Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Stránka

Václav: Dobrý den, prosím o vysvětlení podivného sekání trávy ve Vojtěchově ulici a to již druhý rok. Před domy se poseče, u volejbalových kurtů to posečou volejbalisté, když už se nemůžou dostat na kurty (což už letos udělaly, zbyly dodnes hromádky trávy) a u parkoviště a fotbalového stadionu se na to kašle už léta. Už se těším na rétoriku pana ředitele DTS jako pokaždé, když se na něco vykašlou. (Vloženo 03.06.2017)

 

Pane "Václave",

děkuji Vám za upozornění, že na Vámi uvedeném úseku zůstaly neodvezené hromádky. Dnes 6.6. 2017 v rámci reklamace vysoutěžená spolupracující firma provede jejich odvoz a navíc znovuposekání uvedeného travnatého pásu. Seč v daném místě probíhala dodavatelsky výhradně na objednávku naší organizace DTS Domažlice p.o. dne 17.5. 2017 a pochybením jejich pracovníka nedošlo k odvozu hromádek.

Dále je pravdou, že stále není posekán travnatý pás u parkoviště nad fotbalovým stadionem. Jsme si toho plně vědomi a s plným vědomím dáváme přednost lokalitám na sídlištích. Podobné plochy přijdou na řadu až následně. O spolupráci jsem v daném místě požádal TJ Jiskru. Pravděpodobně se dané místo opět stane součástí údržby stadionu tak jako v minulosti.

Ostatní pravdou není.

Pane "Václave" – anonyme. Pro doplnění uvádím, že já se na Vaši rétoriku netěším. Víte, připomíná mi to dobu minulou. Není nic snažšího než neuvést své jméno a příjmení, vyplnit fiktivní emailovou adresu a namíchat koktejl pravd a lží. Laik pak nemá šanci to vzájemně odlišit a jak je dobře známo: "Na každém šprochu je pravdy trochu". Víte, nikde není psáno, že lidé placeni z veřejných zdrojů jsou povinni si nechat líbit podobné invektivy od podobných anonymních "Václavů a Jan". Doufám, že již brzy "dospějete" a v dnešním demokratickém zřízení se nebudete bát se představit. Snad jen v případě, že si budete vědom, že Vaše mystifukující informace nejsou zas tak zcela pravdivé. Držím Vám palce..........

 

Bc. Jaroslav Zavadil, 06.06.2017
Miroslav Tichý: Cykloproblematika: je nějaká mapa cyklostezek umístěných přímo v Domažlicích? Proč není již při projektování jednosměrek zvažována možnost obousměrného průjezdu cyklistů? Zákonodárce s tím již počítal a nástroje jsou k dispozici min od r. 2010 - nové značky atd. viz http://zpravy.idnes.cz/cykliste-budou-smet-jezdit-v-protismeru-dovoli-jim-to-nove-znacky-10m-/domaci.aspx?c=A100914_1449609_domaci_taj (Vloženo 14.05.2017)

Vážený pane, mapy cyklostezek a cyklotras jsou k dispizici v městském informačním středisku náměstí Míru v Domažlicích.  Možnost jízdy cyklistů v protisměru na jednosměrných místních komunikací je při projektování zvažována, vždy je však nutné vzít v potaz technické parametry komunikací a minimálně vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, neboť příslušné dopravní značení (místní úprava provozu na místních komunikacích) je stanovováno obecním úřadem obce s rozšířenou působností a ve většině případech formou opatření obecné povahy. Nejedná se pouze o rozhodnutí či souhlas samotného města.

Jindřiška Deckerová, 23.05.2017
Markéta Drobná: Dobrý den, chtěla bych vědět, co musí splňovat žadatel o přidělení městského bytu. Děkuji, Drobná (Vloženo 22.05.2017)

Vážená paní, přidělování bytů ve vlastnictví města se řídí zásadami pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách v podsekci samospráva - vyhlášky a nařízení města - ostatní dokumenty. Základní podmínky pro zařazení do evidence žadatelů jsou tyto: Žadatel je občanem České republiky, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci určené k bydlení a má na území města Domažlice trvalé bydliště nebo zaměstnání.

Jindřiška Deckerová, 23.05.2017
Mathauser: Dobrý den.Jsem ridic zasobovac a zajímalo by mě jak platí zákazy vjezdu na Náměstí a v době trhů.Protoze pokuď je zákaz vjezdu na Náměstí (spodní části v době trhu)i když tam je tam zakazova cedule s dodatkem ZÁSOBOVANI POVOLENO DO 9:00hod a tak proč mi mestsky policista v cca 8:40 tvrdil,že tam nemám co dělat když je tam zákaz vjezdu.Proc je tam tedy ten dodatek "zásobování povoleno do 9:00hod"Podle dopravní značky je jasné,že tam mohu do 9:00hod.Proc tedy mestsky policista tvrdil pravý opak? Děkuji předem za odpověď a řádné vysvětlení jak to tam tedy funguje v době trhů. (Vloženo 15.05.2017)

Vážený pane,
k Vašemu dotazu lze sděli pouze tolik, že úprava provozu na pozemních komunikacích je řešena zákonem č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Jako řidič jistě znáte vztahy mezi jednotlivými typy dopravního značení.

