Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 77x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 62x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 104x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 93x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 88x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 472x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 448x

Oznámení shromáždění Staženo: 209x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 747x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 80x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 86x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 405x

tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2018 až 2022 Staženo: 139x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 572x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 696x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 449x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 398x

Organizační složka Staženo: 258x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 432x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 284x

Stránka