Obsah

ŽÚ - Živnostenský úřad

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 419x

Příloha - Provozovny Staženo: 270x

Příloha - Předmět podnikání Staženo: 383x

Příloha - Statutární orgán Staženo: 335x

Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 451x

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné Staženo: 357x

Změnový list Staženo: 481x

Zvláštní příloha pro Finanční úřad Staženo: 250x

OF - Odbor finanční

Formulář k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 317x

Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku ze psů Staženo: 36x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - nepřetržitý pobyt mimo území ČR Staženo: 286x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Staženo: 272x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu hospitalizace ve zdravot. zařízení Staženo: 262x

Oznámení o odhlášení psa Staženo: 372x

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 304x

Oznámení o vzniku poplatkové povinnosti za komunální odpad Staženo: 144x

Oznámení o zániku nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad Staženo: 275x

Oznámení o změně v evidenci psů Staženo: 308x

Oznámení vzniku a zániku nároku na sníženou sazbu poplatku za komunální odpad Staženo: 112x

Oznámení vzniku a zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad - cizinec Staženo: 110x

Stránka