Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Stránka

Václav Č.: Prosím vás,mohl by někdo kompetentní zajistit odborné posuzování "udávání a práskání"spoluobčanů,hlavně na odboru výstavby,přestupkové komisi a Městské policii? Nebo už se zase vrátila doba,kdy udávání bylo třeba proto,aby tyto odbory měly nějakou činnost a byl důvod je posílit o "občanské komise,uliční výbory atd?Podle některých ironických odpovědí, odpovědných pracovníků,to tak vypadá a proto mě nutí k tomu se vyjádřit. Konkretně stavební úřad řeší sousedův zahradní domek,tím,že jakási dáma má pocit,že musí mít svobodný přístup k informacím a chce se jí "šikanovat" spoluobčany,aniž to samé vyžadovala od stěžovatele! Jiný příklad,Městská policie není schopna rozeznat,kdo komu škodí,nebo omezuje v užívání svého majetku a když si neví rady,tak to postoupí Přestupkové komisi? Zůstane určitá pachuť dotčeného a šikanujícího občana v oprávněnosti těchto institucích!Prosím,neodpovídejte tím způsobem,že musíte řešit,každé udání.Já myslím,že úřady jsou tady pro slušné lidi,kteří nikomu nebrání,ani nepoškozují jejich majetek.Všechno,co popisuji,už tady jednou bylo a většina lidí by nechtěla,aby se to vrátilo!Starosta,který je právník, by se k tomu mohl vyjádřit také? Děkuji za pozornost. (Vloženo 10.03.2019)

Vážený pane,

obávám se, že nikdo kompetentní odborné posuzování "udávání a práskání" spoluobčanů nezajistí.  Úřady jsou zde pro všechny občany, jak ty slušné, tak ty neslušné a musí z úřední povinnosti reagovat na všechny došlé podněty, stížnosti, žádosti či oznámení. Asi nemá význam zmiňovat všechny právní předpisy, které se touto problematikou zabývají, stačí poukázat na obecnou úpravu obsaženou ve správním řádu (správní orgány jsou povinné přijímat podněty od občanů, které splňují náležitosti stanovené zákonem a tyto podněty projednat), toto pravidlo platí pro všechny orgány vykonávající veřejnou správu.

S pozdravem

JUDr.Zdeněk Novák, starosta, 12.03.2019
Robert R.: Dobrý den, dne 17.1.2019 jsem prostřednictvím vaší Epodatelny napsal podnět k řešení nebezpečné dopravní situace v ul. 28. října v Domažlicích. Do emailu mi dorazilo pouze potvrzení o přijetí podání, ovšem do dnes tj. 5.3.2019 jsem neobdržel od kompetentních úředníků žádnou reakci nebo číslo jednací. Řeší někdo tuto věc? Budu velmi rád za jakoukoli reakci z MěÚ Domažlice, v opačném případě se obracím na KÚ v Plzni. Děkuji za odpověď. Robert R. (Vloženo 05.03.2019)

Vážený pane R.,

ještě jednou se za technické opomenutí omlouvám a tento dotaz považuji za zodpovězený na základě naší E-mailové komunikace ze dne 6. a 7.3.2019. Nicméně obsah Vašeho E-mailu je nadále řešen Odborem správy majetku.

Hezký den. Jan Koš, Odbor dopravy

11.03.2019
Čula: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký "odborník" opižlal ihned na začátku března veškeré keře kolem Nové školy?? Takhle brutálně ořezat Zlatice právě před očekávaným květem? Neuvěřitelné, to je můžete rovnou vykopat, protože jinak ty keře ztrácí na významu! Trocha poučení z odborné literatury: V dubnu rozkvete výrazně žlutými květy, kterých při pravidelném prořezávání rostliny může být velmi mnoho. Je to velmi dekorativní keř zejména v době květu. Vzhledem k tomu, že v době kdy rozkvétá jsou ještě ostatní keře a stromy bez listí zlatice doslova zazáří. Tento keř je známý tím, že listy se na něm objeví až po odkvětu. Odborníci doporučují prořezávat ji ihned (až) po odkvětu! (Vloženo 07.03.2019)

Vážený pane,

oceňujeme Vaši odbornou znalost. Uvedená situace je nám známá a provedený způsoub údržby uvedené zeleně byl záměrný. Vámi uvedeným způsobem postupujeme tam, kde to situace dovoluje. Jsou však případy – místa, kde musíme zohlednit i bezpečnostně provozní situaci. Ve Vámi uvedeném případě kolem nové školy (u pakrovišť a chodníků) šlo také o radikálnější zmlazovací řez velkých a sněhem zdeformovaných i poškozených keřů.

Bc. Jaroslav Zavadil ředitel a Jan Bezděk vedoucí střediska DTS Domažlice p.o., 08.03.2019
Pavel Vlk: Hezký den...Neplánuje se oprava chodníků v Hanově parku? Už by si to zasloužily. (Vloženo 05.03.2019)

Vážený pane, v současné době se o opravě chodníků v Hanově parku neuvažuje.

Jindřiška Deckerová, 06.03.2019
miroslav minařík: Dobrý den,u školy v ul.Msgre B.Staška ma na starost parkovište kdo (před vchodem do školky) děkuji snad někdo odpoví (Vloženo 01.03.2019)

Vážený pane Minaříku,

po upřesnění vašeho dotazu  ohledně úklidu sněhu bylo odpovězeno dne 11.2.2019 panem Bc. Jaroslavem Zavadilem. (byla zveřejněna obecná odpověď ).

