Obsah

Stránka

Červený: Dne 8.1.letošního roku jsem dostal pokutu od arogantní policistky za to,že stojím v protisměru v ulici Msg.B.Staška a která se podivovala,že prý ještě mám řidičský průkaz. Chtěl jsem ze zdravotních důvodů být co nejblíže zdravotnímu zařízení,kde mám svého ošetřujícího lékaře(nemůžu chodit a bojuji s rakovinou) Té policistce bych chtěl vzkázat,že jezdím více než 55 lét bez jedinné nehody a proto se divím,co ji vedlo k tomu,že už bych neměl mít ř.průkaz?Neodvolávám se na udělení pokuty,ale trochu lidskosti by některým měst.policistům neškodilo.Přeji této slečně,či paní,aby byla zdravá a nepotkalo ji něco podobného,jako mě a nějaký aktivní člověk ji nechtěl znepříjemnit cestu k lékaři.Ve vší skromnosti se ale chci zeptat,co,nebo koho vedlo opatření,že při příjezdu od náměstí k budově zdr.zařízení nemůžu parkovat v protisměru mimo vozovku?Pokud budete argumentovat tím,že nejsou vidět dopravní značky,kterých tam je hodně málo a nemusely tam být vůbec,a nebo by stačilo je pootočit o 45 stupňů směrem k vozovce,což už tam taková také je naproti Hotelu Koruna,Pochopil bych to v jednosměrné ulici. Že vjíždím do protisměru je liché,protože z každého "parkovacího boxu" mimo vozovku,většinou jedu do protisměru. Samozřejmě při vyjíždění dávám přednost vozidlům v obou směrech.Chtěl jsem se hlavně zeptat někoho kompetentního,jak zaparkovat,co nejblíže zdr.zařízení,z důvodu,že nemůžu dýchat a chodit a ZTP nemám,když pojedu od kruh.objezdu? Už to někdo zkoušel?Mezi občany už koluje názor,proč by někdo z radních,či MP něco dělal pro občany,když je jednoduší vybírat pokuty na "botičkách", na tom,jak MP honí občany,jestli mají očipovaného psa,jestli má zvonek na kole,ale že se v městské části v zahrádkářské kolonii vykrádaj chatky,že je binec na parkovištích,kolem popelnic to je nechává klidnými? Ještě jednou připomínám,že mě nejde o pokutu,ale logiku. Děkuji za odpověď. (Vloženo 16.01.2018)

Dobrý den pane Červený,

parkovací místa v ulici Msgr. B. Staška v Domažlicích, se nacházejí na pozemní komunikaci a jsou  označená příslušným svislým dopravním značením. Tzn., že řidič vozidla stojí na pozemní komunikaci a stání vozidel na pozemní komunikaci řeší zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních kumunikacích, kde mimo jiné v § 25 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno " § 25 odst. 1) Řidič smí zastavit a stát jen a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo".  Zákonodárce měl v tomto ustanovení nepochybně na mysli zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Pokud vyjíždíte z Vámi popsané situace z protisměru, nevidíte přes vozidla stojící před Vámi, a tak snadno může dojít k nějaké nehodě. Tedy součástí pozemní komunikace jsou i parkoviště a musíte se zde řídit zákonnými předpisy. Při zjištění přestupku musí strážník tento přestupek projednat. Podle § 125c odst. 7) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pak musí strážník uložit pokutu (až 2.000,-Kč) v příkazním řízení, neboť mu toto ukládá zákonná norma. Domluva jako možnost vyřízení přestupku byla zrušena v polovině roku 2017 a Napomenutí nelze v tomto případě aplikovat, neboť to zákonná norma neumožňuje.

V době, kdy jste skládal zkoušku k získání řidičského oprávnění (55let), bylo v tehdejší vyhlášce skutečně uvedeno, že parkovištěm je místo ležící mimo pozemní komunikaci. Tato vyhláška, tuším že č. 99, byla zrušena a nahrazena výše uvedeným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s odkazem na zák. č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde v § 12, odst. 4, 6, je stanoveno, co je parkovištěm.  Nikdo nejsme dokonalý a občas uděláme chybu, to se prostě může stát. Městská policie, spolu s městem Domažlice pořádá každoročně v jarních měsících školení řidičů pro širokou veřejnost, kde se občané s těmito věcmi seznamují, pokud mají zájem. Přijměte proto naše pozvání na tuto preventivně zaměřenou akci.

