Obsah

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

Alex: Dobrý den, chci se zeptat, kam mám dávat nasbíraný alobal, když jste zrušili sběr alobalu? To ho mám vyhazovat do koše? To že 119 lidí odevzdá alobal, je snad pěkný, ne? Domažlice byly v širokém okolí jediní, kde se mohl odevzdávat alobal, je to hrozná škoda, že jste to tak najednou ukončili :-(. Proč? (Vloženo 03.07.2018)

Vážená paní, alobal je těžko obchodovatelná odpadní komodita, nicméně je určitě správné a záslužné nevyhazovat jej do směsného komunálního odpadu. V Domažlicích jej lze odevzdávat ve sběrně kovů Adevi, s. r. o. na adrese Cihlářská 165 v její provozní době. Provozovatel odebírá zvlášť kusový hliník, zvlášť hliníkové plechovky a zvlášť obalový tenkostěnný hliník neboli alobal. Stále platí, že tyto odpady nesmí být znečištěny, ani nesmí obsahovat příměsi jiných látek.Nepatří tam nejrůznější lesklé fólie nebo obaly od léků a jiné obaly opatřené plastovou fólií. Školy a další organizace se mohou zapojit do podstatně rozsáhlejší soutěže ve sběru alobalu, a to na webu www.sberovasoutez.cz. Není již v silách úředníků OŽP zajistit administrativu a dotřiďování sebraného alobalu v tak velkém množství. Od toho jsou specializované sběrny.

Jana Vacíková, 10.07.2018
Pavel Hanzlík: Dobrý den. Nechci být nepříjemný, ale čeho je moc, je příliš. Chtěl bych se zeptat, proč neplánujete postavit venkovní bazén? Dále bych se rád zeptal, kdo vybíral první firmu? To opravdu myslíte, že Vám toto lidé spolkou? Vy jste, milí radní, měli už od začátku uvažovat o tom, že se bazén zavře a udělá se vše potřebné. Teď sice práce pokračují, ale venkovní bazén nebude? Přijde Vám toto jednání fér? Díky za odpověď, ale žiju zde rád, a takovéhle zacházení je přece nemístné, a nemyslitelné. (Vloženo 07.07.2018)

Pokusím se odpovědět na všechny vaše otázky:

1) Venkovní bazén se uvažuje vystavět v další etapě, v současné době město nedisponuje finančními prostředky v potřebné výši tak, abychom mohli připravovat další takto velkou investici. Prioritou je opravit havarijní stav stávajícího bazénu a rozšířit jeho služby o relaxační část (relaxační bazény, fitcentrum, saunový svět) a součástí je i rozšíření a zkvalitnění ubytovací části.

2) Firmu vybírala výběrová komise určená radou města dle všech zákonem stanovených kritérií.

3) Nemyslím si, že nám lidé něco spolknou.

4) Radní a zastupitelé uvažovali od začátku i variantu uzavírky bazénu po celou dobu výstavby. S ohledem na komplikace při zajištění výuky plavání dětí ZŠ, plaveckých oddílů a s ohledem na zaměstnance plaveckého bazénu byla vybrána varianta s postupnou rekonstrukcí po dobu 2.5 roku z třech rozpočtů města. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem a všechny se zavázaly harmonogram výstavby splnit. Vybraná firma splnila všechny požadavky a proto byla vybraná.

5) Po dokončení přestavby bazénu se připravuje výstavba venkovního bazénu.

6) Jednání mi přijde naprosto fér.

7) Nevím, jaké zacházení je nemístné a nemyslitelné.

Ing. Miroslav Mach, starosta města, 10.07.2018
FV: Proč na parkovišti u městského úřadu, kde je omezeno stání na půl hodiny, může stále stát už asi měsíc bílé Iveco 7P2 9796 bez jakéhokoli zájmu městské policie, která jezdí kolem? Zejména v úředních dnech není kde zaparkovat, i na placeném parkovišti na druhé straně silnice je v úředních dnech plno. Jinde nasazují strážníci botičky hbitě. (Vloženo 28.06.2018)

Děkujeme za všímavost, není v silách městské policie obsáhnout vše. Oznámením se zabýváme.
 