Domažlické technické služby se při provádění úklidu sněhu musí řídit plánem zimní údržby, kdy jsou přesně daná jednotlivá pořadí v údržbě jak vozovek, chodníků, tak odklízení sněhu z parkovacích ploch, vydaného zřizovatelem městem Domažlice. Prioritně je údržba prováděna na komunikacích významných pro dopravní obslužnost města a na komunikacích na sídlištích s velkým počtem obyvatel.

 

 

Stanislava Mužíková, 05.03.2019
Obyvatelka Domažlic: Dobrý den.. V neděli 3.2.2019 začalo od rána sněžit, dejme tomu, že technické služby nestíhaly... Ale dnes je 6.2. a některé ulice vypadají šíleně,na silnicích plno sněhu, že jsem vždy ráda, že se dostanu s autem domů. To technické služby stále nestíhají?? Nechápu, je to ostuda... A to nemluvím o silnici směr z Havlovic na hlavní silnici na Folmavu.. hrůza, hrůza.. No ona se nějaká výmluva zas najde. Děkuji pěkně a přeji hezký den :) (Vloženo 06.02.2019)

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech opakují shodné dotazy ohledně provádění zimní údržby (odklízení sněnu) ve městě, zveřejňujeme obecnou odpověď:

Naše organizace DTS Domažlice p.o. pro svého zřizovatele Město Domažlice zajišťuje dle zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu tj. zmírňování následků klimatických vlivů. Město Domažlice je vlastníkem místních komunikací. Průtahy a výpadovky (vozovky vedoucí z města ven) jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje nebo ŘSD ČR. Na těchto komunikacích zajišťuje zimní údržbu SÚSPK (správa a údržba silnic Plzeňského kraje).

Naše organizace při provádění zimní údržby se musí řídit plánem zimní údržby, vydaným našim zřizovatelem, ve kterém jsou přesně daná jednotlivá pořadí v údržbě jak vozovek, chodníků, tak odklízení sněhu z parkovacích ploch.

Bohužel při vydatném nebo dlouhodobém spadu sněhu není v silách žádné organizace zajistit bezproblémovou sjízdnost a schůdnost místních komunikací. Situaci se snažíme zlepšit i zadáním některých prací subdodavatelsky. Děkuji tímto občanům Domažlic a Havlovic za trpělivost.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 11.02.2019
Lukáš H: Pěkně zdravím .....obvzláště technické služby za ukazkovou neúdržbu města! Celý den sněží a celé město je téměř nesjízdné ......ale koho by to zajímalo v neděli a ještě snad solit :-) Gratuluji k ušetřené soli! Páni četnici mohli nafasovat lopaty a odklízet aby se nenudili u kamer :-) (Vloženo 03.02.2019)

Vážený pane Lukáši,

včerejšího dne tj. neděle 3. 2. 2019 v 7:30 hod. začala zimní údržba výjezdem čtyř traktorů, to vše s radlicemi a posypem. Zimní údržba probíhala do 21:00 hod. Spotřebováno bylo 9,4 tuny soli a 2 tuny posypového štěrku.

Další údržba započala dnes od 3:30 hod a stále pokračuje.

Pro doplnění uvádím, že komunikace v našem městě zahrnují přes 40 km vozovek a přes 55 km chodníků.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 04.02.2019
Jana: Dobrý den při vjezdu z Kozinovy ulice do Palackého je dopravní značka zákaz vjezdu dodávek s dodatkovou tabulkou: (mimo dopravní obsluhu).Jak je tedy možné že ve Vojtěchově ulici parkují 2 velké dodávky na nevhodném místě.Je zde nedostatek parkovacích stání pro osobní automobily.Jak je možné že Meská Policie to neřeší?můžou stát u letního kina kde je parkoviště nevyužité.Předem děkuji za odpověď (Vloženo 28.01.2019)

Vážená paní,

děkujeme za podnět, byl předán okrskovému strážníkovi k prověření.

Mgr. Petr Kubal - velitel MP Domažlice, 31.01.2019
Zdeněk Peroutka: Dobrý den. Ovlivněn článkem pana starosty Zdeňka Nováka v Domažlickém zpravodaji, že bychom měli smysluplně komunikovat a vzájemně si naslouchat dávám na zvážení svoje zamyšlení. Novoroční ohňostroj je placen z peněz daňových poplatníků, a je proto třeba aby celá akce proběhla co nejlépe. Je pro mne nepochopitelné, že novoroční projev starosty začal do silného zvonění klášterního zvonu a slyšela ho tak ani ne třetina lidí po celém náměstí plného lidí. Stejně tak avizovanou hudbu k ohňostroji. Vždy jsem uznával, když kritizující přidal svoje řešení. Dávám tedy svoje k zamyšlení. 1.Použít pro ozvučení celého náměstí městský rozhlas. 2.Celou akci spustit po skončení zvonění zvonu na klášterní věži nebo se domluvit s církví o zkráceném zvonění. Nečekám na vyjádření, ale věřím, že akce Novoroční ohňostroj 1.1.2020 bude slyšet po celém náměstí. (Vloženo 28.01.2019)

Vážený pane Peroutko,

děkujeme za Váš názor. Věřte, že bude pečlivě zvážen a bude posouzena technická proveditelnost Vašeho návrhu. O výsledku se společně přesvědčíme 1. ledna 2020.

Hana Vaňková, 31.01.2019
Vašek: Dobrý den, od 15.ledna 22:00 neběží webová kamera na Čerchově - nedalo by se s tím něco udělat? Velmi rád se potěším pohledem na místo, kde jsem na vojně prožil kousek svého života. Děkuji :-) (Vloženo 19.01.2019)

Vážený pane, tato webová kamera je provozována soukromou společností. Z naší strany bylo ověřeno, že o poruše ví a bude se ji snažit do konce tohoto týdne opravit.

Jindřiška Deckerová, 23.01.2019

Stránka