Obsah

OKS - Odbor kancelář starosty

Čestné prohlášení dle zákona 159/2006 Sb - 1.verze Staženo: 332x

Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Staženo: 318x

Oznámení shromáždění Staženo: 109x

Přihláška do výběrového řízení Staženo: 472x

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení Staženo: 231x

ÚPP - Úsek památkové péče

tiskopis oznamovací povinnosti dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona - archeologie Staženo: 271x

Tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu Regenerace Městské památkové regenerace Domažlice pro roky 2017 až 2021 Staženo: 125x

Tiskopis žádosti o zařazení do dotačního programu Regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2016 až 2020 Staženo: 245x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona - obnova kulturní památky Staženo: 373x

žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona - úprava objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území Staženo: 445x

ŽÚ - Živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby Staženo: 297x

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby Staženo: 270x

Organizační složka Staženo: 141x

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení Staženo: 296x

Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad Staženo: 155x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro fyzické osoby Staženo: 272x

Pokyny pro vyplnění formuláře pro právnické osoby Staženo: 250x

Pokyny pro vyplnění změnového listu Staženo: 274x

Prohlášení odpovědného zástupce Staženo: 154x

Příloha - Odpovědný zástupce Staženo: 223x

Stránka