Obsah

Stránka

Andrea Burešová: Zajímalo by mě, jestli jste na radnici aspoň chvilku uvažovali o tom, proč má okres Domažlice víc nakažených než kterýkoliv celý kraj v republice. Nezdá se vám, že je někde něco špatně? Proč senioři nedostali ochranné prostředky jako v některých jiných obcích? (Vloženo 07.04.2020)

Vážená paní Burešová,

nejen chvilku, ale zamýšleli a zamýšlíme se nad tím pořád a snažíme se činit i patřičná opatření. Od zdravotníků víme, že se v našem okrese sešly tři skupiny, kde je rizikovost větší. Není bez zajímavosti ani to, že v našem okrese se ve srovnání s jinými hodně testuje. Všechna přijímaná opatření jsme prováděli v souladu s nařízeními vlády, případně jsme je předběhli např. uzavření školek a jeslí. Jakmile jsme získali dostatek desinfekce, zahájili hasiči každý den ošetřování veřejných prostor atd. I my jsme limitováni množstvím ochranných prostředků. Pro seniory máme zřízenu telefonní linku pomoci a kdo se obrátil na sociální odbor, vždy roušku dostal. Pochopitelně je rozdíl zásobovat seniory v obci o dvou stech obyvatelích a ve městě s dvanácti tisíci. Máme i čerstvou pozitivní zprávu, podařilo se nám získat zhruba tisíc roušek, které budou vydávány veřejnosti. Kdy se tak stane, zveřejníme na našem webu, fb a dalšími komunikačními kanály.

Bc. Antoš, místostarosta, 08.04.2020
Jan: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda město Domažlice v současné situaci(pandemie), a nejen v této situaci, neuvažuje o pravidelném čistění (desinfekci) náměstí Míru včetně přilehlých veřejných prostor(loubí)? Dle mého názoru je tato věc již delší dobu ze strany vedení města trochu podceňována. Děkuji za odpověď. (Vloženo 01.04.2020)

Vážený pane,

momentálně o plošné dezinfekci města neuvažujeme, provádíme dezinfekci vybraných veřejných prostor a to prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů Domažlice.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 06.04.2020
Buršík: Všichni z internetu víme počet nakažených v našem městě.Raději nebudu zvěřejnovat.Proč město nepřistoupilo k čištění či k dalším opatřením jako jiná města.Děkuji za odpověď.Buršík (Vloženo 02.04.2020)

Vážený pane Buršíku,

jak jsem již psal v odpovědi na jeden z předchozích dotazů, počet nakažených ve městě není znám (na tyto informace je uloženo embargo), oficiální čísla jsou k dispozici pouze za celý okres. Vaše tvrzení, že všichni z internetu víme počet nakažených v našem městě, odmítám. Dezinfikování veřejných prostor probíhá v rámci našich možností a provádí je Sbor dobrovolných hasičů Domažlice.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 06.04.2020
Oldřich Ticháček: https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/hygienci-vyvraci-famy-o-tom-ze-domazlice-pujdou-do-karanteny-3999cs.html Když čtu výše uvedený článek a dnes koukám na statistiky nakažených Covidem v Domažlicích a v okolí, měl by jste se zamyslet, co děláte pro své občany. Zamyslete se nad sebou a kontaktujte Prymulu, aby zavedli chytrou karanténu v Domažlicích místo jižní Moravy a raději by měl stát na vaše výzvy Domažlice uzavřít a to celé. Najděte koule a začněte něco dělat, jinak budete Lombardií v Čechách Domažlice s Chodskem. (Vloženo 05.04.2020)

Vážený pane Ticháčku,

ujišťuji Vás, že se zamýšlím nejen nad tím, co udělat pro občany města, ale zamýšlím se i nad sebou, nicméně pana Prymulu kontaktovat nehodlám. Pan Prymula se veřejně vyjádřil, že na základě zkušeností z Litovle, Uničova a okolí, se žádná další plošná karanténa měst konat nebude. Navíc z jeho posledního vyjádření vyplývá, že tvrdá opatření budou postupně uvolňována a populace bude "řízeně promořována". I nadále se budu řídit pokyny a doporučeními odborníků, jakými jsou nepochybně pan Prymula a jeho štáb, laická doporučení, podobná těm vašim, budu brát na vědomí.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 06.04.2020
Zb. Novak: Dobrý den, existuje přepis ci zaznam projevu pana starosty z Chodského bálu z 7.3.2020? Dneska uz vime, ze prave pri teto akci se nakazilo nekolik ucastniku plesu, resp. se zde pohybovali infekcni ucastnici (nekolik otestovanych a potvrzenych)... (Vloženo 01.04.2020)

