Obsah

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 287x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 267x

Oznámení shromáždění Staženo: 83x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 405x

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení Staženo: 204x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 237x

Tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu Regenerace Městské památkové regenerace Domažlice pro roky 2017 až 2021 Staženo: 99x

Tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu Regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2016 až 2020 Staženo: 218x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 337x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 390x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 263x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 246x

Organizační složka Staženo: 112x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 255x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 122x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 232x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 223x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 246x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 123x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 195x

Stránka