Obsah

OPP - Odbor pro projednávání přestupků

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem Staženo: 334x

Žádost o upuštění zbytku zákazu činnosti Staženo: 211x

OKS - Odbor kancelář starosty

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 766x

Oznámení shromáždění Staženo: 492x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 1535x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 712x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace mětské památkové rezervace Domažlice pro roky 2022 až 2026 Staženo: 44x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 1006x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 1207x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 1066x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 788x

Organizační složka Staženo: 565x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 765x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 570x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 644x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 690x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 912x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 511x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 502x

Příloha - Provozovny Staženo: 368x

Stránka