Menu
Město Domažlice
Domažlice

10. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Kdy: 30. 8. 2023 16:00

Kde: MKS Malý sál

pravidelné jednání zastupitelů

Typ akce: ostatní (konference)

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
6. Zápisy z jednání výborů
7. Žádost o směnu pozemku p. č. 2660/4 a č. 2660/40 za p. č. 2660/42 vše v k. ú. Domažlice
8. Prodej částí pozemků p. č. 4864/2, p. č. 4864/3, k. ú. Domažlice
9. Prodej volné bytové jednotky – 28. října 141/1
10. Prodej bytů - Vojtěchova 115, Domažlice
11. Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon
12. Směna pozemků v k. ú. Havlovice u Domažlic a k. ú. Pasečnice
13. Úprava bytu Masarykova 404
14. Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní
15. MCT CZ z. s. – žádost o prominutí vrácení dotace
16. Nájemní družstvo Domažlice – záměr převodu podílů na družstvo
17. Bezúplatný převod nemovitého majetku, ÚZSVM
18. Vypořádání dotace (MAD provoz linky 405611) s Plzeňským krajem
19. RO - Dohoda o narovnání vzájemných vztahů – S T A V E B N Í M O N T Á Ž E spol. s r. o.
20. RO - Sportovní areál Střelnice – komunikace pro pěší a parkovací plocha, úprava  Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025
21. Destinační společnost Český les, z. s.
22. Memorandum – propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Plzeň
23. Závěrečný účet za rok 2022 DSO Svazek Domažlicko, DSO Odpadové hospodářství Lazce,  DSO Povodí Berounky, DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
24. RO – dotace ZŠ Komenského 17, Mateřská škola Domažlice
25. Plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2023
26. Volba 2. místostarosty
27. Volba člena rady
28. Volba předsedy kontrolního výboru
29. Řízení městské policie
30. Různé
31. Závěr

Další informace

Adresa místa konání

MKS Malý sál, Domažlice

Organizátor

Město Domažlice
Datum vložení: 24. 8. 2023 10:00
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2023 15:07
Autor: Josef Babor

Kultura a sport

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)