Obsah

OF - Odbor finanční

Oznámení vzniku a zániku nároku na sníženou sazbu poplatku za komunální odpad Staženo: 78x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - cizinec Staženo: 75x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - nemovitost Staženo: 97x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - stavba určená k individuální rekreaci Staženo: 88x

Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení za komunální odpad Staženo: 86x

Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 287x

Přiznání k poplatku ze psů Staženo: 326x

Výkaz o počtu využitých lůžek k poplatku z ubyt. kapacity Staženo: 246x

Žádost o dvě splátky u místního poplatku za komunální odpad Staženo: 84x

Žádost o jednu splátku za místní poplatek komunálního odpadu Staženo: 97x

Žádost o proplacení nákladů za označení psa mikročipem Staženo: 178x

Žádost o přidání poplatníka do sdružené platby poplatku za komunální odpad Staženo: 274x

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů a komunálního odpadu Staženo: 339x

Žádost o vyjmutí poplatníka ze sdružené platky poplatku za komunální odpad Staženo: 266x

OSM - Odbor správy majetku

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu na rok 2019 Staženo: 184x

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou 2019 Staženo: 126x

Formulář žádosti o přidělení bytu Staženo: 887x

Formulář žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 100x

Formulář žádosti o přidělní stánkového místa v době konání Chodských slavností Staženo: 617x

Ohlášení záboru veřejného prostranství Staženo: 723x

Stránka