Městská policie plní úkoly jí stanovené zákonem. Mezi ně také patří, že se spolupodílí na dohledu při bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Právě proto provádíme v této ulici kontoly zaměřené na stání motorových vozidel na parkovištích s parkovacím kotoučem, kde je stání s tímto parkovacím kotoučem povoleno max. 30 minut. Právě pro občany (řidiče) provádíme tyto kontroly, zda zde stojí vozidla pouze 30 minut a ne celý den, právě i pro Vás, aby jste měl kde zaparkovat, když jdete k lékaři. Vše má svůj řád a pravidla a my provádíme i neoblíbenou represi. I to je naše oprávnění a zejména povinnost. K parkování můžete využít přilehlá parkoviště s parkovacím kotoučem, nebo parkoviště s parkovacím automatem v této ulici, jinak to nejde.

Při projednávání podezření z Vašeho přestupku jsem nebyl, nicméně by se každý strážník měl chovat slušně, dbát cti, důstojnosti a vážnosti všech osob i své vlastní a své podřízené k tomuto vedeme.

Navštivte prosím naše webové stránky www.mpdomazlice.cz, kde naleznete přehled naší činnosti, včetně veškeré poskytované prevence pro občany.

Závěrem bych Vám rád popřál brzké uzdravení, nebo alespoň zlepšení zdravotního stavu. Bez zdraví nejsou ty ostatní věci nic platné.

Děkujeme za Váš dotaz.

S přáním hezkého dne. R. Plšek, DiS. ZVMP Domažlice

R. Plšek, DiS. ZVMP Domažlice, 17.01.2018
Karel Jarolím: Dobrý den, po 10 letech jsem se vrátil do rodných Domažlic, koupil si byt a řadovou garáž. Právě komunikací kolem garáží v Domažlicích, které jsou majetkem města se týká můj dotaz, spíše však kritika. Objel jsem všechny lokality, kde jsou řadové garáže. Stav těchto komunikací se za 30 let nezměnil, výmoly, bláto atd. Sousedi mně říkají, že město se chová ve smyslu "v centru huj, na okrajích fuj" a jak to vidím, asi na tom něco bude. V centru zájmu je Pivovar, zejména s ohledem na osobní zájmy některých osob, ale do něj půjdu max. 2x ročně, ale do garáží chodíme min. 2x denně. Rok 2018 bude rokem komunálních voleb. Dohodli jsme se, že své hlasy dáme tomu, kdo tuto městskou ostudu napraví. Bude to SPMD, nebo se máme obrátit na ANO či ČSSD ? Děkuji. (Vloženo 11.12.2017)

Odpověď pana místostarosty JUDr. Zdeńka Nováka:

Vážený pane,

k Vašemu dotazu ohledně komunikací u řadových garáží upozorňuji, že řadové garáže nestavělo město Domažlice, ale jednotliví občané. Město Domažlice se v této souvislosti ani nikdy v dalším období nezavázalo, že na těchto pozemcích zřídí komunikace s pevným povrchem. Připomínám, že vybudování zpevněné komunikace je jak po technické stránce (např. odvodnění), tak po stránce právní (problematika veřejné podpory) záležitostí nikoliv jednoduchou. Město prostřednictvím technických služeb (DTS Domažlice) provádí kontroly a údržbu těchto komunikací v nezbytném rozsahu (dosypávání a hutnění štěrkem), v těchto aktivitách bude pokračovat i nadále.

 

Jitka Kalíšková, 15.01.2018
miroslav minarik: Dobrý den,stale proti nám bliká lampa veřejneho osvětlení.Kontroluje to nekdo diky za odpoved Minařík Havlovice 2 (Vloženo 08.01.2018)

Vážený pane Minaříku,

děkujeme Vám za Vaše upozornění. V našem městě je bez mála 1.500 světelných míst. Tato jsou kontrolována pravidelně 1x týdně. Právě blikající tj. přerušovaně svítící světlo je často těžké odhalit , neboť kontrola se při daném množství provádí vizuelně z projíždějícího osobního vozidla. Pokud v danou chvíli světlo svítí, nejsme schopni závadu odhalit. Jsme tudíž opravdu vděčni za každé takové upozornění od našich občanů.

