Obsah

Stránka

Václav Koutník: Vážení odpovědní zastupitelé, marně jsem hledal v plánu investičních akcí města Domažlice na rok 2018 rekonstrukci nebo opravu povrchu Baarovy ulice.Již před dvěma lety to v plánu bylo a do dnešního dne se neuskutečnilo nic. Stav se stále zhoršuje a v současnosti bych jej označil za kritický. Jezdí zde linka MHD a velké množství dalších automobilů, jejichž množství se jistě zvýší při rekonstrukci průtahu Domažlice. Žádám Vás o zaslání informace, kdy bude situace v Baarově ulici napravena. Děkuji za odpověď. Václav (Vloženo 04.06.2018)

Vážení,

v současné době je zpracováván slepý výkaz výměr, který bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na opravu povrchu v Baarově ulici. Realizaci předpokládáme v září a říjnu letošního roku. Vzhledem k situaci na stavebním trhu a vytíženosti jednotlivých firem může dojít k posunutí realizace až na první polovinu příštího roku.

Bc. Michal Hájek, 10.07.2018
JB.Oherovi: Obracíme se na vedení města a kompetentní orgán či osobu s dotazem na rekonstrukci vozovky v ulici Baarova. Současný stav je již řadu let neúnosný.Samá díra, nerovné překopy po plynofikaci z dřívějška. Každý rok opravováno jen nějakým štěrkem a ručním nátěrem asfaltu. Nerovnost vozovky stále větší a větší. A dále poté co byly provedeny dopravní úpravy blízkých ulic/jednosměrové/, tak se zde zvýšil silně provoz. A to zde jezdí městská autobusová doprava, často i vozidla autoškol od motorky. osobního auta, traktoru i nákladního auta. Rovněž ulice je využívána i jinými motorovými vozidly jako objízdná trasa, aby se vyhnuly hlavním tahům přes střed města. A to vše na takhle nekvalitní hrbolaté vozovce. A dnes ještě aby toho nebylo málo, v souvislosti s výstavbou nové "Vrbovy ulice" tudy projede denně mnohokrát dvojice náklaďáků buď prázdný /velký kravál/ nebo naložený hlínou /menší kravál/. Dotazujeme se i proto, že v plánu města na různé stavební akce do příštích let nebyla rekonstrukce Baarovy ulice uvedena. Dotaz zní : Kdy dojde konečně k napravení tohoto stavu? Než k tomu dojde měla by zde být alespoň snížena rychlost na 30 km/h. Říkáme Vám, že ani trojsklo v oknech nepomůže!! Děkujeme za odpověď. (Vloženo 07.06.2018)

Vážení,

v současné době je zpracováván slepý výkaz výměr, který bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na opravu povrchu v Baarově ulici. Realizaci předpokládáme v září a říjnu letošního roku. Vzhledem k situaci na stavebním trhu a vytíženosti jednotlivých firem může dojít k posunutí realizace až na první polovinu příštího roku.

Bc. Michal Hájek, 10.07.2018
Alex: Dobrý den, chci se zeptat, kam mám dávat nasbíraný alobal, když jste zrušili sběr alobalu? To ho mám vyhazovat do koše? To že 119 lidí odevzdá alobal, je snad pěkný, ne? Domažlice byly v širokém okolí jediní, kde se mohl odevzdávat alobal, je to hrozná škoda, že jste to tak najednou ukončili :-(. Proč? (Vloženo 03.07.2018)

Vážená paní, alobal je těžko obchodovatelná odpadní komodita, nicméně je určitě správné a záslužné nevyhazovat jej do směsného komunálního odpadu. V Domažlicích jej lze odevzdávat ve sběrně kovů Adevi, s. r. o. na adrese Cihlářská 165 v její provozní době. Provozovatel odebírá zvlášť kusový hliník, zvlášť hliníkové plechovky a zvlášť obalový tenkostěnný hliník neboli alobal. Stále platí, že tyto odpady nesmí být znečištěny, ani nesmí obsahovat příměsi jiných látek.Nepatří tam nejrůznější lesklé fólie nebo obaly od léků a jiné obaly opatřené plastovou fólií. Školy a další organizace se mohou zapojit do podstatně rozsáhlejší soutěže ve sběru alobalu, a to na webu www.sberovasoutez.cz. Není již v silách úředníků OŽP zajistit administrativu a dotřiďování sebraného alobalu v tak velkém množství. Od toho jsou specializované sběrny.

Jana Vacíková, 10.07.2018
Pavel Hanzlík: Dobrý den. Nechci být nepříjemný, ale čeho je moc, je příliš. Chtěl bych se zeptat, proč neplánujete postavit venkovní bazén? Dále bych se rád zeptal, kdo vybíral první firmu? To opravdu myslíte, že Vám toto lidé spolkou? Vy jste, milí radní, měli už od začátku uvažovat o tom, že se bazén zavře a udělá se vše potřebné. Teď sice práce pokračují, ale venkovní bazén nebude? Přijde Vám toto jednání fér? Díky za odpověď, ale žiju zde rád, a takovéhle zacházení je přece nemístné, a nemyslitelné. (Vloženo 07.07.2018)

Pokusím se odpovědět na všechny vaše otázky:

1) Venkovní bazén se uvažuje vystavět v další etapě, v současné době město nedisponuje finančními prostředky v potřebné výši tak, abychom mohli připravovat další takto velkou investici. Prioritou je opravit havarijní stav stávajícího bazénu a rozšířit jeho služby o relaxační část (relaxační bazény, fitcentrum, saunový svět) a součástí je i rozšíření a zkvalitnění ubytovací části.

