Obsah

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 388x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 382x

Oznámení shromáždění Staženo: 147x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 606x

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení Staženo: 277x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 327x

tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2018 až 2022 Staženo: 69x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 445x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 581x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 359x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 327x

Organizační složka Staženo: 191x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 362x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 226x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 326x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 303x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 329x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 219x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 302x

Příloha - Provozovny Staženo: 142x

Stránka