Mgr. Petr Kubal, velitel MP Domažlice, 02.07.2018
Ledvina Václav: Dobrý den, zaslechl jsem, že se má rozšiřovat silnice z Domažlic přes háje směr Hor. Týn, prosím o bližší informaci. Děkuji Ledvina (Vloženo 22.06.2018)

Vážený pane,

město Domažlice schválilo koncem loňského roku smlouvu o právu provést stavbu silnice II/193 Horšovský Týn - Domažlice se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Tento krok vyplývá z faktu, že město vlastní v některých místech komunikace sousední pozemky, stejně jako desítky dalších osob. Úprava silnice na normové hodnoty S 7,5, stávající směrové oblouky, obnovu propustků a doplnění propustků provede investor, kterým je SÚS PK, jež v současnosti činí složité administrativní kroky.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 26.06.2018
BK: Dobrý den, na koho se máme obrátit, když by jsme chtěli svatební obřad na Grafenriedu?Děkuji (Vloženo 14.06.2018)

Vážená,

k Vašemu dotazu Vám sděluji, že v případě sňatku na Lučině (Grafenriedu), se musíte obrátit  na Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem, kam toto místo matričně spadá.

I. Mertová, matrikářka, 19.06.2018
Petr: Bylo by možné zajistit, aby majitel rodinného domu Palackého 112 ostříhal vegetaci, která přerůstá přes jeho plot a místy zasahuje do celé šířky chodníku a uklízel chodník, který jako každý rok znečišťují třešně z jeho stromu, který dle vašeho sdělení několik roků zpět slíbil prořezat (bohužel nestalo se). Děkuji (Vloženo 13.06.2018)

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, který jsem již předal okrskovému strážníkovi. Každý rok řešíme s majitelem této nemovitosti úklid chodníku od napadaného ovoce a úpravu přerostlé vegetace z dotčeného pozemku. Po výzvě městské policie, byly vytýkané nedostatky vždy odstraněny a taktéž je vedeme v informačním systému městské policie, včetně fotodokumentace.

Radovan Plšek, ZVMP Domažlice, 18.06.2018
Zbyněk: Vážený pane Zavadile, děkuji za obšírné vysvětlení. Můj dotaz stran otvorů ve zvonu na plast směřoval konkrétně k tomu, že na zmíněném místě je pravděpodobně starší verze zvonu, která má velmi malý kulatý otvor, kterým neprojdou např. nádoby od náplní do ostřikovačů, aviváží apod. Naproti tomu na jiných místech v Domažlicích jsou již k dispozici žluté zvony s podélným (větším) otvorem. Pro lepší pochopení přikládám pro ilustraci odkaz na zvony, které mám na mysli: https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/5071-co-kam-patri-tridit-odpad-neni-jednoduche.html Pokud píšete, že jsou vypůjčené, předpokládám, že tento podnět shledáte přínosný a začnete s majitelem zvonu jednat o jejich obměně? Případné co brání tomu, aby i na tomto místě byl zvon, který by usnadnil třídění odpadu?! (Vloženo 30.05.2018)

Vážený pane Zbyňku,

děkuji za Váš podnět. S vypůjčitelem se pokusíme dojednat výměnu.

Bc. Jaroslav Zavadil, 04.06.2018
Hana: Proč byl pokácen vzrostlý listnatý strom před domem 17. listopadu 248? (Vloženo 31.05.2018)

Vážená paní Hano,

začátkem května naše organizace DTS Domažlice p.o. obdržela upozornění od občanů stěžujících si na špatný stav uvedeného stromu, který po zimě tzv. neobrazil. Prohlídkou na místě bylo shledáno, že strom je z významné části suchý a navíc dřevo je napadeno dřevokaznou houbou. Vzhledem k malému obvodu poškozeného stromu, bylo vedoucím střediska rozhodnuto o jeho odstranění, které proběhlo 11.5.2018. K odstranění pařezu dojde do konce měsíce června.

Před pokácením došlo i k nafocení stavu uvedeného stromu a fotografie jsou k dispozici v sídle naší organizace, nicméně již ze stavu pařezu lze pozorovat významné poškození dřevokaznou houbou.

Bc. Jaroslav Zavadil, 04.06.2018
Zbynek: Dobrý den, v loňském roce se začaly hromadit odpadky mimo odpadové nádoby v ulici Petrovická - okolí domu 276, kde bydlí sociálně slabší obyvatelé. Nyní se situace začíná opakovat. Zajímalo by mě, jakým způsobem majitel domu proškolil tamní obyvatele o nutnosti třídit odpady? Zda proběhla nějaká cílená osvěta? Většina z nich nemá auto, takže nevyužívají sběrný dvůr a i větší odpad odkládají u popelnic. V souvislosti s tříděním je ovšem smutné, pokud jsou zde nádoby s tak malým otvorem, že jím stěží karton / plast projde. V té souvislosti se odkazuji na svůj dotaz z minula, který dosud nebyl zodpovězen, zda by nebylo možné otvory u zvonů rozšířit, tak aby odpovídaly aspoň otvorům nových zvonů, nebo je nahradit? I to je jeden z důvodů, proč objemnější plastový či papírový odpad nekonční ve zvonech na tříděný odpad, ale v kontejnerech na komunální. (Vloženo 16.05.2018)

