Obsah

OPP - Odbor pro projednávání přestupků

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem Staženo: 230x

Žádost o upuštění zbytku zákazu činnosti Staženo: 128x

OKS - Odbor kancelář starosty

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 697x

Oznámení shromáždění Staženo: 421x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 1247x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 299x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 336x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 644x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2021 až 2025 Staženo: 154x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 866x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 1067x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 876x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 648x

Organizační složka Staženo: 483x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 671x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 483x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 551x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 553x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 790x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 422x

Stránka