Obsah

Stránka

První pomoc zážitkem: Dobrý večer. Mám dotaz ohledně číslování pouličních lamp v Domažlicích.V rámci kurzů první pomoci seznamuji účastníky s možností využití čísel pouličních lamp, viaduktů, železničních přejezdů, a mostů, při volání na záchranku. Vím, že ve větších městech je záchranné složky využívají ke snadné lokalizaci postiženého. Dnes mi jedna z účastnic zklamaně sdělila, že si číslo na lampě chtěla najít na osvětlení, ale opakovaně bohužel žádné nenašla. Bylo by tedy možné, vysvětlit, jakým systémem jsou tedy číslované? Slíbila jsem, že to zjistím. Za odpověď předem děkuji. Kazdová (Vloženo 17.07.2018)

Naše organizace DTS Domažlice provádí drobné opravy a údržbu veřejného osvětlení. Pro vlastní evidenční potřebu je převážná část sloupů VO opatřena číslem. Historicky nikdy nebyl ze strany složek záchranného systému vznesen požadavek na seznam, či mapu rozmístění jednotlivých sloupů. Domažlice nejsou velké město a ulice jsou poměrně krátké a orientace jednotlivých místních složek není zřejmě komplikovaná.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 20.07.2018
Libuše: Dobrý den, mohu poprosit kde najdu informace o uzavírce bazénu? Hovořilo se o celkové uzavírce bazénu a teď v dotazu je uvedeno, že bude postupná rekonstrukce bazénu. Děkuji. (Vloženo 10.07.2018)

Od 1. července je z důvodu rekonstrukce plavecký bazén uzavřen. Bazén by se měl znovu otevřít v září 2019.

Tato informace je uvedena i na stránkách města  v sekci Organizace města - Plavecký bazén

Bc. Jitka Kalíšková, 13.07.2018
Václav Koutník: Odpověď Bc. Michala Hájka na dotaz ohledně opravy povrchu Baarovy ulice je zcela nedostačující. Jak můžete předpokládat realizaci ještě na letošní rok, když není v plánu investičních akcí na rok 2018?! Naopak je v plánu například oprava Sadové ulice, která je bez závad. Možná byste se měli konečně zvednout a jít si celé Domažlice podrobně prohlédnout a ne dělat nesmyslná rozhodnutí od "zeleného stolu". (Vloženo 11.07.2018)

Vážený pane Koutníku,

samotné uvedení či neuvedení akcí v plánu investic na ten který rok není nutným předpokladem k realizaci té které akce. Navíc oprava povrchu místní komunikace není investičním výdajem v souladu s účetními předpisy, jedná se o prostou opravu povrchu komunikace a jejího příslušenství. Předpokládaný termín, který je stanovený ve veřejné zakázce na výše uvedenou opravu, na podzim letošního roku tedy platí. Pokud se jedná o investiční akci v Sadové ulici, jedná se pouze o projektovou dokumentaci, která navazuje na opravu průtahu "Klatovy - Draženov" městem Domažlice, jejímž investorem je ŘSD (ředitelství silnic a dálnic, ČR). Tímto projektem budou upravena parkovací stání, která jsou v současné době ve štěrkovém povrchu a napojení samotné křižovatky se silnicí v ulici 28.října. Tato akce bude realizována v koordinaci s akcí realizovanou ŘSD. Máte li pocit, že nejsme v terénu dostatečně a nemáme přehled o stavu majetku města, rádi s Vámi Vaše podněty probereme osobně. V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem Michal Hájek

11.07.2018
Václav Koutník: Vážení odpovědní zastupitelé, marně jsem hledal v plánu investičních akcí města Domažlice na rok 2018 rekonstrukci nebo opravu povrchu Baarovy ulice.Již před dvěma lety to v plánu bylo a do dnešního dne se neuskutečnilo nic. Stav se stále zhoršuje a v současnosti bych jej označil za kritický. Jezdí zde linka MHD a velké množství dalších automobilů, jejichž množství se jistě zvýší při rekonstrukci průtahu Domažlice. Žádám Vás o zaslání informace, kdy bude situace v Baarově ulici napravena. Děkuji za odpověď. Václav (Vloženo 04.06.2018)

Vážení,

v současné době je zpracováván slepý výkaz výměr, který bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na opravu povrchu v Baarově ulici. Realizaci předpokládáme v září a říjnu letošního roku. Vzhledem k situaci na stavebním trhu a vytíženosti jednotlivých firem může dojít k posunutí realizace až na první polovinu příštího roku.