Vážený pane Nováku,

přepis či záznam mého úvodního slova na Chodském bále neexistuje. Není pravdou, že bychom dnes věděli, že se na této akci nakazilo několik účastníků, jde o nepodloženou spekulaci (žádné oficiální informace nejsou k dispozici). Informaci o tom, že se na bále pohybovalo několik otestovaných a potvrzených osob, nemám. Připomínám, že na konkrétní informace existuje embargo, dozvíme se tedy (Vy i já jako starosta města) pouze to, kolik nakažených osob je evidováno v okrese Domažlice.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 02.04.2020
KAREL: Webová kamera na Čerchově snímá stopy ve sněhu místo toho, aby snímala PANORAMA. Kdy jí konečně někdo nastaví do původní polohy? Není to pěkný pohled se dívat na střechy objektů.Teď svítí krásně slunce! (Vloženo 23.03.2020)

Dobrý den pane Královče,

děkujeme za váš podnět. Provozovatele kamery jsme již kontaktovali 23.03.2020

Stanislava Mužíková, sekretariát OKS, 02.04.2020
Malásek: Dobrý den.Zdá se mi to nebo jsou domažličtí radní na dovolené.Naprosto žádná informovanost,žádná pomoc občanům.Jen okolní vesnice.Pan starosta je opravdu člověk na nepravém místě.Už aby byli volby.Pomoc občanům- chvilku neplaťte parkovné a za psy a odpady Vám nedáme pokutu za pozdní zaplacení.Děkujeme Malásek František (Vloženo 01.04.2020)

Vážený pane Malásku,

ujišťuji Vás, že domažličtí radní na dovolené nejsou. Informace zveřejňujeme především na webových stránkách města, v tisku, vyřizujeme písemné a telefonické dotazy. Určité informace, např. o počtu nakažených osob ve městě, nemáme a nemáme ani možnost je zjistit. Z Vašeho dotazu nevyplývá, jaké konkrétní informace Vám chybí. Vedle pomoci občanům, kterou zmiňujete, se snažíme pomáhat např. v souvislosti s obstaráváním nákupů pro seniory, odložili jsme platby nájemného živnostníkům, kteří podnikají v městských objektech a kteří si podali žádost, zřídili jsme telefonní linky pro osamělé seniory a psychologickou pomoc, vydáváme roušky, atd.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 02.04.2020
Ladislav Kejval: Proč v březnovém Zpravodaji nebyl zveřejněn termín zápisu do domažlických ZŠ i když byl zaslán ze ZŠ Komenského 17? Zápis je 3. a 4.4. a to už se nikdo v dubnu nedozví. (Vloženo 10.03.2020)

Dobrý den,

informace o zápisu do ZŠ Domažlice, Komenského 17, byla zveřejněna v Domažlickém Zpravodaji na měsíc březen na straně 3.

Hana Vaňková, 12.03.2020
Foltýnová: Dobrý den, ráda bych se zeptala zda je někde v Domažlicích umístěný kontejner na bílé sklo? Předem děkuji za odpověď. Foltýnová (Vloženo 04.03.2020)

Vážená paní Foltýnová,

v našem měste již od 1.4. bude umístěno celkem 65 stanovišť na separovaný odpad. Na každém stanovišti je umístěn i "zvon" na směsné sklo.  Technologie při zpracování skla postoupily tak daleko, že není třeba aby docházelo ke třídění při samotném sběru. Z tohoto důvodu bylo již v minulosti plošně upuštěno od sběru transparentního skla.

Sklo jakékoli barvy tedy mohou občané bez obav ukládat do uvedených sběrných nádob a podnikatelé mohou sklo předávat ve sběrném dvoře v areálu naší společnosti v Chrastavické ulici č.p. 170 .

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 09.03.2020
Šindelář: Dobrý den. Mám dotaz, zda v Havlovicích, které spadají pod Domažlice, musí mít každý dům nádobu na komunální odpad (popelnici) a lidé s trvalým pobytem zaplacený poplatek za svoz kom. odpadu, nebo je někdo od tohoto osvobozen? Děkuji (Vloženo 20.02.2020)

Vážený pane,

město poskytuje sběrné nádoby na směsný odpad bezplatně poplatníkům místního poplatku za komunální odpad, tedy i v Havlovicích. Sběrná nádoba se přiděluje k objektu, kde se fyzické osoby zdržují, a to při zohlednění počtu osob v daném objektu. K objektu, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, se přiděluje jedna nádoba na směsný odpad. Žádost o přidělení sběrné nádoby vyřizuje finanční odbor MěÚ v Domažlicích.

Místní poplatek za komunální odpad platí každá fyzická osoba přihlášená k pobytu ve městě nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.  Osvobození, které se týká místního poplatku za komunální odpad, naleznete  v článku 7 obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019, která je zveřejněna na internetových stránkách města Domažlice, v sekci samospráva-vyhlášky a nařízení města.

Ing. Alena Kučerová

vedoucí finančního odboru

27.02.2020

Stránka