Obsah

OF - Odbor finanční

Oznámení o zániku nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad Staženo: 250x

Oznámení o změně v evidenci psů Staženo: 275x

Oznámení vzniku a zániku nároku na sníženou sazbu poplatku za komunální odpad Staženo: 84x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - cizinec Staženo: 82x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - nemovitost Staženo: 103x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - stavba určená k individuální rekreaci Staženo: 95x

Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení za komunální odpad Staženo: 92x

Přihláška do evidence chovatelů psů označených mikročipem Staženo: 5x

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 298x

Přiznání k poplatku ze psů Staženo: 336x

Žádost o dvě splátky u místního poplatku za komunální odpad Staženo: 89x

Žádost o jednu splátku za místní poplatek komunálního odpadu Staženo: 103x

Žádost o proplacení nákladů za označení psa mikročipem Staženo: 185x

Žádost o přidání poplatníka do sdružené platby poplatku za komunální odpad Staženo: 281x

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů a komunálního odpadu Staženo: 343x

Žádost o vyjmutí poplatníka ze sdružené platky poplatku za komunální odpad Staženo: 273x

OSM - Odbor správy majetku

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu na rok Staženo: 216x

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 135x

Formulář žádosti o přidělení bytu Staženo: 1003x

Formulář žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 113x

Stránka