Obsah

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí motorka 

Stránka

Václav Schiebert: Dobrý den již 5 rokem žiji už v Domažlicích i s rodinou a dětmi ,majitel nyní chce barák ve kterém bydlíme prodat a tak bych se chtěl zeptat jaká je možnost dostat byt od města pro rodinu s třemi dětmi děkuji (Vloženo 21.03.2018)

Vážený pane, byty ve vlastnictví města Domažlice jsou přidělovány dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice. Tyto zásady včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách města Domažlice v podsekci samospráva - vyhlášky a nařízení- ostatní dokumenty, resp. v podsekci městský úřad - formuláře. Jedním z předpokladů pro zařazení do evidence žadatelů je skutečnost, že žadatel buď na území města již bydlí (má trvalý pobyt) nebo zde pracuje. Jen pro informaci doplňuji, že v současné době město eviduje 89 žádostí o přidělení bytu.

Jindřiška Deckerová, 03.04.2018
Hodan: Kolik stojí schránka na uložení urny na Městském hřbitově:pronájem. Předem děkuji (Vloženo 24.03.2018)

Vážený pane,

pokud máte na mysli kolumbární schránku v urnovém háji, tak cena pronájmu na 10 let je 3500,- Kč.

Případné další dotazy vám zodpoví pracovníci odboru správy majtetku na tel. 379 719 156.

Bc. Jitka Kalíšková, 10.04.2018
Martin Novák: Dobrý den, spíš se jedná o připomínku - během projekce filmu "Prezident Blaník" v sobotu 24. února ve 22:00 svítilo téměř po celou dobu projekce nouzové osvětlení nad horními vchodovými dveřmi do sálu. Přítomní zaměstnanci MKS si nevěděli rady. Projekce tím dost utrpěla... Asi by bylo žádoucí proškolení. (Vloženo 27.02.2018)

Vážený pane,

k tomuto případu jsem zjistil, že při odchodu zaměstnanců po ukončení projekce nouzová světla nesvítila, během projekce si nikdo z diváků nestěžoval a zaměstnanci světlo nezaznamenali. Pokud by na to byli upozorněni, jsou schopni věc okamžitě vyřešit. Náhlé rozsvícení může způsobit zakolísání napětí a není vyloučené, že k tomu mohlo dojít právě v tomto případě.

Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS, 05.04.2018
Adéla: Dobrý den, minulý týden jsem viděla jak na autobusovém nádraží nějaký chlápek sype otrávené zrní holubům. Jen se chci zeptat, jestli je to na Váš popud nebo ten pán tráví holuby sám od sebe. Já vím, že se město chce zbavit holubů, ale trávit by je nemusel. Už asi před dvěma měsíci jsem tam zrní viděla a následující den bylo vidět na chodníku od holubů, jak měli obrovský průjem. Děkuji za odpověď. (Vloženo 29.03.2018)

Vážená paní,

děkujeme za upozornění, ale se sypáním "otráveného " zrní nemá město nic společného. Město bojuje proti rozmnožování holubů pravidelným vybíráním hnízd, odchytem do klecí a technickými zábranami jejich hnízdění v chráněných prostorech.

Bc. Jitka Kalíšková, 05.04.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, začátkem února jsem zde adresoval doplňující dotaz k odpovědi paní Deckerové z 30.1.2018 - dosud nebyl zodpovězen, pouze byl znovu zkopírován dotaz z 3.1. a odpověď z 30.1. Ptal jsem se, kdy lze očekávat zmiňované majetkoprávní vypořádání, aby mohlo dojít k propojení ulice Kosmonautů a ulice u Zimního stadionu. V jakém stavu je toto řízení, na koho co se aktuálně čeká a od kdy běží. Dále jsem se dotazoval, zda bylo v minulosti v Obytné zóně prováděno měření hluku - s ohledem na blízkost policejní stanice a chovatelské stanice psů. Nezpochybňoval jsem, že by obytná zóna byla realizována bez potřebných povolení; nebyl mi však zodpovězen dotaz, zda došlo k posouzení / měření hluku. A rovněž jsem se ptal na konkrétní plán s obytnou zónou. Tj. jaké činnosti jsou naplánovány na r. 2018, jaké na r. 2019. Zda Město neplánuje revizi podmínek - s ohledem na nízký zájem obsazenosti. Odpověď "v budoucnu se počítá s rozšířením" je příliš obecná - neříká, kdy k tomuto rozšíření dojde. Pro zájemce o bydlení v této oblasti je přeci také důležité vědět, zda se zde příštích 20 let bude setkávat KAŽDOROČNĚ s bagry, hlukem, prašností související se stavební činností, nebo zda k tomuto dojde jednorázově? Bude se zde realizovat nějaká dětské hřiště? (Vloženo 21.03.2018)

Vážený pane Sladký,

k majetkoprávnímu vypořádání dosud nedošlo a není znám ani termín, neboť vlastník pozemku (Policie ČR) v současné době o vypořádání neuvažuje.

