Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 195x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 176x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 221x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 210x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 204x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 627x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 580x

Oznámení shromáždění Staženo: 315x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 997x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 191x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 236x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 550x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2020 až 2024 Staženo: 55x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 720x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 883x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 610x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 523x

Organizační složka Staženo: 380x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 567x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 382x

Stránka