V tomto konkrétním případě jsme závadu již zjistili, ale přednost mají závažnější poruchy a momentálně probíhající demontáž vánočního osvětlení. Závadu se pokusíme odstranit do konce tohoto týdne.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 11.01.2018
Jiruška Stanislav: Dobrý den,měli bychom zájem uskutečnit naši svatbu ve vašem městě,popřípadě v blízkém okolí.Trvalé bydliště máme však v Plzni. Prosím vás o bližší informace,zdali je to reálné ,a popřípadě co je potřeba k realizaci. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Jiruška Stanislav (Vloženo 07.01.2018)

Vážený pane, svatbu je možné uskutečnit v našem městě i okolí. Trvalý pobyt není rozhodující pro místo sňatku.  Bližší informace vám rádi sdělíme na telefonních číslech 379719113, 379719114, včetně termínu a potřebných dokladů k uzavření manželství.

Irena Mertová - matrikářka, 10.01.2018
Adéla: Dobrý den, měla bych dotaz na MHD od ledna 2018. Potřebovala jsem zjistit spoj z Palackého na Poděbradova v 10:45 ( z Palackého vyjížděl autobus v 10:47) a teď ten spoj nemohu najít. Doufám že nebyl zrušen, protože tento spoj byl hodně lidma využíván. Děkuji za odpověď (Vloženo 25.12.2017)

Vážená paní, ve svém dotaze zmiňujete spoje - linku č. 22 (do nemocnice) a linku č. 17 (z nemocnice do Poděbradovy ul. a dále na vlakové nádraží).  Linka č. 22 se téměř nemění, tento spoj jede směrem do nemocnice z ulice Palackého nyní v 10:46 h. Spoj v navazující lince č. 17  v minulých letech odjížděl od nemocnice v 10:49 h. V roce 2018 dochází ke změně z důvodu návaznosti linky na odjezdy vlaků. Nově odjíždí od nemocnice tento spoj později v 11:25 h tak, aby jeho příjezd na vlakové nádraží navazoval na odjezd vlaku Ex 355 do Plzně (ten odjíždí v 12:01 h).

Michal Hájek, 04.01.2018
Marie: Dobrý den,viděla jsem nový jízdní řád pro rok 2018 a zjistila jsem,že jste téměř vyřadili ulici Palackého(jezdí tam jen 2x denně).Nejbližší zastávka Kozinova ulice rozhodně nebude vyhovovat starším méně pohyblivým občanům.Na Kozinovo zastávku se musí dostaz chůzí do kopce,což s berlemi musí být problém.Invalidní autobus je sice dobrý,ale nemylelo se na skupinu těchto lidí,rovněž přístup MHD do Nové nemocnice na různá vyšetření(rehabilitace),stěžuje to pro lidi z Palackého ulice.Tím že je nemocnice na konci města,by se mělo spíše uvažo at o rozšíření linek,protože lidé dojíždějí do nemocnuce také na návštěvy. (Vloženo 29.12.2017)

Vážená paní, četnost městské autobusové dopravy v ulici Palackého zůstává pro rok 2018 stejná jako v letech minulých. Směrem do nemocnice jede spoj 8 x denně a směrem z nemocnice do centra 2 x denně.

Michal Hájek, 04.01.2018
Anna: Dobrý den,jak dlouho se ještě budou zvyšovat nájmy v městských bytech.Nezdají se vám již dost vysoké ? (Vloženo 30.12.2017)

Vážená paní,

v souvislosti s ukončením regulace ceny nájemného za užívání bytů v roce 2010 rozhodlo město o základní sazbě pro stanovení výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv o nájmech bytů na rok 2010 v bytech se základní kvalitou ve výši 64,65 Kč/m2/měsíc, v bytech se sníženou kvalitou v maximálně výši 40,42 Kč/m2/měsíc.

Vzhledem k tomu, že nájemné za užívání bytů ve vlastnictví města v roce 2010 nebylo jednotné (nájemní smlouvy byly uzavírány v předchozích letech s nižším nájemným), přikročilo město k tzv. "sbližování nájemného" a u těch nájemních smluv, kde byla sjednána sazba nájemného nižší než stanovená hladina nájemného u základní kvality bytu, bylo dodatky k nájemním smlouvám sjednáno přechodné ustanovení o navyšování sazby nájemného o 6,25 % ročně, a to až do doby dosažení hladiny stanoveného nájemného. V nájemních smlouvách jsou dále sjednány standardní inflační doložky, které umožňují valorizovat sazbu nájemného o částku odpovídající úředně stanovené kladné míře inflace. Město Domažlice k navyšování roční výše sazby nájemného o inflační nárůst doposud nikdy nepřistoupilo.