Měření hluku v této obytné zóně nebylo provedeno.

V březnu 2018 byla zadána studie na rozšíření obytné zóny Na Bábě - Etapa II., která se týká rozšíření směrem k nemocnici. Součástí této studie je i veřejný prostor bez další bližší specifikace.

Revizi podmínek výstavby město neplánuje.

 

Ing. Miroslav Mach, 29.03.2018
Vl.Novák: Děkuji za zcela nedostatečnou odpověď.Takže můžete podnikat na soukromém pozemku? Dám vám moji adresu a požádám vás,aby jste mě ohlídal moje parkoviště na mém pozemku? Proto jen paraela:jaký náčelník,takové mužstvo. To platí i o starostovi.Nedělejte z lidí hlupáky,nebo se vám to vrátí! (Vloženo 27.03.2018)

Pokud obchodní řetězec, jako je Kaufland postaví na tak malém pozemku prodejnu a k tomu ještě menší parkoviště, které musí k prodejně mít, aby měli řidiči kde parkovat, není to problém městské policie ani současného vedení města, které se snaží s tímto obchodním řetězcem domluvit na vhodnějším umístění prodejny (zatím neúspěšně). Obchodní řetězec musel v rámci svého podnikatelského záměru před X lety počítat s tím, že se na parkoviště nemůže v žádném případě vejít takové množství vozidel, které tam v současné době směřuje. Tento obchodní záměr kdysi někdo schválil, o umístění stavby někdo rozhodl a někdo to celé zkolaudoval.

Parkoviště a komunikace je v tomto případě veřejně přístupnou účelovou komunikací dle § 7 a § 12 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, což jednoznačně vyplývá z uvedeného obsahu citovaného paragrafu, z obsahu kolaudačního rozhodnutí i vyjádření řetězce Kaufland a není rozhodné vlastnictví pozemku či stavby (běžně se zde evidují a řeší dopravní nehody.)

V tom případě městská policie musí reagovat na neustálé podněty od občanů o neutěšené dopravní situaci na ploše před tímto obchodním domem a v současné době zde kromě městské policie vykonává občasný dohled i PČR naprosto v souladu se zákonnými předpisy. Pokud řidič nemá kde zaparkovat a stojí v komunikaci a vytvoří tak překážku silničního provozu, musí počítat s postihem. Na celé "ploše" platí pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Celá plocha je komunikací ve smyslu tohoto zákona. Pokud není místo k zaparkování vozidla, musí řidič zvolit jinou prodejnu. Naše reakce na neustálé stížnosti, kdy dochází k ucpání místní komunikace - ulice Pivovarské a zejména hlavního silničního průtahu městem I/22 vlivem přetížení celkově nedostatečného prostoru před obchodním domem, je zcela na místě. V tomto případě městská policie plně v souladu se zákonem začne situaci řešit jako celek a vlastnická práva zde nejsou důležitá a to vzhledem k již popsaným skutečnostem. Už vůbec nebudeme čekat na to, až v tak těsném prostoru někdo někoho přejede, nebo vlivem čekání na odblokování komunikace někdo někoho fyzicky napadne. Další věcí jsou rizika spojená s požárem a dalšími krizovými situacemi, kdy k prodejně za současného stavu nezajede ani cisterna HZS. Pokud by vznikl požár, budete asi v první řadě křičet, jak je možné, že městská policie a ostatní složky IZS dopustí, aby byl na parkovišti takový dopravní chaos a budete očerňovat město z nečinnosti. Nevidíte vůbec rizika, která jsou spojená s běžným fungováním společnosti a ohrazujete se "fikcí" soukromého pozemku. V roce 2017 jsme jednali s vedením OD Kaufland o znovuzavedení ostrahy parkoviště, která regulovala vozidla na parkovišti. OD Kaufland nám odpověděl, že je to vůbec nezajímá, nebudou investovat finanční prostředky do ostrahy parkoviště a je věcí represivních složek, aby řešily problémy spojené s dopravou na ploše před tímto obchodním domem. Za městskou policii jednal zástupce velitele městské policie.

Pokud jste nespokojen s tím, jakým způsobem situaci řeší městská policie, obraťte se na Policii ČR DI Domažlice. Každopádně městská policie dál bude dělat to, co dělá dosud. Vaši adresu nepotřebuji, podnikejte si, jak chcete Vy sám. Na Vaši paralelu vůbec nebudu reagovat, zjevně si libujete v urážkách.

