Obsah

ŽÚ - Živnostenský úřad

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 442x

Příloha - Provozovny Staženo: 294x

Příloha - Předmět podnikání Staženo: 406x

Příloha - Statutární orgán Staženo: 352x

Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 531x

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné Staženo: 384x

Změnový list Staženo: 519x

Zvláštní příloha pro Finanční úřad Staženo: 281x

OF - Odbor finanční

Formulář k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 356x

Místní poplatek z pobytu - ukončení činnosti Staženo: 3x

Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku ze psů Staženo: 57x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - nepřetržitý pobyt mimo území ČR Staženo: 312x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Staženo: 295x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu hospitalizace ve zdravot. zařízení Staženo: 283x

Oznámení o odhlášení psa Staženo: 441x

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 328x

Oznámení o vzniku poplatkové povinnosti za komunální odpad Staženo: 173x

Oznámení o zániku nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad Staženo: 294x

Oznámení o změně v evidenci psů Staženo: 344x

Oznámení vzniku a zániku nároku na sníženou sazbu poplatku za komunální odpad Staženo: 139x

Stránka