Obsah

OF - Odbor finanční

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - cizinec Staženo: 135x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - nemovitost Staženo: 167x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - stavba určená k individuální rekreaci Staženo: 152x

Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení za komunální odpad Staženo: 147x

Přihláška do evidence chovatelů psů označených mikročipem Staženo: 77x

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 358x

Přiznání k poplatku ze psů Staženo: 414x

Žádost o dvě splátky u místního poplatku za komunální odpad Staženo: 144x

Žádost o jednu splátku za místní poplatek komunálního odpadu Staženo: 193x

Žádost o proplacení nákladů za označení psa mikročipem Staženo: 241x

Žádost o přidání poplatníka do sdružené platby poplatku za komunální odpad Staženo: 341x

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů a komunálního odpadu Staženo: 397x

Žádost o vyjmutí poplatníka ze sdružené platky poplatku za komunální odpad Staženo: 337x

OSM - Odbor správy majetku

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu na rok Staženo: 346x

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 210x

Formulář žádosti o přidělení bytu Staženo: 1920x

Formulář žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 191x

Formulář žádosti o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností Staženo: 905x

Ohlášení záboru veřejného prostranství Staženo: 919x

Prodloužení záboru veřejného prostranství Staženo: 7x

Stránka