V současné době je výrazná většina nájemních smluv již na nájemném ve výši 64,65 Kč/m2/měsíc, to znamená, že u těchto smluv je již „sbližování“ ukončeno. Máte-li ale stávající nájemné stále nižší, bude u Vás zvyšování pokračovat, a to až do doby jeho dosažení.

Jindřiška Deckerová, 04.01.2018
Blanka Altmanová: Kde se na úřadě vydávají plzeňské karty. (Vloženo 02.01.2018)

V současné době se tyto karty mimo Plzeň ještě nevydávají, probíhá jednání o podmínkách vydávání této karty v ostatních městech kraje.

Jitka Kalíšková, 03.01.2018
Sousedé: Prosím, bylo by možno něco udělat s vlastníkem rodinného domu Palackého 112, který při každém zatápění zavalí celou ulici a okolní domy hustým dýmem? Zřejmě roztopí, kotel uzavře a dlouhé desítky minut jde z komína hustý dým. Přes zimu obtěžuje kouřem a přes léto přerůstající vegetací z jeho zahrady. Děkujeme za pomoc. (Vloženo 09.12.2017)

Dobrý den, odbor životního prostředí Váš podnět prošetřuje. V případě opětovného obtěžování kouřem nám toto můžete oznámit na tel.  379 719 261.

Kamil Peterka, odbor životního prostředí, 18.12.2017
Nájemníci ulice 17. listopadu: Dobrý den, píši za všechny dlouholeté nájemníky, kteří těch 31 let, co bytovky stojí, platí řádně, stále se zvyšující, nájem a služby. Zajímá nás, KDY DOSTANEME NOVÉ DVEŘE, NOVÉ PODLAHY, NOVÉ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,NOVÉ JÁDRO, NOVOU KUCHYŇSKOU LINKU stejně tak, jako to vše dostali noví nájemníci v domě č. 246. MÁME SNAD NÁROK NA STEJNÝ SERVIS A PŘEDEVŠÍM KVALITU jako mají oni.Nebo je to dáno tím, že se jedná o bývalého zaměstnance úřadu??? Takovýto servis neměli ani předchozí nově se nastěhující občané! Dveře jim zůstali staré, vestavěné skříně a kuchyňské linky byli smontované ze všeho možného. Podlahy si lidé dělají sami, dveře si kupují sami... a CO TEPRVE MY, KTEŘÍ BYDLÍME VE STEJNÉM BYTĚ 31 LET A OD MĚSTA JSME NIKDY NIC ZADARMO NEDOSTALI a pokud ano, tak nejlevnější variantu v hrozném provedení. Jak je tedy možné, že výše uvedení nájemníci měli takový nadstandard?!?!?! ŽÁDÁME TEDY VYSVĚTLENÍ JAK TAKOVÁ SITUACE MOHLA NASTAT, PŘÍPADNĚ KDY DOJDE K VÝMĚNĚ V DALŠÍCH BYTECH. Děkujeme za odpověď. Nájemníci ulice 17. listopadu (Vloženo 14.11.2017)

Odpověď pana místostarosty JUDr. Zdeňka Nováka:

Proces před přidělováním bytové jednotky (BJ) je následující: poté, kdy se BJ uvolní, proběhne její prohlídka, zjistí se skutečný stav a určí se rozsah oprav. Po provedení oprav se informace o BJ předá bytové komisi, u které probíhá řízení ohledně přidělení BJ novému nájemci. O přidělení rozhoduje rada města. Z uvedeného plyne, že rozsah oprav je různý, záleží na stavu, ve kterém je BJ v době předávání. To jaké opravy budou následně provedeny nemůže v žádném případě ovlivnit nový nájemce, protože v době provádění oprav ještě není znám. Pokud si nájemce v době, kdy BJ užívá, zažádá o výměnu např. kuchyňské linky, je věc posouzena technikem na místě a je-li požadavek oprávněný, dojde k výměně.

Jitka Kalíšková, 14.12.2017

Stránka