Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 171x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 150x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 203x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 195x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 189x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 609x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 558x

Oznámení shromáždění Staženo: 304x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 967x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 170x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 205x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 530x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2020 až 2024 Staženo: 41x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 701x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 848x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 582x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 504x

Organizační složka Staženo: 361x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 548x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 368x

Stránka