Obsah

Osobní údaje

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů Staženo: 26x

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů dítěte Staženo: 27x

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 39x

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte - Rodičovský souhlas Staženo: 33x

Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů Staženo: 33x

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 432x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 412x

Oznámení shromáždění Staženo: 171x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 678x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - jubilanti.doc Staženo: 23x

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vítání občánků Staženo: 24x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 362x

tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2018 až 2022 Staženo: 103x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 504x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 630x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 397x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 361x

Organizační složka Staženo: 217x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 391x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 250x

Stránka