Obsah

ŽÚ - Živnostenský úřad

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 430x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 406x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 436x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 315x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 387x

Příloha - Provozovny Staženo: 237x

Příloha - Předmět podnikání Staženo: 342x

Příloha - Statutární orgán Staženo: 307x

Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 406x

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné Staženo: 319x

Změnový list Staženo: 425x

Zvláštní příloha pro Finanční úřad Staženo: 217x

OF - Odbor finanční

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - nepřetržitý pobyt mimo území ČR Staženo: 250x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Staženo: 233x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu hospitalizace ve zdravot. zařízení Staženo: 230x

Oznámení o odhlášení psa Staženo: 311x

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 267x

Oznámení o vzniku poplatkové povinnosti za komunální odpad Staženo: 99x

Oznámení o zániku nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad Staženo: 242x

Oznámení o změně v evidenci psů Staženo: 268x

Stránka