Pro informaci lze uvést jen tolik, že Vámi zmiňované dopravní značení na vjezdech do zóny s dopravním omezením je místní úpravou (stálé dopravní značky). Středeční trhy jsou vždy prováděny za povolené uzavírky dle zvláštního zákona. Součastí uzavírky je i stanovení přechodného dopravního značení, spočívajícího mj. i v osazení přenosné dopravní značky B1 "zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech".

Z toho vyplývá, že přenosná dopravní značka má přednost a v době trhů nelze do části vymezené uzavírkou vjíždět.

Pro úplnost uvádíme znění § 76 uvedeného zákona:
"Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
1) Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
2) Svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny vodorovným dopravním značkám.
3) Přechodné vodorovné dopravní značky jsou nadřazeny stálým vodorovným dopravním značkám.
4) Přenosné svislé dopravní značky jsou nadřazeny všem dopravním značkám.
5) Pokyny policisty, strážníka obecní policie, vojenského policisty nebo příslušníka vojenské pořádkové služby jsou nadřazeny přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
6) Světelné signály jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
7) Je-li užito vodorovné dopravní značky "Přechod pro chodce", "Přejezd pro cyklisty", "Zastávka autobusu nebo trolejbusu", "Zákaz stání", "Zákaz zastavení" nebo "Šikmé rovnoběžné čáry", je tato vodorovná dopravní značka v místě užití nadřazena svislé dopravní značce "Parkoviště" nebo svislé dopravní značce "Zóna s dopravním omezením" se symbolem upravujícím zastavení, stání nebo parkoviště."

Jan Koš, 22.05.2017
Leona Nová: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak budou letní prázdniny v mateřských školách v Domažlicích? (Vloženo 09.05.2017)

Vážená paní Nová,

mateřské školy jsou během letních prázdnin uzavřeny tako:

MŠ Benešova je uzavřena  v termínu 17.07. -  20.08.2017, MŠ Poděbradova 03.07. - 30.07.2017, MŠ Palackého 03.07. - 30.07.2017, MŠ Zahradní 31.07. - 27.08.2017, MŠ Michlova 31.07. - 27.08.2017 a MŠ Msgre B. Staška  24.07. - 13.08.2017.

Ing. Hana Vaňková, 12.05.2017
Petr Kahler: Dobrý den, před rokem jsem se ptal na následují otázku níže uvedenou, bylo nějaké rozhodnutí? Ptám se jelikož se nic nezměnilo. Díky. Petr Kahler: Dobrý den, chtěl bych se zeptat/poprosit zda by bylo možné vytvořit výjimku pro cyklisty v nově vytvořené jednosměrce v ulici Erbenova. Myslím si že skoro každý cyklista který jede na Babylon nebo do přilehlých lesů z Kozinovky tudy jezdí a myslím, že každý cyklista se bezproblémů vyhne autům jelikož místa je tam dost. (Vloženo 3. 2. 2016) Vážený pane, Váš podnět bude předložen k projednání příslušným orgánům města. Jindřiška Deckerová, 23. 2. 2016 (Vloženo 10.03.2017)

Vážený pane, podařilo se mi ověřit, že daná problematika byla diskutována a v rámci neformálních jednáních bylo konstatováno, že takovou změnu dopravního značení nebude možné realizovat bez provedení dalších stavebních úprav pozemní komunikace a chodníku. Váš dotaz byl projednáván dne 11. 4. 2017 komisí pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost, její doporučení a Váš podnět byly následně předloženy na jednání rady města, které se konalo dne 9. 5. 2017. Rada města souhlasila se záměrem provedení změny dopravního značení a zároveň uložila odboru správy majetku zajistit písemné stanovisko DI PČR k tomuto záměru. V dané věci se můžete nadále obracet přímo na odbor správy majetku, tel. 379719152. K prodlení při vyřizování této věci došlo z důvodu personálních změn na odboru správy majetku v loňském roce.

