Obsah

SO - Správní odbor

Hlášení adresy pro doručování Staženo: 381x

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Staženo: 703x

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému EO Staženo: 362x

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů Staženo: 345x

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Staženo: 654x

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů Staženo: 699x

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji Staženo: 864x

Žádost o zprostředkování kontaktu Staženo: 333x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel fyzická osoba Staženo: 475x

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel právnická osoba Staženo: 409x

Matrika

Dotazník k uzavření manželství Staženo: 486x

Prohlášení o volbě druhého jména Staženo: 473x

Prohlášení občana hlásícího se k národnostní menšině Staženo: 405x

Zadost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_manzelstvi_pred_organem_cirkve Staženo: 191x

zadost_o_vydani_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi_obcana_CR_v_cizine Staženo: 198x

Žádost o povolení změny jména, příjmení Staženo: 531x

Žádost o povolení změny jména, příjmení nezletilého dítěte Staženo: 422x

Žádost o povolení změny společného příjmení Staženo: 414x

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice Staženo: 412x

OVÚP - Odbor výstavby a územního plánování

Návrh va vydání kolaudačního rozhodnutí (pro povolení vydaná do 31.12.2006) Staženo: 518x

Stránka