Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

48. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Kdy: 18. 5. 2022 16:00

Kde: MKS Malý sál

pravidelné jednání zastupitelů

Typ akce: ostatní (konference)

(on-line přenos na samosprava/zastupitelstvo-mesta/)

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

8. Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

9. Žádost o odkoupení nemovitosti – pozemek p. č. st. 451, jehož součástí je stavba bez čp/ev. v

k. ú. Babylon

10. Prodej pozemku p. č. 2446/55 – lokalita obytné zóny Na Bábě

11. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

12. Prodej pozemku p. č. st. 4661 lokalita obytné zóny Na Bábě

13. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

14. Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Luženičky

15. Směnná smlouva, pozemky v k. ú. Domažlice, Krajské státní zastupitelství – dodatek

16. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji – městská autobusová doprava

17. Žádost o prominutí smluvní pokuty zhotoviteli k akci „Domažlice, Kozinova 235, 236 –

Oprava vady anglických dvorků bytového domu“

18. Různé

19. Závěr

Další informace

Adresa místa konání

MKS Malý sál, Domažlice

Organizátor

Neuvedeno
Datum vložení: 11. 5. 2022 11:00
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2022 11:53

Kultura a sport

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)