Vážený pane,

město neprovádí žádnou individuální osvětu týkající se třídění a  ukládání odpadů. Pravidla jsou zcela srozumitelně uvedena ve vyhlášce města a pokud jsou některá ustanovení vyhlášky někomu nejasná či nesrozumitelná, může se obrátit na Domažlické technické služby či na odbor správy majetku, kde jistě případné dotazy odpoví.  Určitě není na pořadu dne nějaké proškolování  tamních obyvatel.  Nastavená pravidla týkající se třídění odpadu a jeho ukládání včetně pravidel týkajících se provozu sběrného dvora jsou podle mého názoru stanovena tak, že každý občan města má možnost se svým odpadem naložit, aniž aby vznikaly černé skládky, což platí i o  objemnějším plastovém či papírovém odpadu, který ve svém dotazu zmiňujete. Pokud černé skládky přesto vznikají, je tomu proto, že někteří lidé vědomě tato pravidla nerespektují.

JUDr. Zdeněk Novák

Doplňující informace:

Vážený pane Zbyňku,

nejen v našem městě, ale i v celé Evropě je odpad také cíleně tříděn na tzv. maloobjemový a velkoobjemový. Právě díky těmto nádobám s malými otvory jsme schopni se logisticky dostat co nejblíže k obyvatelům.  Je nemyslitelné abychom do těchto vypůjčených nádob prořezávali další otvory a narušili tak jejich pevnost a zkrátili jejich životnost. Výsledkem by bylo jen to, že po vložení velkých kusů odpadu by došlo k jejich opětovnému rozložení, objem by se dříve naplnil a celkové využití z pohledu vytěžené hmotnosti by se zmenšilo. Bylo by to tedy kontraproduktivní. S objemným vytříděným odpadem opravdu musíte do sběrného dvora. Tak velké množství je před další přepravou nutno slisovat. Mít po městě rozmístěné jiné objemnější nádoby - kontejnery je už ekonomicky neúnosné a především díky stále neukázněnosti části obyvatel pro třídění bez dozoru nereálné.  Model používaný v Domažlicích je vyzkoušený a osvědčený.

Co se týče odpadu u Vašeho domu, lze jen konstatovat, že je tam dostatečný počet pro každého "přihlášeného" občana, který zaplatil Městu Domažlice příslušný poplatek. Především jim jsou nádoby určeny.

Je logické předpokládat, že každý pronajímatel bytu by si pro nám neznámý počet "nepřihlášených"  nájemníků měl zajistit také odpovídající počet nádob.

Bc. Jaroslav Zavadil

ředitel  organizace pověřené svozem odpadu (DTS Domažlice p.o.)

JUDr. Zdeněk Novák, Bc. Jaroslav Zavadil, 29.05.2018
Pavel: Dobrý den. Dá se někde zjistit, zda je "sousedův" pes očkován, čipován a registrován MÚ atp? Bohužel žijeme v lokalitě, kde někteří ze sousedů jsou pochybného ražení (žijí v pronajatých bytových jednotkách..dále to nebudu rozepisovat. Hlídku městské policie jsem zde za svůj život viděl snad jednou, pes tady běžně pobíhá, dělá nepořádek a dokonce se ohání i po ostatních psech, kteří jdou na vodítku, dokonce i po lidech. Venčení typu"vyběhni si ven, otravuj kde chceš a večer se vrať" je předpokládám v rozporu s měst. vyhláškou 6/2005. Na koho se obrátit, když jeden soused tuším v zimě zavolal městskou policii kvůli odchytu volně pobíhajících psů, ti neochotně přijeli po půl hodině a ještě mu vynadali, že nemají čas, kde jsou psi (samozřejmě asi po 10ti minutách utekli jinam) a musí "řešit přestupky" na náměstí. Volné pobíhání psů (navíc úmyslné) je přece také přestupek, obvzláště, pokud s velkou pravděpodobností není hlášen, očkován a o čipování si ani nedovolím snít... (Vloženo 28.05.2018)

Vážený pane Pavle,

obávám se, že i přes Váš negativní postoj k práci městské policie se budete muset obrátit na městskou policii, která dohlíží mimo jiné i na dodržování obecně závazných vyhlášek města (povinnost očipování, volné pobíhání, povinnost přihlášení psa u správce poplatku apod.). Povinnost očkování psů a primární kontrola, spadá do kompetence veterinární správy.

Nemohu objektivně posoudit oprávněnost Vašich výroků a domněnek, neboť z Vašeho dotazu není patrné místo a čas události.

Hezký den. R. Plšek ZVMP Domažlice

 

Radovan Plšek, ZVMP Domažlice, 30.05.2018

Stránka