2) Firmu vybírala výběrová komise určená radou města dle všech zákonem stanovených kritérií.

3) Nemyslím si, že nám lidé něco spolknou.

4) Radní a zastupitelé uvažovali od začátku i variantu uzavírky bazénu po celou dobu výstavby. S ohledem na komplikace při zajištění výuky plavání dětí ZŠ, plaveckých oddílů a s ohledem na zaměstnance plaveckého bazénu byla vybrána varianta s postupnou rekonstrukcí po dobu 2.5 roku z třech rozpočtů města. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem a všechny se zavázaly harmonogram výstavby splnit. Vybraná firma splnila všechny požadavky a proto byla vybraná.

5) Po dokončení přestavby bazénu se připravuje výstavba venkovního bazénu.

6) Jednání mi přijde naprosto fér.

7) Nevím, jaké zacházení je nemístné a nemyslitelné.

Ing. Miroslav Mach, starosta města, 10.07.2018
FV: Proč na parkovišti u městského úřadu, kde je omezeno stání na půl hodiny, může stále stát už asi měsíc bílé Iveco 7P2 9796 bez jakéhokoli zájmu městské policie, která jezdí kolem? Zejména v úředních dnech není kde zaparkovat, i na placeném parkovišti na druhé straně silnice je v úředních dnech plno. Jinde nasazují strážníci botičky hbitě. (Vloženo 28.06.2018)

Děkujeme za všímavost, není v silách městské policie obsáhnout vše. Oznámením se zabýváme.
 

Mgr. Petr Kubal, velitel MP Domažlice, 02.07.2018
Ledvina Václav: Dobrý den, zaslechl jsem, že se má rozšiřovat silnice z Domažlic přes háje směr Hor. Týn, prosím o bližší informaci. Děkuji Ledvina (Vloženo 22.06.2018)

Vážený pane,

město Domažlice schválilo koncem loňského roku smlouvu o právu provést stavbu silnice II/193 Horšovský Týn - Domažlice se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Tento krok vyplývá z faktu, že město vlastní v některých místech komunikace sousední pozemky, stejně jako desítky dalších osob. Úprava silnice na normové hodnoty S 7,5, stávající směrové oblouky, obnovu propustků a doplnění propustků provede investor, kterým je SÚS PK, jež v současnosti činí složité administrativní kroky.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 26.06.2018
BK: Dobrý den, na koho se máme obrátit, když by jsme chtěli svatební obřad na Grafenriedu?Děkuji (Vloženo 14.06.2018)

Vážená,

k Vašemu dotazu Vám sděluji, že v případě sňatku na Lučině (Grafenriedu), se musíte obrátit  na Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem, kam toto místo matričně spadá.

I. Mertová, matrikářka, 19.06.2018
Petr: Bylo by možné zajistit, aby majitel rodinného domu Palackého 112 ostříhal vegetaci, která přerůstá přes jeho plot a místy zasahuje do celé šířky chodníku a uklízel chodník, který jako každý rok znečišťují třešně z jeho stromu, který dle vašeho sdělení několik roků zpět slíbil prořezat (bohužel nestalo se). Děkuji (Vloženo 13.06.2018)

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, který jsem již předal okrskovému strážníkovi. Každý rok řešíme s majitelem této nemovitosti úklid chodníku od napadaného ovoce a úpravu přerostlé vegetace z dotčeného pozemku. Po výzvě městské policie, byly vytýkané nedostatky vždy odstraněny a taktéž je vedeme v informačním systému městské policie, včetně fotodokumentace.

Radovan Plšek, ZVMP Domažlice, 18.06.2018
Zbyněk: Vážený pane Zavadile, děkuji za obšírné vysvětlení. Můj dotaz stran otvorů ve zvonu na plast směřoval konkrétně k tomu, že na zmíněném místě je pravděpodobně starší verze zvonu, která má velmi malý kulatý otvor, kterým neprojdou např. nádoby od náplní do ostřikovačů, aviváží apod. Naproti tomu na jiných místech v Domažlicích jsou již k dispozici žluté zvony s podélným (větším) otvorem. Pro lepší pochopení přikládám pro ilustraci odkaz na zvony, které mám na mysli: https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/5071-co-kam-patri-tridit-odpad-neni-jednoduche.html Pokud píšete, že jsou vypůjčené, předpokládám, že tento podnět shledáte přínosný a začnete s majitelem zvonu jednat o jejich obměně? Případné co brání tomu, aby i na tomto místě byl zvon, který by usnadnil třídění odpadu?! (Vloženo 30.05.2018)

Vážený pane Zbyňku,

děkuji za Váš podnět. S vypůjčitelem se pokusíme dojednat výměnu.

Bc. Jaroslav Zavadil, 04.06.2018
Hana: Proč byl pokácen vzrostlý listnatý strom před domem 17. listopadu 248? (Vloženo 31.05.2018)

Vážená paní Hano,

začátkem května naše organizace DTS Domažlice p.o. obdržela upozornění od občanů stěžujících si na špatný stav uvedeného stromu, který po zimě tzv. neobrazil. Prohlídkou na místě bylo shledáno, že strom je z významné části suchý a navíc dřevo je napadeno dřevokaznou houbou. Vzhledem k malému obvodu poškozeného stromu, bylo vedoucím střediska rozhodnuto o jeho odstranění, které proběhlo 11.5.2018. K odstranění pařezu dojde do konce měsíce června.

Před pokácením došlo i k nafocení stavu uvedeného stromu a fotografie jsou k dispozici v sídle naší organizace, nicméně již ze stavu pařezu lze pozorovat významné poškození dřevokaznou houbou.

Bc. Jaroslav Zavadil, 04.06.2018

Stránka