Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 149x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 135x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 184x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 175x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 167x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 590x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 542x

Oznámení shromáždění Staženo: 289x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 893x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 158x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 190x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 506x

tiskopis žádosti pro zařazení do dotačního Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2020 až 2024 Staženo: 23x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 669x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 818x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 555x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 488x

Organizační složka Staženo: 345x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 528x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 356x

Stránka