Menu
Město Domažlice
Domažlice

11. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Kdy: 4. 10. 2023 16:00

Kde: MKS Malý sál

pravidelné jednání zastupitelů

Typ akce: ostatní (konference)

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. RO - Financování

8. Prodej částí pozemků p. č. 4864/2 a 4864/3, k. ú. Domažlice - kupní smlouva

9. Nájemní družstvo Domažlice – darovací smlouvy

10. Pozemek p. č. st. 250, k. ú. Dolní Folmava – majetkoprávní vypořádání

11. Nepotřebný státní majetek - nabídka ÚZSVM

12. Sdružení místních samospráv ČR, z. s. – ukončení členství

13. RO - VZMR „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Domažlice I a II“

14. RO - Revitalizace Steidlova parku

15. RO - VZMR „Oprava chodníků v Hanově parku a v Masarykově ulici v Domažlicích“

16. Termínované vklady na dobu určitou

17. Stanovení rozdělení pravomocí místostarostů

18. Různé

19. Závěr

Další informace

Adresa místa konání

MKS Malý sál, Domažlice
Datum vložení: 27. 9. 2023 8:38
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2023 8:40
Autor: Josef Babor

Kultura a sport

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)