Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 172x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 151x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 204x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 196x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 190x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 610x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 559x

Oznámení shromáždění Staženo: 305x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 969x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 171x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 206x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 531x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2020 až 2024 Staženo: 43x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 702x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 850x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 583x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 506x

Organizační složka Staženo: 363x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 549x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 369x

Stránka