Bc. Michal Hájek, 10.07.2018
JB.Oherovi: Obracíme se na vedení města a kompetentní orgán či osobu s dotazem na rekonstrukci vozovky v ulici Baarova. Současný stav je již řadu let neúnosný.Samá díra, nerovné překopy po plynofikaci z dřívějška. Každý rok opravováno jen nějakým štěrkem a ručním nátěrem asfaltu. Nerovnost vozovky stále větší a větší. A dále poté co byly provedeny dopravní úpravy blízkých ulic/jednosměrové/, tak se zde zvýšil silně provoz. A to zde jezdí městská autobusová doprava, často i vozidla autoškol od motorky. osobního auta, traktoru i nákladního auta. Rovněž ulice je využívána i jinými motorovými vozidly jako objízdná trasa, aby se vyhnuly hlavním tahům přes střed města. A to vše na takhle nekvalitní hrbolaté vozovce. A dnes ještě aby toho nebylo málo, v souvislosti s výstavbou nové "Vrbovy ulice" tudy projede denně mnohokrát dvojice náklaďáků buď prázdný /velký kravál/ nebo naložený hlínou /menší kravál/. Dotazujeme se i proto, že v plánu města na různé stavební akce do příštích let nebyla rekonstrukce Baarovy ulice uvedena. Dotaz zní : Kdy dojde konečně k napravení tohoto stavu? Než k tomu dojde měla by zde být alespoň snížena rychlost na 30 km/h. Říkáme Vám, že ani trojsklo v oknech nepomůže!! Děkujeme za odpověď. (Vloženo 07.06.2018)

Vážení,

v současné době je zpracováván slepý výkaz výměr, který bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na opravu povrchu v Baarově ulici. Realizaci předpokládáme v září a říjnu letošního roku. Vzhledem k situaci na stavebním trhu a vytíženosti jednotlivých firem může dojít k posunutí realizace až na první polovinu příštího roku.

Bc. Michal Hájek, 10.07.2018
Alex: Dobrý den, chci se zeptat, kam mám dávat nasbíraný alobal, když jste zrušili sběr alobalu? To ho mám vyhazovat do koše? To že 119 lidí odevzdá alobal, je snad pěkný, ne? Domažlice byly v širokém okolí jediní, kde se mohl odevzdávat alobal, je to hrozná škoda, že jste to tak najednou ukončili :-(. Proč? (Vloženo 03.07.2018)

Vážená paní, alobal je těžko obchodovatelná odpadní komodita, nicméně je určitě správné a záslužné nevyhazovat jej do směsného komunálního odpadu. V Domažlicích jej lze odevzdávat ve sběrně kovů Adevi, s. r. o. na adrese Cihlářská 165 v její provozní době. Provozovatel odebírá zvlášť kusový hliník, zvlášť hliníkové plechovky a zvlášť obalový tenkostěnný hliník neboli alobal. Stále platí, že tyto odpady nesmí být znečištěny, ani nesmí obsahovat příměsi jiných látek.Nepatří tam nejrůznější lesklé fólie nebo obaly od léků a jiné obaly opatřené plastovou fólií. Školy a další organizace se mohou zapojit do podstatně rozsáhlejší soutěže ve sběru alobalu, a to na webu www.sberovasoutez.cz. Není již v silách úředníků OŽP zajistit administrativu a dotřiďování sebraného alobalu v tak velkém množství. Od toho jsou specializované sběrny.

