doručování Staženo: 317x

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Staženo: 439x

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému EO Staženo: 297x

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů Staženo: 277x

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Staženo: 564x

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů Staženo: 568x

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji Staženo: 715x

Žádost o zprostředkování kontaktu Staženo: 263x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel fyzická osoba Staženo: 385x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel právnická osoba Staženo: 348x

Matrika

Dotazník k uzavření manželství Staženo: 353x

Prohlášení o volbě druhého jména Staženo: 378x

Prohlášení občana hlásícího se k národnostní menšině Staženo: 319x

Zadost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_manzelstvi_pred_organem_cirkve Staženo: 131x

zadost_o_vydani_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi_obcana_CR_v_cizine Staženo: 128x

Žádost o povolení změny jména, příjmení Staženo: 417x

Žádost o povolení změny jména, příjmení nezletilého dítěte Staženo: 344x

Žádost o povolení změny společného příjmení Staženo: 316x

Stránka