Obsah

SO - Správní odbor

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému EO Staženo: 321x

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů Staženo: 295x

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Staženo: 605x

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů Staženo: 619x

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji Staženo: 771x

Žádost o zprostředkování kontaktu Staženo: 285x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel fyzická osoba Staženo: 421x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel právnická osoba Staženo: 374x

Matrika

Dotazník k uzavření manželství Staženo: 410x

Prohlášení o volbě druhého jména Staženo: 414x

Prohlášení občana hlásícího se k národnostní menšině Staženo: 358x

Zadost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_manzelstvi_pred_organem_cirkve Staženo: 158x

zadost_o_vydani_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi_obcana_CR_v_cizine Staženo: 159x

Žádost o povolení změny jména, příjmení Staženo: 458x

Žádost o povolení změny jména, příjmení nezletilého dítěte Staženo: 375x

Žádost o povolení změny společného příjmení Staženo: 352x

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice Staženo: 372x

OVÚP - Odbor výstavby a územního plánování

Návrh va vydání kolaudačního rozhodnutí (pro povolení vydaná do 31.12.2006) Staženo: 462x

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 448x

ohlášení odstranění Staženo: 250x

Stránka