Obsah

Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice

Typ: ostatní
-

Logo OIP

Město Domažlice podalo v roce 2010 žádost o dotaci do výzvy číslo 06 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, vyhlášenou v rámci Integrovaného operačního programu na vybudování technologických center, elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu. Jelikož stávající stav informačních technologií na úrovni ORP Domažlice byl nedostačující a vzhledem k tomu, že na vybudování vlastními prostředky město nemělo dostatek finančních prostředků, bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci do výše uvedeného programu. . Žádost o dotaci byla rozdělena na tři části.

První částí vybudování technologického centra spočívající ve vybudování dostatečně robustní, škálotvorné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, které umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožňující jejich integrovatelnost.

Druhou částí bylo pořízení elektronické spisové služby, která splňuje veškeré zákonné požadavky pro potřebu města Domažlice jako obce s rozšířenou působností, jí zřizovaných organizací včetně obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu ORP Domažlice, které o tuto službu projeví zájem. Se zapojenými obcemi byly uzavřeny dohody o partnerství v rámci tohoto projektu.

Třetí část - vnitřní integrace úřadu – která umožní efektivní pořizování vstupních dat a zvýší transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti včetně zefektivnění vlastní činnosti úřadu a součinnosti se základními registry.

U všech tří částí projektu byla vypsána řádná výběrová řízení. Celkové náklady překročily šest milionů korun, z toho  85% nákladů bude hrazeno Evropskou unií a zbylých 15% nákladů uhradí město Domažlice.


Vytvořeno: 30. 12. 2012
Poslední aktualizace: 30. 12. 2012 00:00
Autor: