Obsah

OF - Odbor finanční

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - nemovitost Staženo: 141x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - stavba určená k individuální rekreaci Staženo: 133x

Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení za komunální odpad Staženo: 116x

Přihláška do evidence chovatelů psů označených mikročipem Staženo: 40x

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 336x

Přiznání k poplatku ze psů Staženo: 381x

Žádost o dvě splátky u místního poplatku za komunální odpad Staženo: 120x

Žádost o jednu splátku za místní poplatek komunálního odpadu Staženo: 166x

Žádost o proplacení nákladů za označení psa mikročipem Staženo: 216x

Žádost o přidání poplatníka do sdružené platby poplatku za komunální odpad Staženo: 310x

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů a komunálního odpadu Staženo: 376x

Žádost o vyjmutí poplatníka ze sdružené platky poplatku za komunální odpad Staženo: 310x

OSM - Odbor správy majetku

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu na rok Staženo: 283x

Formulář aktualizace žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 186x

Formulář žádosti o přidělení bytu Staženo: 1485x

Formulář žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou Staženo: 160x

Formulář žádosti o přidělní stánkového místa v době konání Chodských slavností Staženo: 811x

Ohlášení záboru veřejného prostranství Staženo: 839x

SO - Správní odbor

Hlášení adresy pro doručování Staženo: 354x

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Staženo: 560x

Stránka