Obsah

ŽÚ - Živnostenský úřad

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 453x

Příloha - Provozovny Staženo: 307x

Příloha - Předmět podnikání Staženo: 419x

Příloha - Statutární orgán Staženo: 364x

Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 550x

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné Staženo: 404x

Změnový list Staženo: 536x

Zvláštní příloha pro Finanční úřad Staženo: 292x

OF - Odbor finanční

Formulář k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 366x

Místní poplatek z pobytu - ukončení činnosti Staženo: 15x

Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku ze psů Staženo: 65x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - nepřetržitý pobyt mimo území ČR Staženo: 323x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Staženo: 309x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu hospitalizace ve zdravot. zařízení Staženo: 293x

Oznámení o odhlášení psa Staženo: 467x

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 339x

Oznámení o vzniku poplatkové povinnosti za komunální odpad Staženo: 185x

Oznámení o zániku nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad Staženo: 307x

Oznámení o změně v evidenci psů Staženo: 369x

Oznámení vzniku a zániku nároku na sníženou sazbu poplatku za komunální odpad Staženo: 146x

Stránka