Obsah

OPP - Odbor pro projednávání přestupků

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem Staženo: 149x

Žádost o upuštění zbytku zákazu činnosti Staženo: 34x

OKS - Odbor kancelář starosty

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 609x

Oznámení shromáždění Staženo: 345x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 1063x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 215x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 267x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 577x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2020 až 2024 Staženo: 85x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 759x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 925x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 657x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 552x

Organizační složka Staženo: 407x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 592x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 409x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 466x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 436x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 503x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 341x

Stránka