Obsah

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 

Stránka

Pavel Šebík: Dobrý den, mám dotaz kdy bude přivezen vánoční strom na domažlicke náměstí a od kud bude děkuji. (Vloženo 26.11.2018)

Vážený pane Šebíku,

od 27.11.2018 stojí na domažlickém náměstí jedle ojíněná, která vyrostla na České Kubici a městu ji věnoval dlouholetý zastupitel města Domažlice.

Jitka Kalíšková, 28.11.2018
Jiří Šuchman: V deníku Právo ze dne 15.11.2018 v článku „Koalice v Domažlicích na míle daleko“ uvádí jeho autor Jan Švábek tuto informaci týkající se uvažovaného obchvatu města: „Programový nesoulad se podle Látky týká hlavně obchvatu města. Zatímco ČSSD navrhuje jižní variantu obchvatu, SPMD podle něho prosazuje variantu severní.“ V této souvislosti bych se rád zeptal, zda by nebylo vhodné zjistit i názor samotných občanů Domažlic, jichž se obchvat – ať severni či jižní – bude zřejmě také týkat. Možná by to byla i dobrá příležitost uvést konkrétní pro a proti pro obě možnosti. Děkuji za odpověď, Jiří Šuchman (Vloženo 16.11.2018)

Vážený pane Šuchmane,

    Předně bych si dovolil opravit informaci o programovém nesouladu. K tomu ve skutečnosti nedošlo a to z důvodu, že otázka trasy obchvatu města je již  vyřešena.  Jižní varianta obchvatu byla původně obsažena  v Územním plánu sídelního útvaru Domažlice a v nadřazené územně plánovací dokumentaci / ÚPD / a to až do 1.4.2014, kdy nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje obsahující variantu severní. Důvody pro změnu trasy byly jednak technického rázu, jednak ekonomické. Územní plán města Domažlice následně uvedený záměr  z této nadřazené ÚPD převzal. Územní plán města Domažlice nabyl účinnosti dne 7.11.2016.  Takto také  byla předmětná záležitost na schůzce vysvětlena.

JUDr. Zdeněk Novák, 1. místostarosta města, 21.11.2018
Monika: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik stojí pronájem parkovacího místa v ulici Mánesova na nově vybudovaných parkovacích místech. Děkuji za odpověď. (Vloženo 05.11.2018)

Vážená paní, obecně zřízení vyhrazeného parkování podléhá rozhodnutí příšluného silničního správní úřadu (odboru dopravy), v rámci příslušného správního řízení musí být doložen souhlas Policie ČR a souhlas města Domažlice jako vlastníka komunikace (na které má být vyhrazené parkování zířzeno). V případě města jsou žádosti předkládány k projednání radě města. Dle čl. 6 odst. 2 c) vyhlášky č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  poplatek  za užívání veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí 10 000 Kč/rok.

Jindřiška Deckerová, 09.11.2018
Lukáš Mastný: Dobrý den,mám otázku kdy se začne budovat nový park v ulici Hruškova ? Děkuji za odpověď (Vloženo 07.11.2018)

Vážený pane, příslušná veřejná zakázka již byla vyhlášena. Realizace se předpokládá v první polovině příštího roku.

Jindřiška Deckerová, 09.11.2018
David Komárek: Dobrý den, chtěl bych se informovat o termínech svozů tříděného odpadu v Břetislavově ulici. Rád bych tam vyhodil papíry, ale kontejnery jsou již bohužel narvané. Nehledě bordelu kolem nich. Děkuji (Vloženo 05.11.2018)

Vážený pane Komárku,

ze stanovišť na separovaný odpad ve všech ulicích města je sváženo sklo 1x za měsíc, plast 1x týdně a papír každý lichý týden. K Vašemu dotazu tedy konkrétně: papír v Břetislavově ulici zítra 8. listopadu.

Tento odpad stejně jako jiný mužete uložit i ve sběrném dvoře v sídle naší organizace.

Pro doplnění uvádím, že Vámi trefně nazvanému nepořádku kolem odpadových nádob se věnujeme pravidelně každý pátek na mnoho desítkách stanovištích. Více času na tuto činnost nemůžeme uvolnit, máme i jiné povinnosti. Velmi bychom uvítali, kdyby lidé ukládali odpad pouze do příslušných odpadových nádob.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 07.11.2018
Martina Hašková: Dobrý den, chtěla bych se optat, jestli bude někdy dosázena alej stromů v ulici Prokopa Velikého. Od otevření domova pro seniory jich pár zašlo a mezera vypadá celkem podivně.děkuji. (Vloženo 04.09.2018)

Vážená paní Hašková,

vedení města rozhodlo o vysazení Vámi popisovaných stromů. Naše organizace zajistila nákup příslušného kultivaru Javoru jasanolistého (Acer negundo) a tyto budou našimi pracovníky vysazeny v průběhu příštího tj. 46. týdne.

Bc, Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 07.11.2018
Martin S.: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kam patří v Domažlicích kartony od nápojů (od mléka, od džusů apod.). Na zvonech uvedeny nejsou. Na stránkách, které jsou na zvonech, se zmiňuje, že mají mít své samostatné nádoby, tyto ovšem v Domažlicích nejsou? Neuvažujete o jejich zavedení?https://jaktridit.cz/cz/co-se-deje-s-odpadem/recyklace-a-vyuziti-napojovych-kartonu (Vloženo 19.09.2018)

Vážený pane Martine,

nové nádoby nejsou třeba, dle sdělení odboru správy majetku se nápojové kartony ukládají stále do nádob na plasty. Vytříděny jsou až následně ve sběrnách odpadu.

Bc. Jitka Kalíšková, 06.11.2018
Karel Strnad: Píšu za majitelé aut a garáží na Milotově u plynové stanice.Jedná se vzrostlé třešně keré ohrožují lidi,auta a osoby procházející t.zv křížku.Jedna třešeń padla na garáž.Jsou tam ještě dvě. Děkuji za odpověd Strnad (Vloženo 29.10.2018)

Vážený pane Strnade,

komise pro životní prostředí, prcovník odboru životního prostředí, vedoucí pracovník veřejné zeleně naší organizace a konečně i vlastník Město Domažlice neshledali v minulosti uvedené dvě zdravé a vzrostlé třešně nebezpečnými a proto nebyl dán pokyn naší organizaci k jejich pokácení.

Samotná velikost stromů, které mohou při silných poryvech větrů padnout nemůže být důvodem k jejich odstranění. Kdyby tomu tak bylo, rychle by naše město přišlo o významnou část svojí stromové zeleně.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 06.11.2018
Ota: Prosím o zaslání informace, kdy se bude vypouštět Babylonský rybník. Děkuji za odpověď (Vloženo 02.11.2018)

Vážený pane Oto,

dle sdělení pana Ing. Jana Bendy se bude babylonský rybník vypouštět dne 22.11.2018.

Bc. Jitka Kalíšková, 05.11.2018
Jiří: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli bude v noci nějak hezky nasvětlená domažlická věž? Poslední dobou není vůbec nasvícená což je škoda.Děkuji za odpověď :) (Vloženo 20.10.2018)

Vážený pane Jiří,

téměř současně přestala svitit dvě speciální halogenová svitidla. Momentálně se snažíme najít úspornější náhradu. Předpokládáme, že bychom měli věž opět nasvítit v dohledné době.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 05.11.2018

Stránka