Mgr. Petr KUBAL, 29.03.2018
jarda: Dobrý den! Zajimalo by nás, zda má město /alespoň výhledově/ nějaký zaměr s budovou ostrostřelců. (Vloženo 26.03.2018)

Vážený pane, střecha budovy je komplet zrekonstruovaná a využití objektu pro potřeby mládeže je v současné době v řešení s ohledem na možné dotační tituly.

Ing. Miroslav Mach, 29.03.2018
jarda: Dobry den,mohl by mě někdo ujistit, ze neni porusovana bezpecnost na cyklostezce/ hlavne v mistech u tenisovych kurtů/ tím , ze tam neni zadna zabrana pri moznosti padu do Zubriny? Děkuji. (Vloženo 26.03.2018)

Vážený pane, bezpečnost na cyklostezce porušována není a žádná zábrana není zapotřebí.

Ing. Miroslav Mach, 29.03.2018
Vl.Novák: Dobrý den,chci získat informace o tom,jestli Městská policie podniká na soukromém parkovišti u Kauflandu,že nasazuje botičky i tam?Nebylo by už lepší,toto parkoviště osadit parkovacími automaty aby město něco z toho mělo? Nebo nasazovali "botičky jen vyjímečně,při otevření pultového prodeje masa v Kauflandu? (Vloženo 25.03.2018)

Městská policie řeší stání vozidel mimo parkovací místa na komunikacích § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které jsou vytvořeny kolem parkoviště. Na samotném parkovišti městská policie nepodniká vůbec nic. Vlastnická práva k pozemku nejsou v tomto případě důležitá, neboť Pivovarská ulice (komunikace od světelné křižovatky kolem zrekonstruovaného hvozdu pivovaru směrem ke GJŠB) je místní komunikací a ostatní plochy od této komunikace směrem k OD Kaufland, jsou veřejně přístupné účelové komunikace. V obou případech je provoz upraven dopravním značením v souladu se zákonem a platí zde pravidla provozu na pozemních komunikacích. Proto je zde vykonáván dohled a to zejména po soustavných stížnostech občanů na průjezdnost a nehodovost, potíže se zásobováním a s tím souvisejícími žádostmi o dohled od vedení OD Kaufland.

Mgr. Petr Kubal, 26.03.2018
Zbyněk Sladký: Dobrý den, můj dotaz se týká propojení komunikací / ulicí Petrovická a Kozinova a obytné zóny Na Bábě. Pokud se nyní jede z centra města Petrovickou ulici do obytné zóny Na Bábě, při odbočování do ulice U Jezera je značena tato odbočka jako vedlejší ulice, přičemž hlavní ulice je slepá - do leva. To mi připadá - s ohledem na frekvenci využití slepé ulice - nesmyslné. Nebo se plánuje propojení této ulice s Kozinovou? Pokud ano, kdy k němu dojde? Příp. proč k němu ještě nedošlo? Obytná zóna zde vznikla již před řadou let. Jaké jsou další plány s touto obytnou zónou? Od kdy bude např. obsluhována MHD? Byl při jejím plánování posuzován / měřen hluk z policejní střelnice / stanice policejních psů? Neměla tato být přestěhována na jiné místo v ČR? (Vloženo 03.01.2018)

Vážený pane, propojení ulice Kosmonautů na ulici U zimního stadionu patří mezi nově navrhované doplnění sítě obslužných komunikací dle platného územního plánu města. Tomuto návrhu byla přizpůsobena též stavba obslužné komunikace U Jezera, resp. parametry jejího stavebně technického provedení. Pro dokončení propojení ulice Kosmonautů na ulici U zimního stadionu je nutné majetkoprávní vypořádání. Pro umístění a provedení stavby obytné zóny získalo město veškerá potřebná povolení. S dotazy týkajícími se provozu střelnice a stanice psů a jejich využití v budoucnu se obraťte na ministerstvo vnitra, případně na krajské ředitelství policie, město Domažlice není jejich vlastníkem ani provozovatelem. V územním plánu města jsou pozemky nacházející se západně od obytné zóny zahrnuty do rozvojových ploch určených k bydlení v rodinných domech, v budoucnu se počítá s rozšířením obytné zóny. Možnosti prodloužení linek městské hromadné dopravy v této lokalitě jsou zvažovány, konkrétně je uvažováno o umístění zastávky v ulici u zimního stadionu, tedy vybudování nového zálivu pro parkování autobusů v této ulici v souvislosti s plánovou zástavbou na sousedních pozemcích (bývalé stavebnictvi společnosti Stafiko).

Jindřiška Deckerová, 30.01.2018

Stránka