Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 117x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 105x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 151x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 141x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 137x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 537x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 499x

Oznámení shromáždění Staženo: 255x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 809x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 127x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 145x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 460x

tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2018 až 2022 Staženo: 185x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 629x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 761x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 497x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 447x

Organizační složka Staženo: 313x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 490x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 322x

Stránka