Jindřiška Deckerová, 25.04.2017
David Rácz: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda má město páku na donucení majitele objektu o který se nestará a který je tak velmi na očích všem i turistům? Jedná se o objekt bývalé Hubrovny na začátku Masarykovi ulice u stavebnin firmy Tracor. Vysoké nálety na hromadách hlíny jsou opravdu černou vizitkou našeho města. Musí přeci existovat zákon, který donutí majitele k úpravě zanedbaného prostoru, který je hned u hlavní silnice. Ještě mám jeden dotaz prosím, na konci Masarykovi ulice má město reklamní billboard ještě z ukončené akce Čistá Berounka, lze tuto reklamní plochu prodat či pronajmout, aby byla využita? Děkuji předem za odpověď. (Vloženo 06.04.2017)

Vážený pane, město Domažlice nemá zákonnou možnost, jak donutit vlastníka, aby se řádně staral o svůj majetek.  Stavební úřad může nařídit provedení nezbytných úprav či zabezpečovacích prací, ovšem pouze v případech stanovených zákonem, např. při ohrožení života a zdraví,  což tento případ není.  K reklamním zařízením umístěným na území města v rámci investiční akce Čistá Berounka sdělujeme, že je v současné době je zvažována možnost jejich odstranění.  Dlouhodobým záměrem města je počet reklamních zařízení na jeho území snižovat, a to především z důvodu bezpečnosti sinilničního provozu.

Jindřiška Deckerová, 11.05.2017
Adéla: Dobrý dne, dneska jsem zahlédla na Poděbradce- autobusovém nádraží že jste pověsili obrázky ptáků - k čemu to slouží? Děkuji (Vloženo 26.04.2017)

Odpověď místostarosty Bc. Stanislava Antoše:

Vážená paní, město Domažlice se několika opatřeními snaží snížit počet přemnožených holubů. V případě autobusového nádraží jim zdejší střecha  nabízela vhodné místo k hnízdění. Proto pracovníci Domažlických technických služeb pletivem uzavřeli "parapety" pod střechou a siluetami dravců je odrazují od využívání zbylých míst v této lokalitě. Rozdíl mezi hnízdem v úkrytu a pod širým nebem je především v tom, že přežití vylíhnutých ptáků a dosažení jejich dospělosti je pod střechou podstatně vyšší. Město Domažlice kromě odchytu ptáků a likvidace hnízd (což bylo u nás provedeno tento měsíc na nedaleké chlapecké škole) město připravuje další kroky k omezení jejich počtu.

Jitka Kalíšková, 27.04.2017
Michaela: Dobrý den, zpracovávám semestrální práci právě na partnerství mezi městem Domažlice a městem Furth Im Wald. Bylo by možné mi na e-mail zaslat nějaké dokumenty na tohle téma a seznam právních předpisů, o které se toto partnerství opírá? Děkuji (Vloženo 11.04.2017)

Vážená paní Fišerová,

Podklady byly zaslány na Vámi uvedený mail.

Ing. Hana Vaňková, 24.04.2017
Richard: Nesouhlasím s vyvěšením tibetské vlajky na radnici. Jsem si vědom historických souvislostí (povstání v Tibetu, projev úcty dalajlámovi, forma protestu proti porušování obč. práv v Číně apod.). Studuji na VŠ v Praze, kde se každý 3. rok prování průzkum mezi studenty, zda škola vlajku vyvěsí či nikoli. Loni bylo 52% pro a tak vlajka byla letos vyvěšena. Nepamatuji se však, že by se mne, mých přátel či příbuzných někdo v Domažlicích na toto ptal. Toto rozhodnutí by mělo korespondovat s většinovým veřejným míněním a ne s názorem 5 radních. (Vloženo 22.03.2017)

Odpověď pana místostarosty JUDr. Zdeňka Nováka:

Tibetská vlajka je na radnici vyvěšována každoročně a to právě z těch důvodů, které ve svém dotazu uvádíte. O jejím vyvěšení rozhoduje rada města, neboť toto rozhodnutí je podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/90 Sb. o obcích v její kompetenci.  Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Je volena zastupitelstvem obce a zastupitelstvu se ze své činnosti odpovídá.  S rozhodováním rady polemizujete a navrhujete obdobný postup, jaký byl zvolen na Vaší škole / nevím, zda výsledek hlasování na Vaší škole vychází z celkového počtu studentů nebo jen hlasujících, nevím kolik studentů hlasovalo, jak anketa probíhala atd. /, ale pokud by měl být takovýto postup použit v případě našeho města a výsledek by měl být reprezentativní, pak jedinou možností je vypsat místní referendum podle zák. č. 22/2004 Sb. o místním referendu. Návrh na vypsání místního referenda může podat buď zastupitelstvo obce nebo přípravný výbor, který shromáždí podpisy minimálně 20% oprávněných občanů obce. Osobně takovýto postup nepovažuji za rozumný. Co se týče ohlasů na vyvěšování tibetské vlajky,  zaznamenal jsem podstatně více kladných  nežli negativních reakcí. Jsem za to rád a to i s ohledem na historické zkušenosti, které má náš národ s totalitními režimy.

Jitka Kalíšková, 30.03.2017

Stránka