Obsah

OPP - Odbor pro projednávání přestupků

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem Staženo: 290x

Žádost o upuštění zbytku zákazu činnosti Staženo: 172x

OKS - Odbor kancelář starosty

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 741x

Oznámení shromáždění Staženo: 470x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 1481x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 682x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace mětské památkové rezervace Domažlice pro roky 2022 až 2026 Staženo: 17x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 951x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 1159x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 999x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 746x

Organizační složka Staženo: 536x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 731x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 545x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 603x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 641x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 865x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 484x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 477x

Příloha - Provozovny Staženo: 340x

Stránka