Jana Vacíková, 10.07.2018
Pavel Hanzlík: Dobrý den. Nechci být nepříjemný, ale čeho je moc, je příliš. Chtěl bych se zeptat, proč neplánujete postavit venkovní bazén? Dále bych se rád zeptal, kdo vybíral první firmu? To opravdu myslíte, že Vám toto lidé spolkou? Vy jste, milí radní, měli už od začátku uvažovat o tom, že se bazén zavře a udělá se vše potřebné. Teď sice práce pokračují, ale venkovní bazén nebude? Přijde Vám toto jednání fér? Díky za odpověď, ale žiju zde rád, a takovéhle zacházení je přece nemístné, a nemyslitelné. (Vloženo 07.07.2018)

Pokusím se odpovědět na všechny vaše otázky:

1) Venkovní bazén se uvažuje vystavět v další etapě, v současné době město nedisponuje finančními prostředky v potřebné výši tak, abychom mohli připravovat další takto velkou investici. Prioritou je opravit havarijní stav stávajícího bazénu a rozšířit jeho služby o relaxační část (relaxační bazény, fitcentrum, saunový svět) a součástí je i rozšíření a zkvalitnění ubytovací části.

2) Firmu vybírala výběrová komise určená radou města dle všech zákonem stanovených kritérií.

3) Nemyslím si, že nám lidé něco spolknou.

4) Radní a zastupitelé uvažovali od začátku i variantu uzavírky bazénu po celou dobu výstavby. S ohledem na komplikace při zajištění výuky plavání dětí ZŠ, plaveckých oddílů a s ohledem na zaměstnance plaveckého bazénu byla vybrána varianta s postupnou rekonstrukcí po dobu 2.5 roku z třech rozpočtů města. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem a všechny se zavázaly harmonogram výstavby splnit. Vybraná firma splnila všechny požadavky a proto byla vybraná.

5) Po dokončení přestavby bazénu se připravuje výstavba venkovního bazénu.

6) Jednání mi přijde naprosto fér.

7) Nevím, jaké zacházení je nemístné a nemyslitelné.

Ing. Miroslav Mach, starosta města, 10.07.2018
FV: Proč na parkovišti u městského úřadu, kde je omezeno stání na půl hodiny, může stále stát už asi měsíc bílé Iveco 7P2 9796 bez jakéhokoli zájmu městské policie, která jezdí kolem? Zejména v úředních dnech není kde zaparkovat, i na placeném parkovišti na druhé straně silnice je v úředních dnech plno. Jinde nasazují strážníci botičky hbitě. (Vloženo 28.06.2018)

Děkujeme za všímavost, není v silách městské policie obsáhnout vše. Oznámením se zabýváme.
 

Mgr. Petr Kubal, velitel MP Domažlice, 02.07.2018
Ledvina Václav: Dobrý den, zaslechl jsem, že se má rozšiřovat silnice z Domažlic přes háje směr Hor. Týn, prosím o bližší informaci. Děkuji Ledvina (Vloženo 22.06.2018)

Vážený pane,

město Domažlice schválilo koncem loňského roku smlouvu o právu provést stavbu silnice II/193 Horšovský Týn - Domažlice se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Tento krok vyplývá z faktu, že město vlastní v některých místech komunikace sousední pozemky, stejně jako desítky dalších osob. Úprava silnice na normové hodnoty S 7,5, stávající směrové oblouky, obnovu propustků a doplnění propustků provede investor, kterým je SÚS PK, jež v současnosti činí složité administrativní kroky.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 26.06.2018
BK: Dobrý den, na koho se máme obrátit, když by jsme chtěli svatební obřad na Grafenriedu?Děkuji (Vloženo 14.06.2018)

Vážená,

k Vašemu dotazu Vám sděluji, že v případě sňatku na Lučině (Grafenriedu), se musíte obrátit  na Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem, kam toto místo matričně spadá.

I. Mertová, matrikářka, 19.06.2018

Stránka