Obsah

OF - Odbor finanční

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - cizinec Staženo: 140x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - nemovitost Staženo: 175x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - stavba určená k individuální rekreaci Staženo: 164x

Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení za komunální odpad Staženo: 155x

Přihláška do evidence chovatelů psů označených mikročipem Staženo: 94x

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 367x

Přiznání k poplatku ze psů Staženo: 427x

Žádost o dvě splátky u místního poplatku za komunální odpad Staženo: 155x

Žádost o jednu splátku za místní poplatek komunálního odpadu Staženo: 201x

Žádost o proplacení nákladů za označení psa mikročipem Staženo: 250x

Žádost o přidání poplatníka do sdružené platby poplatku za komunální odpad Staženo: 352x

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů a komunálního odpadu Staženo: 412x

Žádost o vyjmutí poplatníka ze sdružené platky poplatku za komunální odpad Staženo: 351x

OSM - Odbor správy majetku

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu na rok Staženo: 362x

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 224x

Formulář žádosti o přidělení bytu Staženo: 2061x

Formulář žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 203x

Formulář žádosti o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností Staženo: 957x

Ohlášení záboru veřejného prostranství Staženo: 974x

Prodloužení záboru veřejného prostranství Staženo: 24x

Stránka