Obsah

ŽÚ - Živnostenský úřad

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 436x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 410x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 442x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 318x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 392x

Příloha - Provozovny Staženo: 242x

Příloha - Předmět podnikání Staženo: 347x

Příloha - Statutární orgán Staženo: 311x

Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 411x

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné Staženo: 324x

Změnový list Staženo: 431x

Zvláštní příloha pro Finanční úřad Staženo: 221x

OF - Odbor finanční

Formulář k místnímu poplatku z pobytu Staženo: 263x

Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku ze psů Staženo: 4x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - nepřetržitý pobyt mimo území ČR Staženo: 256x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Staženo: 240x

Oznámení nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu hospitalizace ve zdravot. zařízení Staženo: 234x

Oznámení o odhlášení psa Staženo: 326x

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 273x

Oznámení o vzniku poplatkové povinnosti za komunální odpad Staženo: 107x

Stránka